magyar
  polski
  deutsch

 Košice
 Prešov
 Miskolc
 Užhorod
 Rzeszów
 

Ždaňa

Ranná história obce

Prvú písomnú zmienku o Ždani poznáme už z roku 1222. Uvádza sa vo Varadínskom registri pod názvom villani Sudan už ako vyvinutá dedina. Varadínsky register je súpisom súdnych pojednávaní a spomína sa v ňom proces medzi Merthom - komesom desiatich dedín kráľovnej v Abaujskej stolici a obyvateľmi Ždane o 6 mariek.

Ďalšia písomná zmienka o Ždani sa zachovala z roku 1270. je uvedená pri opise hraníc Čane a Vyšného Gyňova ako dedina, ktorá susedí s Čaňou na rieke Hornád. Historikom môže byť známa aj listina datovaná do roku 1262, kde sa opisujú hranice Kokšova. V tejto listine je opísaná veľká cesta vedúca zo Ždane. Historik Branislav Varsík však tvrdí, že táto listina je falzifikát, ktorý bol vyrobený až v 15. storočí.

Začiatkom 14. storočia patrila Ždaňa k jednej z vetví rodu Aba, ktorá sa označuje „z Nádošťa“, čiže z dnešného Trsteného pri Hornáde. Bola teda súčasťou Nádošťského panstva. Táto vetva rodu Abovcov vymrela po meči, jej posledný člen Dominik nezanechal mužského potomka. V roku 1335 kráľ Karol dal toto panstvo palatínovi Viliamovi Drugethovi. Takto Drugeth získal Trstené, Ždaňu, Skároš, Bhdanovce, Nižný Čaj, Vyšný Čaj, Olšovany, Polianku, Trsťany, časť Krásnej a Šarišské Lužniaky.

Dôležitosť Ždane bola od jej počiatkov daná aj tým, že práve tadiaľ prechádzala cesta cez Hornád na Čaňu a potom na hlavnú cestu v blízkosti rieky. Od 14. storočia už išla aj priama cesta z Čane do Košíc. Vieme, že v roku 1415 a 1416 sa tu vyberalo mýto.

Podľa portálneho súpisu z roku 1427 tu bolo 36 port. V tom čase sa nespočítavali ľudia, ale porty. Porta je brána vedúca z ulice do hospodárskej usadlosti, ktorou môže prejsť voz ťahaný koňmi. V takejto usadlosti bývali zemania so služobníctvom. Ak teda na jednu portu počítame aspoň 7 ľudí, v roku 1427 mala Ždaňa 252 obyvateľov. Bola to na tie časy naozaj veľká dedina.

Genéza názvu obce

1222 - villani Sudan
1270 - poss. Sadan
1288 - poss. Sudan
1335 - poss. Sodan
1339 - Sodan
1347, 1358, 1395, 1405 - Sadan
1415 - Sadaan
1416, 1427, 1440, 1449 - Sadan
1773 - po maďarsky: Zsadány
1818 - po maďarsky: Zsadány, po slovensky: Žadany
1903 - slovensky: Ždaná
1906 - slovensky: Žadaň
1918 - po prevrate bol zavedený úradný názov Ždaňa

Historik k názvu dediny uvádza: Názov, hoci je slovanského pôvodu, neprešiel prirodzeným vývinom v slovenskej reči, lebo dedina sa už v stredoveku pomaďarčila a novoprichádzajúci Slováci v 17. a 18. storočí prevzali už len názov, ako sa vytvoril a zachoval v maďarskej reči. V roku 1746 sa tu síce rozprávalo už maďarsky a slovensky, ale maďarský jazyk ešte prevládal. Podobne aj podľa lexikónu z roku 1773 sa tu prevažne rozprávalo maďarsky.

Názov obce pochádza od osobného mena Ždaň.

Informačný zdroj: Branislav Varsík: Osídlenie Košickej kotliny

sivo

Pozri ďalšie linky:

Kontakty na starostov obcí okresu Košicie-okolie

Slanské vrchy - základné údaje

Cyklotrasa vedúca cez Ždaňu

 

 
(c) - autorské práva Box Network s.r.o., prevádzkovate¾ www.cassovia.sk . Všetky práva vyhradené. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto obrazovky bez predchádzajúceho písomného súhlasu Box Network s.r.o. je výslovne zakázané. Viac informácií: marek@box.sk