magyar
  polski
  deutsch

 Košice
 Prešov
 Miskolc
 Užhorod
 Rzeszów
 

Krajské grémium
tretieho sektora Košického kraja

 

 

Predstavenie

Priority KG3S Košického kraja:

  • vybudovať stabilné partnerské vzťahy so štátnou správou, najmä pri tvorbe a realizácii koncepcie regionálneho rozvoja
  • zastupovať záujmy mimovládnych organizácií v poradných orgánoch, výberových a konkurzných komisiách štátnej správy a samosprávy
  • dôsledne prenášať výsledky spolupráce na nižšiu úroveň (okresy, mestá, obce)
  • monitorovať a informovať o rozhodnutiach verejnej správy v oblasti verejných financií, kritériách pre získanie finančnej podpory z verejných finančných zdrojov
  • budovať kvalitné a transparentné vzťahy so samosprávou, podnikateľským sektorom
  • podporovať zvýšenie informovanosti verejnosti o aktivitách MVO prostredníctvom lokálnych a regionálnych médií
  • sprostredkovať informácie dôležité pre prácu mimovládnych organizácií a ich vzájomné prepojenie a spoluprácu
Vznik a charakteristika

Po celoslovenskom Grémiu tretieho sektora (G3S) začali na jar 1997 spontánne vznikať Krajské grémiá (KG3S). Košické grémium sa sformovalo na krajskej konferencii v júni 1997.

Dňa 22.5.2003 sa v priestoroch Maďarského spoločenského domu /Fórum institut / v Košiciach uskutočnila 6. krajská konferencia mimovládnych organizácií Košického regiónu.

Cieľom konferencie bolo určenie priorít a spoločných tém v spolupráci MVO navzájom a MVO s miestnou a regionálnou samosprávou.

Konferencie sa zúčastnili zástupcovia 40 MVO z Košíc, Rožňavy, Spišskej Novej Vsi, Trebišova a Michaloviec, ako aj hostia - zástupcovia odborov Košického samosprávneho kraja.

Hlavnými bodmi programu bol odpočet Grémia tretieho sektora Košického regiónu od 5. krajskej konferencie a informácie o spolupráci G3S KeR s Košickým samosprávnym krajom.

Hovorkyňa celoslovenského G3S p. Ľuba Blaškovičová informovala o činnosti novovzniknutej Rady vlády pre MVO.

Konferencia pokračovala prácou v 4 pracovných skupinách rozdelených podľa profilácie jednotlivých MVO, sústredenou najmä na samofinancujúce projekty, ponuku MVO smerom k regiónu, rezonovala aj téma očakávaní od spolupráce so samosprávou.

Na záver prebehli voľby členov a náhradníkov G3S KeR do uvoľnených sekcií.

Zástupcovia Grémia 3. sektora KK na výstave usporiadanej spoločnosťou ľudí dobrej vôle s MÚ MČ Košice-Staré mesto

G3S Košického kraja - účasť na manifestácii za skutočnú reformu verejnej správy; máj 2001

Týžden dobrovoľníctva - zástupcovia mimovládnych organizácií

 

 
(c) - autorské práva Box Network s.r.o., prevádzkovate¾ www.cassovia.sk . Všetky práva vyhradené. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto obrazovky bez predchádzajúceho písomného súhlasu Box Network s.r.o. je výslovne zakázané. Viac informácií: marek@box.sk tel. 0905 942 606