magyar
  polski
  deutsch

 Košice
 Prešov
 Miskolc
 Užhorod
 Rzeszów
 

Košická Belá

Ranná história obce

Severná oblasť v blízkosti terajšej vodnej priehrady Ružín pre svoj vrchovatý charakter bola osídlení neskoršie, ako iné časti okolia Košíc. Najstaršou dedinou v tejto lokalite je Košická Belá. Vznikla pre rieke Belej, ktorá sa tiahla popri ceste vedúcej z Košíc na Spiš.

Podľa údajov historika Branislava Varsika Košická Belá už v roku 1440 existovala ako rozvinutá dedina. Vtedy ju kráľ Vladislav daroval Jánovi a Mikulášovi z Perína, rovnako ako aj v tom čase už zrúcaný hrad Sokoľ so všetkými dedinami, ktoré k nemu patrili, ale i dediny Ťahanovce a Myslavu v Abaujskej stolici, rovnako aj mýto v Margecanoch a Jaklovciach.

Tento majetok predtým kráľ skonfiškoval mestu Košice pre jeho nevernosť. Stalo sa tak, pretože ešte v roku 1429 kráľ Žigmund dal Košiciam hrad Sokoľ s tým, že má byť zrúcaný. No Košice sa potom postavili proti kráľovi Vladislavovi. Preto im odňal tieto majetky, medzi ne patrila aj Košická Belá, ktorá vznikla až po roku 1429. Vieme to podľa toho, že za portálneho súpisu v roku 1427 sa nespomína. Keďže obec neskôr ležala na oboch brehoch riečky Belá, z časti bola na území prislúchajúcemu mestu Košice a z časti na území patriacemu pod hrad Sokoľ. Ten od roku tiež patril mestu Košice a v súpise majetku hradu Sokoľ z roku 1429 sa táto obec tiež neuvádza.

Z hľadiska časového rozptylu 1429 - 1440 teda vieme určiť počiatok obce pomerne presne. A keďže v tom čase pozemky na oboch stranách Belej patrili Košice, môžeme konštatovať, že o založenie obce sa zaslúžilo mesto.

Podľa záznamov z roku 1440 vieme, že sa tu nachádzal aj kostol a celé územie sa uvádza podľa jeho zasvätenia ako Janusfalwa alio nomine Zentwer (Svätá krv).

Z listiny z roku 1505 vieme, že pri vpáde Poliakov bol kostol poškodený, ale v roku 1505 už opravený. Poliaci pod vedením kniežaťa Alberta vpadli v rokoch 1491 a 1497 až ku Košiciam.

Portálny súpis z roku 1553 udáva, že sa v Košickej Belej nachádzalo šesť port. Porta znamená veľkú bránu do dvora, ktorou mohol prejsť naložený voz s koňmi. Bolo tu teda šesť hospodárskych usadlostí. Ak na jednu usadlosť počítame minimálne päť obyvateľov, v roku 1553 žilo v Košickej Belej minimálne tridsať ľudí.

Ďalší záznam o veľkosti obce poznáme až z roku 1715. Vtedy tu boli štyri sedliacke usadlosti a desať želiarskych domov. Žilo tu aj 14 poddaných. Podľa ich súpisu mien vieme, že boli všetci slovanského pôvodu. Aj podľa lexikónu osád z roku 1773 sa tu prevažne rozprávalo slovensky.

Podľa historika Branislava Varsika staré chotárne názvy dávajú jasne najavo, že už v 15. storočí, teda v čase svojho zrodu, bola obec osídlená Slovákmi.

Genéza názvu:
1440 - poss. Janusfalwa alio nomine Zenthwer
1505 - Zenthwerfalwa
1553 - Szentuerkepe
1580 - Hansdorff
1715 a 1720 - Bela
1773 - slovensky: Bela, latinsky a maďarsky: Bella
1808 - slovensky: Bela, maďarsky: Bella
1906 - Košicka Bela

Názov vznikol podľa riečky Belej, čo je odvodené zo staroslovenčiny, význam bela - biela.

Spracované podľa údajov knihy Branislava Varsika - Osídlenie Košickej kotliny.

sivo

Kontakty na starostov obcí okresu Košice-okolie

 

 
(c) - autorské práva Box Network s.r.o., prevádzkovate¾ www.cassovia.sk . Všetky práva vyhradené. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto obrazovky bez predchádzajúceho písomného súhlasu Box Network s.r.o. je výslovne zakázané. Viac informácií: marek@box.sk