magyar
  polski
  deutsch

 Košice
 Prešov
 Miskolc
 Užhorod
 Rzeszów
 

Olšovany

Ranná história obce

Presný dátum prvej písomnej zmienky o Olšovanoch nepoznáme. Listina je nedatovaná, avšak pochádza z čias panovania Ladislava IV., čo bolo v rokoch 1272 - 1290. Túto prvú písomnú zmienku máme vďaka dnes už celkom úsmevnej príčine, krádeži slaniny. V spomínanej listine sa píše, že Buduna násilím zobral z domu Ladislava, syna Mikuláša z rodu Aba šesť tabúľ slaniny. Stalo sa tak v Olšovanoch.

Poznáme aj listinu z roku 1290, ktorá udáva, že zemania z Gyňova stratili Gyňov pre zavraždenie Mikuláša, syna Abu z Olšovian.

Násošťská vetva rodu Aba vymrela po meči Dominikom, synom Ladislava. Táto vetva až do generácie Ladislava, čiže v posledných 20 rokov 13. storočia, bývala v Olšovanoch, potom sa Ladislav presťahoval do Trstenného pri Hornáde.

Olšovany teda boli už v druhej polovici 13. storočia vyvinutá dedina, čo potvrdzujú aj archeologické nálezy. V strede obce sa našli stopy osídlenia s keramikou z 13. storočia.

Kostol tu bol na východoslovenské pomery vybudovaný dosť skoro. Už súpis pápežských desiatkov z rokov 1332 - 1335 udáva, že v obci žil farár Ján, ktorý desiatky poctivo odviedol. Tunajší kostol, v roku 1904 zasvätený sv. Petrovi a Pavlovi, pochádza z 13. storočia. Podľa tradície patril aj ku kláštoru paulínov vo Svinici. Kostol prešiel v roku 1748 prestavbou, ktorú učinili jezuiti.

Keďže spomínaný rod držiteľov obce vymrel s Dominikom, synom Ladislava, po meči, kráľ Karol daroval v roku 1335 jeho majetky Viliamovi Drugethovi. Súčasťou tohto majetku bola obec Olšovany. Viliam Drugeth však musel Olšovany v roku 1337 vydať Kláre, dcére Dominika, pod titulom dievčenskej štvrte. Klára zasa Olšovany dala v roku 1338 Jakubovi a Pavlovi, synom Dózsu, bratom svojej matky.

Na konci 40-tych rokov 14. storočia patrili Olšovany dvom Kláram. Jedna bola vdova po Dominikovi, druhá jeho dcéra. Vdova sa opäť vydala za mag. Michala z Brezovice, dcéra sa vydala za Petra, syna Jána z Drienova. V roku 1349 sa dohodli, že zo spoločného majetku bude vdove patriť obec Nižný Čaj a dcére Olšovany. V roku 2350 proti tejto dohode protestoval Mikuláš, syn Peteucha de Fobágy.

Koncom 14. storočia, v roku 1395 boli Olšovany v rukách rodiny z Drienova, ale už v roku 1398 ich Ján z Drienova dal myšlianskemu prepoštstvu. To ich vlastnilo aj v roku 1427, kedy bol vykonaný portálny súpis. Olšovany vtedy mali 25 port, čiže usadlostí. Ak na jednu portu počítame aspoň 5 ľudí, Olšovany vtedy mali minimálne 125 obyvateľov. Aj v roku 1553 patrili Olšovany prepoštstvu, ale bolo tu len 12 port. Zmena nastala až v roku 1573, keď kráľ Maximilián dal majetky myšlianskeho prepoštstva do zálohy Františkovi Kátaymu za 15 tisíc zlatých.

Decimálny súpis z roku 1977 udáva, že v Olšovanoch žilo 35 sedliakov a 7 želiarov s rodinami. Z nich 10 malo osobné mená slovenského pôvodu, 17 maďarského, 3 nemeckého a 12 neistého pôvodu.

V roku 1598 bol vykonaný súpis domov Abaujskej stolice. Podľa neho vieme, že v Olšovanoch bolo v tomto roku 31 domov a obec patrila vdove po Kátaym. V roku 1615 Štefan Kátay Olšovany predal Jurajovi Hofmanovi za 2 100 zlatých.

Súpis z roku 1715 udáva, že tu žili 4 sedliaci a 1 želiar, v roku 1720 tu žilo 5 sedliakov. K prílevu nového obyvateľstva došlo v roku 1720.

Konskripcia z roku 1476 udáva, že ľud tu hovoril dvoma rečami. Slovenčina pevládala u katolíkov a maďarčina u kalvínov. Podľa vierovyznania tu v roku 1746 bolo 32 rim. katolíkov, 8 gr. katolíkov, 5 luteránov, 39 kalvínov a 31 detí.

Genéza názvu:
1272 - 1290 - in Ilswa
1290 - de Elswa
1332 - 1335 - poss. Ilsua
1337/1349 - poss. Ilswa
1337/1349/1382 - poss. Ilswa
1338 - poss. Ilsua
1349 - poss. Ilswa
1350 - poss. Olsua
1350 - poss. Elsua
1395 - poss.Ilswa
1427 - Ozwa
1553 - Oswa
1773 - slovensky: Olssowjany, maďarsky: Osva
1808 - slovensky: Olssowany vel Olssawjany, maďarsky: Ósva vel Olsva
1906 - slovensky: Olšovjani

Názov Olšovany je odvedený od názvu rieky Olšava, pri ktorej dedina leží.

Spracované podľa údajov knihy Branislava Varsika - Osídlenie Košickej kotliny.

sivo

Kontakty na starostov obcí okresu Košicie-okolie

 

 
(c) - autorské práva Box Network s.r.o., prevádzkovate¾ www.cassovia.sk . Všetky práva vyhradené. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto obrazovky bez predchádzajúceho písomného súhlasu Box Network s.r.o. je výslovne zakázané. Viac informácií: marek@box.sk