magyar
  polski
  deutsch

 Košice
 Prešov
 Miskolc
 Užhorod
 Rzeszów
 

Nižná Myšľa Erb obce

Do podkladov k vytvoreniu erbu obce boli zahrnuté predovšetkým tieto skutočnosti:

- leží 235 m nad morom 16 km od Košíc
- neolitické sídlisko s bukovohorskou kultúrou
- eneolitické sídlisko
- výšinné sídlisko otomanskej kultúry
- hromadný nález železných nástrojov z doby skýtsko-hallštattskej
- zrúcaniny stredovekého kostla v polohe Pri koscelku, ktorý po roku 1527 zanikol
- v 17. storočí stavali jezuiti kláštor priamo v obci
- kostol sv. Mikuláša biskupa /kat./, barok. - klasicist., postavený v rokoch 1805 - 1807, renovovaný v roku 1887
- na konci dediny stojí prícestná kaplna Sv. Jána Nepomuckého, klasicistická budova zo zač. 19. storočia
- pôvodne nerozdelená obec sa prvý raz uvádza v historických prameňoch v roku 1270 /Myssle/ pri opise hraníc Čane /Chon/ a Vyšného Gyňova /Felgyno/ posessio Myssle
- pred rokom 1288 v obci vzniklo premonštrátske prepošstvo, keď sa uvádza jeho prepošt mag. Michal, ktorý pochádzal z drienovskej vetvy ordu Aba, ktorej sa pripisuje aj zásluha o jeho založenie, Mag. Michal bol myšlianským prepoštom v r. 1288 - 1297
- kapitula ku cti vs. Mikuláša, bola vierohodným miestom
- r. 1289 vydáva mag. Michal, prepošt myšliansky, a kapitula ("tohože miesta") listinu, ktorá sy týka majetku Belže /Belsey/, a ktorá je datovaná v Myšli /in Mysle/
- o Vyšnej Myšli máme prvý doklad z roku 1325 /Felmisle/ a vznikla po založení prepošstva
- v zozname pápežských desiatkov z roku 1332 - 1335 sa spomínajú obe obce
- postálny súpis z r. 1427 uvádza dve Myšle, v jednej z nich vtedy bolo 41 port /Mysle/, v druhej 25 port /Myssle/
- v roku 1435 sa obce uvádzajú ako Naghmisle a Kismisle, z ktorých Veľká Myšľa /ľudnatejšia dedina/ bola Nižnou Myšľou
- prepošstvo zaniklo v 30-zych rokoch 16. storočia
- majetky prepošstva, teda aj Nižnú Myšľu, dostali košickí jezuiti
- po stavovských povstaniach bola obec spustošená a znovu zaľudnená

Nižná Myšľa sa v dokladoch uvádza takto:

1270 - poss. Myssle
1288 - prepositus Mislensis
1289 - prepositus Myslensis, in Mysle
1296 - ecclesia de Mysle, prep. de Mysle
1297 - prep. Myslensis
1300 - prep. a konvent de Mysle (presnejšie okolo roku 1300)
1311 - Mysle
1317 - Misle
1324 - Mysle
1325 - Eghazasmisle, Felmisle
1330 - Misle
1332 - 1337 - Misla, Misle, Mysle, Aliud Misle (pápežské desiatky)
1343 - Misle
1427 - Mysle, Myssle
1435 - Naghmisle, Kismisle
1456 - Eghas Mysle, Felsew Mysle
1773 - slov. Wissna Missla, maď. Felso - Misle (v lexikone)
1808 - slov. Nižnj Myssla, Vyssnj Myssla (Lipszký)
1906 - slov. ľudove Mišľa (Czambel)

Návrh erbu vypracoval LOCUS - Gabriel Kladek, spolupracoval Matej Kladek.


Erb obce


Pečať Nižnej Myšle, (v maď. jazyku Alsó Mislye), list z roku 1822
popis: odtlačok pečatidla do červeného vosku
kruhopis - SIGIL. ALSÓ MISLYE


Pečať Nižnej Myšle, (v maď. jazyku Alsó Mislye), list zo dňa 17. decembra 1847
popis: odtlačok pečatidla do červeného vosku
kruhopis - ALSÓ MISLYE HELLYSÉGE PECSÉTTYE 1840

 

 
(c) - autorské práva Box Network s.r.o., prevádzkovate¾ www.cassovia.sk . Všetky práva vyhradené. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto obrazovky bez predchádzajúceho písomného súhlasu Box Network s.r.o. je výslovne zakázané. Viac informácií: marek@box.sk tel. 0905 942 606