magyar
  polski
  deutsch

 Košice
 Prešov
 Miskolc
 Užhorod
 Rzeszów
 

História

História súčasnej Obchodnej akadémie na Watsonovej ulici siaha do roku 1897. Vtedy, presne 1. septembra, sa zriadila prvá trieda VYŠŠEJ HOSPODÁRSKEJ ŠKOLY. Dôvody na jej vznik boli dané rozvojom peňažníctva, obchodníctva a priemyslu vtedajšej spoločnosti. Riaditeľom novej školy sa stal Štefan Lévay.

Záujem o štúdium a školský rozvoj si vyžiadal nový a samostatný objekt. Vtedajšie ministerstvo školstva dalo vystavať účelovú budovu na Moyzesovej ulici. Záujem školy sa takto naplnil v školskom roku 1904/1905, kedy začala slúžiť svojmu účelu - potrebám školy.

Politické zmeny, medzi ktoré patrí presdovšetkým vznik ČSR sa odrazili aj v školstve. V prelomových rokoch 1919 až 1938 škola užívala nový názov - ČESKOSLOVENSKÁ ŠTÁTNA OBCHODNÁ AKADÉMIA. Jej cieľom bola vzdelanostná príprava žiakov pre uplatnenie v obchode a v priemysle.

Viedenská arbitráž spôsobila výrazný zlom v tomto trende, pretože Košice prináležali k územiu, ktoré sa stalo súčasťou horného Horthyovského Maďarska. V rokoch 1938 a 1939 teda škola niesla názov MAĎARSKÁ STREDNÁ OBCHODNÁ ŠKOLA.

Oslobodením Košíc, ktoré prišlo 19. januára 1945, nastalo celkové oživenie spoločnosti, ktoré zahŕňalo i reorganizáciu školstva. Kľúčovou postavou v dianí na škole sa stal Dr. Štefan Tóbik, ktorý sa v roku 1950 ujal aj vedenia v tom čase už HOSPODÁRSKEJ ŠKOLY, ako priamej pokračovateľky ŠTÁTNEJ OBCHODNEJ AKADÉMIE. V študentskej skladbe začínajú dominovať dievčatá.

K ďalšej zmenu názvu dochádza v roku 1961. Ministerstvo školstva a kultúry vydalo 1. februára rozhodnutie, ktorým vzniklo pomenovanie STREDNÁ EKONOMICKÁ ŠKOLA.

Rada Východoslovenského krajského národného výboru sa 18. decembra 1963 uzniesla na dočasnom presťahovaní školy s tým, že budova, ktorú jej vystavali v roku 1904, začne slúžiť pre potreby Lekárskej fakulty UPJŠ. Odbor školstva Východoslovenského krajského národného výboru rozhodol, že škola sa musí presťahovať do budovy na Opatovskej ceste. Na sťahovanie došlo v júni 1964. Ďalší školský rok sa teda začal v objektoch mimo centra mesta, hoci jednotlivé budovy ešte neboli dokončené. Zároveň začali prípravy na výstavbu nového účelového objektu pre potreby školy na vtedajšej Solovjevovej, dnes Watsonovej ulici. Prvý školský rok v týchto nových priestoroch začal 1. septembra 1969 a šlúžia škole podnes. Po dlho očakávaných zmenách v roku 1989 sa škola vrátila k pôvodnému názvu - OBCHODNÁ AKADÉMIA.

Práca v učebni ekonomickej cvičnej študentskej firmy

Na hodine informatiky

Na hodine angličtiny

V odbornej učebni strojopisu

V odbornej učebni informatiky

Hodina slovenčiny

Výučba nemeckého jazyka

V odbornej učebni ekonomickej cvičnej firmy

Strojopis

Na hodine zemepisu

 

 
(c) - autorské práva Box Network s.r.o., prevádzkovate¾ www.cassovia.sk . Všetky práva vyhradené. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto obrazovky bez predchádzajúceho písomného súhlasu Box Network s.r.o. je výslovne zakázané. Viac informácií: marek@box.sk tel. 0905 942 606