(c) - autorské práva Box Network s.r.o., prevádzkovateľ www.cassovia.sk . Všetky práva vyhradené. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto obrazovky bez predchádzajúceho písomného súhlasu Box Network s.r.o. je výslovne zakázané. Viac informácií: info@cassovia.sk tel. 0905 942 606
Na špeciálnych základných školách sa začal projekt integrácie rómskych žiakov
@ Aktuálne -> Školstvo     Dec 07 2005 - 16:52 GMT
(TASR) - Spolu 20 špeciálnych základných škôl (ŠZŠ) a 20 ich partnerských základných škôl na Slovensku sa zapojilo do projektu EÚ PHARE, zameraného na integráciu rómskych detí. Prvé výsledky a skúsenosti prezentovali dnes na seminári v ŠZŠ na Odborárskej ulici v Košiciach.

Účastníci, pracovníci špeciálneho školstva a poradenstva, sa mohli na modelovej vyučovacej hodine s ôsmimi žiakmi takzvanej tranzitívnej triedy oboznámiť s výsledkami pedagógov školy, ktoré dosiahli využívaním špeciálnej metodiky, zohľadňujúcej individuálny prístup k žiakom zo znevýhodneného sociálneho prostredia.

Ako uviedla expertka projektu Eva Končoková, konečným cieľom je integrácia rómskych detí, ktoré na to majú potenciál, zo ŠZŠ do štandardných ZŠ. A tým aj ich lepšie začleňovanie sa do majoritnej spoločnosti. Spresnila, že do projektu, financovaného z predvstupového fondu PHARE, sa zapojili predovšetkým školy v Trnavskom, Banskobystrickom, Košickom a Prešovskom kraji. Žiakov vo veku od šesť do desať rokov vybrali na základe diagnostických testov.

Projekt reagoval aj na fakt, že mnohé deti v niektorých prípadoch nesprávne zaraďovali do ŠZŠ.

Vyše tretina z 20 tranzitívnych tried je na ŠZŠ v Košickom kraji, kde z celkového počtu približne 6000 žiakov je takmer 90 percent rómskych detí. Z nich vybrali odborníci do tranzitívnych tried v tomto i ostatných zapojených regiónoch žiakov, u ktorých vylúčili mentálnu retardáciu. Majú teda predpoklady dostať sa zo špeciálnej na štandardnú ZŠ. Do projektu zapojili aj rodičov a širšiu, nielen rómsku komunitu.

Ako uviedol riaditeľ ŠZŠ Odborárska Michal Močarský, spolupracujú napríklad s rómskym skautingom, čo im pomáha spestrovať letné školské aktivity pre žiakov. Zapojemím sa do projektu získala škola peniaze na lepšie materiálne vybavenie tranzitívnej triedy. Učiteľom pomáhajú rómski asistenti, najmä v prípadoch, keď je jazyková bariéra.

Ako informovala Končoková projekt potrvá od tohtoročného apríla do mája budúceho roku a osobnú gesciu nad ním prevzali podpredseda vlády SR Pál Csáky a minister školstva SR Martin Fronc.


(c) Cassovia.Sk / https://www.cassovia.sk/