magyar
  polski
  deutsch

 Košice
 Prešov
 Miskolc
 Užhorod
 Rzeszów
 

Opiná

História obce

Prvú písomnú zmienku o Opinej poznáme z roku 1418. Stalo sa tak pri príležitosti medzi Alžbetou, dcérou Petra z Lipovca a Jánom z Kokošoviec o Alžbetinu časť v Opinej. Obec Opiná vznikla na území, ktoré v rokoch 1282 a 1299 dostali synovia Petra. Všetko však nasvedčuje tomu, že dedina tu existovala ešte predtým, než tieto pozemky prešli do ich vlastníctva, najneskôr však v roku 1282.

Ešte v 14. storočí patrila Opiná potomkom Petrových synov. Po spore v roku 1418 sa však musela dostať do iných rúk minimálne ako záloha. Podľa portálneho súpisu z roku 1427 Opinú drží Juraj de Doby. V tom čase sa tam nachádzalo 16 port. Porta, čiže usadlosť mala 5 až 30 ľudí. V tom čase teda mala Opina minimálne 80 obyvateľov. Juraj de Doby bol držiteľom hradu Lipovec a Opina patrila k panstvu hradu.

Podľa záznamu z roku 1472 vieme, že Kecerovci dali do zálohy svoje čiastky v Opinej a vo Vtáčkovciach panej z Olčváru, čo sú súčasné Košické Olšany. Pani z Olčváru bola Dorota, dcéra Pavla Modrára. V roku 1476 svoju čiastku v Opine zasa dali do zálohy pánom zo Zbudze. Potom v roku 1497 dostal Opinú do zálohy Juraj, zvaný Gabriel, ktorý bol košickým mešťanom. Po jeho smrti prešli jeho práva na jeho syna Jána a mesto Košice.

Kecerovci nadobudli svoj pôvodný dedičný majetok, o čom svedčí aj listina z roku 1552. Získali tak aj Opinú, ale potomkovia Juraja Gabriela si v opätovne nadobudnutých Kecerovských dedinách naďalej podržali svoje čiastky. Napríklad v roku 1567 polovičnú sesiu v Opinej držal Juraj Kotha.

V roku 1567 však bolo v Opinej iba jeden a pol porty, z ktorých držali František Kecer, Andrej Kecer a Juraj Kota po polovičnej sesii. Polovičná sesia Jána Kecera bola v tom čase prázdna. Žili tu aj štyria želiari, čiže celkovo minimálne 15 obyvateľov. V roku 1578 tu dokonca žilo len 5 poddaných sedliakov a 6 želiarov. Podľa ich priezvísk je jasné, že to bola slovensky hovoriaca dedina. Súpis domov Šarišskej stolice z roku 1598 udáva, že tu bolo 11 domov.

Súpis z roku 1715 uvádza, že v Opinej žilo 13 poddaných. Lexikón z roku 1773 opisuje Opinú ako slovenskú dedinu.

Už v 16. storočí bol v Opinej kostol sv. barbory, ktorý bol pravdepodobne vystavný ešte na začiatku storočia v gotickom slohu. Stalo sa tak pravdepodobne, keď bola Opiná v zálohe.

Genéza názvu:
1418 - Opyna
1427 - Opina
1473 - Opyna
1488 - Opina
1511 - possessio Oppyna
1598 - Opina
1695 - Opina
1709 a 1718 - Ófalu
1773 - slovensky: Opina, maďarsky: Ó Falu
1784 - 1785 - Ofalva, Ofalu, Opina
1808 - slovensky: Opiná, maďarsky: Ófalu
1819 - 1828 - slovensky: Opiná
1906 - Opina, Opinná

Spracované podľa údajov knihy Branislava Varsika - Osídlenie Košickej kotliny.

sivo

Kontakty na starostov obcí okresu Košicie-okolie

Slanské vrchy - Základné údaje

 

 
(c) - autorské práva Box Network s.r.o., prevádzkovate¾ www.cassovia.sk . Všetky práva vyhradené. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto obrazovky bez predchádzajúceho písomného súhlasu Box Network s.r.o. je výslovne zakázané. Viac informácií: marek@box.sk