(c) - autorské práva Box Network s.r.o., prevádzkovateľ www.cassovia.sk . Všetky práva vyhradené. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto obrazovky bez predchádzajúceho písomného súhlasu Box Network s.r.o. je výslovne zakázané. Viac informácií: info@cassovia.sk tel. 0905 942 606
Slávnostný začiatok školského roka je v pondelok 5. septembra
@ Aktuálne -> Školstvo     Aug 25 2005 - 09:11 GMT
/Magistrát mesta Košixce – tlačová správa/ -- V stredu 24. augusta 2005 uverejnil denník Korzár v Občianskom servise na str. 8 nesprávne údaje prevzaté zo zdroja www.obcan.sk.

Pod titulkom NEZABUDNITE je pri dátume 1. september uvedené:
„Školský rok na základných a stredných školách a akademický rok na vysokých školách začína 1. septembra a končí 31. augusta nasledujúceho kalendárneho roka. Keďže 1.september je deň Ústavy SR – štátny sviatok, začiatok školského roka sa posúva na piatok, 2. septembra.“
Táto informácia je nesprávna!!!Vyhláška MŠMaŠ SR č. 122/1992 Zb. v § 2 hovorí:
„Školský rok sa začína 1.septembra a končí 31. augusta nasledujúceho roka ...
Ak 1. september pripadne na piatok, sobotu alebo nedeľu, vyučovanie sa začína až v nasledujúci pondelok. ....“

Vzhľadom na to, že sa 1. september stal štátnym sviatkom, prvý školský deň by pripadal na piatok 2. septembra. Preto sa zrejme Ministerstvo školstva SR rozhodlo využiť ustanovenia citovanej vyhlášky a v Pedagogicko-organizačných pokynoch pre školy, školské zariadenia, orgány štátnej správy v školstve a orgány územnej samosprávy na školský rok 2005/2006 v bode 1.1.1 Vyučovanie píše:

„Obdobie školského vyučovania sa začína 1. septembra 2005 a končí 30. júna 2006. Člení sa na prvý a druhý polrok nasledovne:
a) prvý polrok sa začína 1. septembra 2005, slávnostné otvorenie školského roka a vyučovanie sa začína 5. septembra 2005 (pondelok) a končí sa 31. januára 2006 (utorok)
b) druhý polrok sa začína 1. februára 2006, vyučovanie sa začína 2. februára 2006
(štvrtok) a končí sa 30. júna 2006 (piatok)...“

V tomto zmysle vydal aj Krajský školský úrad Pedagogicko-organizačné pokyny, ktoré v časti Všeobecné pokyny a odporúčania pre všetky školy a ŠZ hovoria v bode 6:
„V pondelok 5. septembra 2005 otvoriť školský rok s dôrazom na slávnostný charakter za účasti pozvaných hostí a rodičov. Súčasťou slávnostného otvorenia školského roka je prejav ministra školstva SR prostredníctvom školského rozhlasu.“

Zuzana Bobriková, hovorkyňa MMK


(c) Cassovia.Sk / https://www.cassovia.sk/