magyar
  polski
  deutsch

 Košice
 Prešov
 Miskolc
 Užhorod
 Rzeszów
 

KLUB MILOVNÍKOV AUTENTICKÉHO FOLKLÓRU - KMAF

Klub milovníkov autentického folklóru (KMAF)
Krivá 2, 040 01 Košice
e-mail: erika.svedova@post.sk

PREDSTAVENIE

Poslaním občianskeho združenia KLUB MILOVNÍKOV AUTENTICKÉHO FOLKLÓRU (KMAF) je zbierať, uchovávať, sprostredkovať a prezentovať pôvodnú ľudovú kultúru národov a národností žijúcich na Slovensku, ako aj Slovákov žijúcich v zahraničí, a to vo všetkých jej podobách (pieseň, hudba, tanec, zvykoslovie, obyčaje, odev, pôvodný jazyk-nárečie, hovorené a písané slovo, predmety viažúce sa ku tradičnej kultúre, gastronómia), rozvíjať vzťah k národnej identite a napomáhať jej rozširovaniu rôznymi formami.

Členovia KMAF-u sa zameriavajú na zber a uchovávanie hudobných, piesňových, tanečných, zvykoslovných a predmetových autentických materiálov a to:

a/ na papierovom médiu v podobe zápisov textov a notových materiálov, popisu odevu, technológie prípravy tradičných pokrmov, ľudovej poézie, balád a povestí a pod.

b/ na zvukových nosičoch vo forme zvukových nahrávok,

c/ na audiovizuálnych nosičoch - prezentácia tancov, tanečných krokov a variácií, ale aj ako dokumentačných záznamov z podujatí organizovaných združením,

d/ zhromažďovaním predmetov obradových i dennej potreby za účelom ich prezentácie na výstavách.

KMAF zabezpečuje uchovávanie, sprostredkovanie a prezentáciu touto formou:

 • vytvorenie depozitu s evidenciou a možnosťou reprodukovania zozbieraných materiálov vo vyhradených priestoroch,
 • verejná prezentácia materiálov na podujatiach organizovaných KMAF-om,
 • zhotovenie kópií rôznych foriem na študijné účely na požiadanie,
 • verejná prezentácia prostredníctvom javiskových foriem,
 • prezentácie formou škôl tanca a výchovnými koncertmi pre školy,
 • ukážkové vyučovacie hodiny a metodické dni pre pedagógov základných škôl,
 • verejná prezentácia na výstavách,
 • realizácia etnografických táborov pre deti a mládež,
 • spoluúčasť pri organizovaní podujatí zameraných na folklór a etnografiu,
 • spracovanie a vydávanie zvukových a audiovizuálnych nosičov z výskumov ako pomôcok k štúdiu,
 • vydávanie informačného občasníka (prípadne periodika) o činnosti KMAF.
Členstvo

Členom KMAF-u sa môže stať každý , kto súhlasí s jeho stanovami a prispel k uchovávaniu, rozvoju a prezentácii ľudového umenia ako interprét, formou výskumov alebo teoretickou prácou z tejto oblasti.

Výstava v priestoroch Verejnej knižnice Jána Bocatia v Košiciach

Na škole výučby autentických folklórnych tancov

 

 
(c) - autorské práva Box Network s.r.o., prevádzkovate¾ www.cassovia.sk . Všetky práva vyhradené. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto obrazovky bez predchádzajúceho písomného súhlasu Box Network s.r.o. je výslovne zakázané. Viac informácií: marek@box.sk