magyar
  polski
  deutsch

 Košice
 Prešov
 Miskolc
 Užhorod
 Rzeszów
 

Kecerovské Kostoľany

Kecerovské Kostoľany bola najstaršia dedina na pôvodnom lipovskom panstve. Musela existovať už v roku 1229, keď sa lipovské panstvo odpredávalo. V 13. storočí vystupovala ako panstvo. Vznikol tu aj najstarší kostol na území panstva a rezidencia držiteľov panstva. Obe sa spomínajú už pri prvom delení panstva v roku 1282.

Podľa údajov historika Branislava Varsika tu rezidencia feudálov existovala ešte pred výstavbou stredovekého kamenného hradu Lipovec.

Pri prvom delení panstva sa Kecerovské Kostoľany dostali do rúk syna Alexandra v roku 1282.

Podľa písomných záznamov z rokov 1332 - 1335 v Kostoľanoch sa nachádza fara aj kostol, pričom celok vystupuje pod názvom Lipovec. Tento názov je odvodený od potoka Lipovec.

V blízkosti vyrástla ďalšia dedina - terajší Kecerovský Lipovec, a tak sa už v 14. storočí začínajú obe tieto obce od seba odlišovať. V roku 1367 sa Kecerovské Kostoľany uvádzajú ako poss. Eghazaslipolch, čiže Kostoľany. Kecerovský Lipovec sa uvádza ako Felselipolch, čiže Vyšný Lipovec.

Genéza názvu:

1332-1335 - Lypouch, Lypolch
1358 - ...de Lipolch (z Lipovca)
1367 - poss. Eghazaslipolch
1370 - poss. Eghazas Lypolch, Eghazaslypolch
1572 - Kozstelyan
1573 - Kozcelani
1585 - poss. Koszthellyan, Kosztelan
1601 - poss. Kostelany. Koztelan
1773 - slovensky: Keczerowske Kosztolany, maďarsky: Kosztolan
1808 - slovensky: Kostelany, maďarsky: Kosztolán (Keczer)
1906 - slovensky: Kosceľani (Kecerovské Kosceľani)

Podľa záznamov portálneho súpisu tu v roku 1427 bolo 25 usadlostí. Portálny súpis z roku 1567 udáva 9 a pol usadlosti. V roku 1567 tu bolo 6 celých usadlostí, 4 polovičné a 6 štvrtinových. V tom čase Kostoľany patrili vdove po Gabrielovi z Perína.

Podľa súpisu mien poddaných z roku 1578 vieme, že v dedine žilo slovenské obyvateľstvo. Aj rovnaké súpisy z rokov 1715 a 1720 udávajú slovenské mená tunajších poddaných. V roku 1715 tu žilo 11 poddaných rodín, v roku 1720 ich tu žilo desať. Lexikón z roku 1773 opisuje Kecerovské Kostoľany ako slovenskú dedinu.

K otázke vlastníctva dediny je ešte nutné uviesť, že v roku 1572 patrila Františkovi Homonnaymu a v roku 1601 už Trebišovskému hradu.

Spracované podľa údajov knihy Branislava Varsika - Osídlenie Košickej kotliny.

sivo

Kontakty na starostov obcí okresu Košicie-okolie

 

 
(c) - autorské práva Box Network s.r.o., prevádzkovate¾ www.cassovia.sk . Všetky práva vyhradené. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto obrazovky bez predchádzajúceho písomného súhlasu Box Network s.r.o. je výslovne zakázané. Viac informácií: marek@box.sk tel. 0905 942 606