magyar
  polski
  deutsch

 Košice
 Prešov
 Miskolc
 Užhorod
 Rzeszów
 

Jasov

Jasovský kláštor

Ranná história mesta

Územie dnešného Jasova bolo osídlené už v predhistorických dobách. V Jasovskej jaskyni sa našla paleontologická stanica, neolitické osídlenie s kanelovanou keramikou a osídlenie z mladšej doby bronzovej.

V tejto oblasti bolo zaznamenané aj skoré slovanské osídlenie. Na pravej strane rieky Bodva sa našli črepy z doby hradištnej. Nie pochýb, že keď sa členovia premonštrátskeho rádu niekedy v polovici XII. Storočia usadili v Jasove, našli tu slovanské obyvateľstvo, o čom svedčia aj mnohé názvy priľahlých obcí.

Tatári po bitke pri rieke Slaná v roku 1241 vpadli aj do Abvaujskej stolice a vypálili aj Jasov. V kláštore vtedy zhoreli ich privilegiálne listiny. Zachovala sa však listina z roku 1243, ktorú vydali jasovský prepošt Albert a jasovský konvent. Podľa nej boli udelené rôzne výhody obyvateľom Jasova, napríklad slobodná voľba farára a richtára, vydržiavanie slobodného trhu a slobodné dolovanie cenných kovov. Táto listina sa však zachovala len v odpise prepošta Viganda z roku 1295 a jej dôveryhodnosť je spochybená, pretože užíva niektoré výrazy, ktoré sa v tom čase ešte nepoužívali.

Už v 13. storočí bol však Jasov významným centrom, kam prinášali ľudia z ostatných dedín svoje produkty na predaj. Listina z roku 1290 dokonca uvádza, že "v Jasove sa od starodávna vyberá mýtne". Od juhu tadiaľ viedla stará cesta na Spiš, ktorá sa v súvislosti s Jasovom spomína už v listine z roku 1277.

V roku 1290 dostal jasovský kláštor od kráľa Ondreja III. Privilégium, že všade na svojich majetkoch môže dolovať rudu okrem striebra. Z vyťaženého zlata, železa, olova a cínu kláštor sám odvádzal prislúchajúcu čiastku do kráľovskej pokladnice.

Vzhľadom na postavenie Jasova a rozvoj baníctva je pravdepodobné, že prví nemeckí kolonisti sa tu usadili už po tatárskych vpádoch, ich ďalšia prílivová vlna bola pravdepodobne v druhej polovici 13. storočia.

Počas 14. storočia Jasov získal ďalšie privilégia a stal sa trhovým miestom i poddanským mestečkom. Za portálneho súpisu v roku 1427 tu bolo 70 port, čiže usadlostí. Aj na jednu usadlosť počítame minimálne 5 osôb, žilo tu minimálne 350 ľudí, čo je na vtedajšie časy ľudnaté mestečko.

Podľa súpisu mien vieme, že v 15. storočí tu bolo prevažne nemecké obyvateľstvo s 10 člennou mestskou radou. Jasov sa však postupne pomaďarčil a v roku 1595 tu dominujú maďarské mená, slovenské a nemecké sú v menšine.

Genéza názvu:
1234 - dicitur Turna
1243/1335 Jazow
1243/1295 - Jazou
1245/1423 - Jazo
1246 - Yaszou
1249 - Jasow
1249 - Jasow
1251 - Jazow
1255 - Jazou
1255/1295 - Jazou
1256 - Jazow
1261 - Jasou
1262 - de jazou
1263/1270 - Jazow
1266/1283 - Jazou
1267 - Jazov
1267/1272 - Jazow
1270 - Jazow
1274 - Jazou
1275 - Jazow
1277/1308 - Jazo
1278 - Jazou
1284 - Jazo
1272-1290 - Jazo
1286 - Jassow
1290 - Jazou
1440 - Jassw
1487 - Jossa
1533 - Josa
1574 - Jossa 1773 - maďarsky: Jászó
1786 - Jaszo
1808 - slovensky: Jásow, maďarsky: Jászó, nemecky: Joss
1851 - maďarsky: Jászó, nemecky: Jósz
1903 - slovensky: Jasov, maďarsky: Jászó

Na základe uvedeného vidieť, že názov pochádza od pôvodného slovenského Jasov, pričom sa neskôr ponemčil, potom pomaďarčil.

Spracované podľa údajov knihy Branislava Varsika - Osídlenie Košickej kotliny.

sivo

Kontakty na starostov obcí okresu Košice-okolie

Ďalšie linky spojené s Jasovom:

Jasovská jaskyňa
Cyklotrasa: Košice - Jasov

 

 
(c) - autorské práva Box Network s.r.o., prevádzkovate¾ www.cassovia.sk . Všetky práva vyhradené. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto obrazovky bez predchádzajúceho písomného súhlasu Box Network s.r.o. je výslovne zakázané. Viac informácií: marek@box.sk