magyar
  polski
  deutsch

 Košice
 Prešov
 Miskolc
 Užhorod
 Rzeszów
 

Zoznam miest a obcí okresu Košice - okolie, ich starostov - primátorov a počty obyvateľov k 31. 7. 2000

Mesto - obec Meno a priezvisko primátora - starostu Telefónne číslo: MÚ-OcÚ PSČ Počet obyv.

Bačkovík Ľuboš Zuskár, Ing. 055 / 964 206 044 45 438

Baška Ján Serbin 055 / 685 31 16, 685 33 23 044 20 320

Belža Robert Prekop 055 / 696 28 74 044 58 361

Beniakovce Milan Rabatin, Ing. 055 / 695 0183 044 42 568

Bidovce Viliam Bačo 055 / 696 55 12, 696 55 10 044 45 1 157

Blažice Vincent Zámborský 055 / 694 11 06 044 16 514

Bočiar Elena Szabóová 055 / 693 02 98 044 56 230

Bohdanovce Marta Gamrátová 055 / 6941 218, 6941 138 044 16 973

Boliarov František Hlavatý 055 / 699 03 01 044 47 670

Budimír Radovan Čarný 055 / 695 81 89 044 43 920

Bukovec Ing.Juraj Petrov 055 / 685 32 32 044 20 723

Bunetice Peter Taiš 055 / 901 02 044 47 103

Buzica Jozef Mohňanský, Ing. 055 / 951 17 044 73 1 172

Cestice Bc. Róbert Grešo 055 / 4648 207 044 71 796

Čakanovce Ladislav Vojtko, Mgr. 055 / 696 56 31 044 45 550

Čaňa Michal Rečka 055 / 699 92 06, 699 95 80 044 14 5 016

Čečejovce Štefan Magoči 055 / 464 92 01, 464 92 10 044 71 1 962

Čižatice Franjo Houdek 055 / 699 04 31 044 47 370

Debraď Anna Pappová, Mgr. 055 / 466 44 26 044 23 391

Drienovec Tibor Kočiš, Ing. 055 / 4602 202, 4602 601 044 01 1 8002

Družstevná pri Hornáde Andrej Sabol 055 / 6981 005, 6981 202 044 31 2 370

Ďurďošík Emil Palša 055 / 696 52 15 044 45 351

Ďurkov Ondrej Valik 055 / 696 55 54 044 19 1 594

Dvorníky-Včeláre Alexander Miliczky 055 / 4662 405 044 02 430

Geča Monika Bérešová 055 / 699 98 21 044 13 1 560

Gyňov Denisa Vargová 055 / 699 91 19, 699 92 43 044 14 582

Hačava Gejza Karčák 055 /4 662 525 044 03 212

Háj Irena Gajdošová 055 / 4662 528 044 02 280

Haniska Ing.Miloš Barcal 055 / 693 01 25, 693 01 04 044 57 1 396

Herľany Jana Tóthová 055 / 964 122 044 46 290

Hodkovce Mária Potočňáková 055 / 697 01 87 044 21 272

Hosťovce Tibor Béreš 055 /4662 369 044 02 182

Hrašovík Jarmila Dziaková 055 / 695 07 41 044 42 269

Hýľov Stanislav Bernát 055 / 696 71 94 044 12 461

Chorváty Mikuláš Köteles 055 / 662 381 044 04 112

Chrastné Ján Pekľanský 055 / 695 02 51 044 44 400

Janík Július Begala, Ing. 055 / 72 01 044 05 560

Jasov Ing. Gabriel Nagy 055 / 466 41 06 044 23 2 913

Kalša Vincent Kundrát 055 / 966 202 044 18 693

Kecerovce Anna Bombárová 055 / 699 02 39 044 47 2 600

Kecer. Lipovec Emil Ondrík 055 / 699 01 43 044 47 116

Kechnec Jozef Konkoly, Bc. 055 / 696 22 09 044 58 1010

Kokšov - Bakša Cyril Hudák 055 / 699 98 92 044 13 1 089

Komárovce Alexander Szaniszló 055 / 952 26 044 73 400

Kostoľany nad Hornádom Vladimír Redaj

Košická Belá Ing.František Koľvek 055 / 6961 110 044 65 976

Košická Polianka Karol Dzugas, Mgr. 055 / 854 184 044 41 946

Košické Olšany Slavomír Horváth 055 / 695 02 30 044 42 1 174

Košický Klečenov Gabriela Uchaľová 055 / 696 52 69 044 45 278

Kráľovce Radoslav Šimko 055 / 695 81 02 044 44 1085

Kysak Ing.Ľubomír Krajňák 055 / 69 914 22, 69 913 11 044 81 1 386

Malá Ida Ján Buranovský 055 / 697 01 12, 697 01 10 044 20 1294

Malá Lodina Adriána Fečková, Ing. 055 / 69911 97 044 32 197

Medzev JUDr.Valéria Flachbartová 055 / 466 31 05 044 25 3 776

Milhosť Vojtech Gálffy, Ing. 055 / 6962 794 044 58 370

Mokrance Mária Lacková 055 /4 602 026 045 01 1 335

Moldava nad Bodvou Štefan Zachariaš, Ing. 055 / 4602 561 045 01 9 990

Mudrovce Iveta Horvátová 055/699 03 05 044 47 70

Nižná Hutka Július Azari 055 / 685 23 04 040 18 508

Nižná Kamenica Ing.Jana Hruščáková 055 / 6965 523 044 45 516

Nižná Myšľa Jozef Véber 055 / 698 01 24 044 15 1 406

Nižný Čaj Milan Česlák, Ing. 055/6941 186 044 16 280

Nižný Klátov Marta Štefanová 055 / 967 192, 967 122 044 12 596

Nižný Lánec Michal Hangácsi 055 / 951 77 044 73 422

Nová Polhora Anton Šimčák 055 / 695 83 48 044 44 426

Nováčany Ján Štrbík, Ing. 055 / 466 43 24 044 22 683

Nový Salaš Milan Hudák 055 / 6968 180 044 17 198

Obišovce Peter Kišiday 055 / 69913 12 044 81 394

Olšovany František Marcin 055 / 696 57 24 044 19 560

Opátka Jaroslav Jeremiáš 055 / 961100, 711998 044 65 85

Opiná Imrich Taiš 055 / 902 46 044 47 182

Paňovce Marta Sehnalová 055 / 649 325 044 71 571

Peder Ján Derján, Ing. 055 /4602 048 044 05 410

Perín - Chym Imrich Kovács 055 / 953 01, 953 66 044 74 1 487

Ploské František Petro 055 / 6958 117 044 44 810

Poproč Ing.Iveta Komorová Hiľovska 055 / 4664 416, 4668 169 044 24 2 780

Rákoš Vladimír Turóci 055 / 941 40 044 16 340

Rankovce Dagmar Kráľová 055 / 6964 203 044 46 620

Rešica František Bodnár, Ing. 055 / 951 48 044 73 368

Rozhanovce Viktor Gazdačko 055 / 695 01 02, 695 02 13 044 42 2 162

Rudník Vladimír Kišdučák 055 / 466 42 03 044 22 600

Ruskov Štefan Markovič, Ing. 055 / 6941 422 044 19 1 302

Sady nad Torysou Jozef Adamkovič, JUDr. 055 / 6854 130 044 41 1 840

Seňa Miroslav Bačenko 055 / 696 22 04, 696 22 31 044 58 2 087

Skároš Ing. Štefan Elizeuš 055 / 698 00 78, 698 00 73 044 14 1 075

Slančík Ján Bačo 055 / 6968 239 044 17 224

Slanec Ladislav Harda 055 / 6968 595 044 17 1 300

Slanská Huta Daniel Stančík 055 / 6968 342 044 17 209

Slanské Nové Mesto Milan Diheneščík 055 / 6968 518 044 18 472

Sokoľ Vladimír Franka 055 / 986 050 044 31 887

Sokoľany Ing.Tomáš Suchý 055 / 693 02 05 044 56 1 189

Svinica Ľubomír Šimko, Ing. 055 / 696 52 25 044 45 826

Šemša Jozef Lukáč 055 / 697 01 90 044 21 725

Štós Gabriel Müller 055 / 466 71 19 044 26 752

Trebejov Pavel Dučák 055 / 69913 21 044 81 168

Trsťany Nataša Masaryková 055 / 696 53 26 044 45 234

Trstené pri Hornáde František Bartko 055 / 698 01 67 044 14 1 439

Turňa nad Bodvou Pavol Molnár 055 / 4662 138 044 02 3 350

Turnianska Nová Ves Albert Bodnár 055 / 4662 382 044 02 343

Vajkovce Magdaléna Čorbová 055 / 695 01 22 044 43 540

Valaliky Ing.Štefan Petrík 055 / 699 98 04 044 13 3 903

Veľká Ida František Šnír 055 / 699 21 18, 699 21 55 044 55 2 973

Veľká Lodina Peter Lukáč 055 / 699 12 13 044 32 252

Vtáčkovce Milan Zimerman, Ing. 055 / 699 01 28 044 47 850

Vyšná Hutka Mária Janočková 055 / 685 23 05 040 18 380

Vyšná Kamenica Ján Mikloš 055 / 964 132 044 45 260

Vyšná Myšľa Paulína Guľášová 055 / 6943 804 044 15 890

Vyšný Čaj Ladislav Mihok 055 / 6941 207 044 16 302

Vyšný Klátov Ondrej Jusko 055 / 6967 121 044 12 403

Vyšný Medzev Róbert Nálepka 055 / 466 7607, 466 35 51 044 25 543

Zádiel Albert Jóža 055 / 4662 446 044 02 196

Zlatá Idka Ing.Stanislav Rusnák 055 / 4669 111 044 61 342

Žarnov Ladislav Fazekas, Ing. 055 / 4662 112 044 04 414

Ždaňa Ján Kokarda, Ing. 055 / 698 00 21, 698 08 87 044 14 1 306

 
(c) - autorské práva Box Network s.r.o., prevádzkovate¾ www.cassovia.sk . Všetky práva vyhradené. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto obrazovky bez predchádzajúceho písomného súhlasu Box Network s.r.o. je výslovne zakázané. Viac informácií: marek@box.sk