(c) - autorské práva Box Network s.r.o., prevádzkovateľ www.cassovia.sk . Všetky práva vyhradené. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto obrazovky bez predchádzajúceho písomného súhlasu Box Network s.r.o. je výslovne zakázané. Viac informácií: info@cassovia.sk tel. 0905 942 606
Začal Týždeň vody
@ Aktuálne -> Životné prostredie     Apr 09 2002 - 14:16 GMT
Tlačovou besedou v priestoroch Krajskej organizácie Slovenského syndikátu novinárov v Košiciach začali zástupcovia viacerých občianskych združení týždeň akcií v rámci Svetového dňa vody, ktorým je 22. marec.

Michal Kravčík ako líder mimovládnej organizácie Ľudia a voda predostrel viacero faktov, ktoré vníma ako hrozbu nielen našej spoločnosti, ale ich dôsledky sú celosvetové. Ako uviedol, podľa prognóz OSN bude 21. storočie charakteristické krízou vody. V roku 2005 má už 3 mimliardy ľudí žiť v regiónoch bez vody a možností pestovať základné potraviny. Najevidentnejší príklad je v súčasnosti Etiópia.

Približne polovica vodných zrážok, ktoré padnú na územie Slovenska, odtečie betónovými plochami, kanalizáciou a v dôsledku zlej pôdohohospodárskej politiky aj z lesných holorubov a obrábanej pôdy bez toho, aby sa mala možnosť vypariť sa v priestoroch, kam padla. Tým sa narúša malý kolobeh vody v prírode. Každým rokom takto ubúda jedno percento vody v rámci celkového obehu vody v prírode, pričom vďaka podobnej situácii aj v iných krajinách na celom svete vysychajú pevniny a zvyšuje sa množstvo vody v moriach a oceánoch. Jej zvyšujúci tlak na tektonické zmeny je príčinou zemetrasení v oblastiach, kde sa doposiaľ nevyskytli. Zrážky sú menej časté a ak prichádzajú, tak v prudkých búrkovitých sériach, následkom čoho vznikajú lokálne povodne.

V rámci súčasného stavu i nedokonalosti slovenskej legislatívy ochrany krajiny pred vysušovaním sa 19 mimovládnych organizácií pripojilo k akcii Týždeň vody a zároveň vyzývajú všetkých obyvateľov Slovenska, aby písali na zodpovedné ministerstvá, predsedovi vlády a prezidentovi výzvu nasledujúcejho znenia:

MY OBČANIA SLOVENSKA SI PRAJEME:
1. aby ochrana vodných zdrojov na Slovensku bola postavená medzi strategické priority štátu
2. aby pripravovaný VODNÝ ZÁKON zakotvil princíp samosprávneho riadenia povodí
3. aby VODNÝ ZÁKON zakotvil princíp chrániť vodu vo všetkých formách výskytu, v tekutom, tuhom i plynnom skupenstve
4. aby pripravovaný VODNÝ ZÁKON zakotvil mechanizmy zastavenia vysušovania povodí
5. aby Vláda Slovenskej republiky pripravila program ekologickej obnovy krajiny i celého hydrologického cyklu
6. aby pripravovaný VODNÝ ZÁKON bol postavený na takých princípoch, ktoré budú motivovať všetkých občanov žijúcich na Slovensku plošne chrániť vodu vo všetkých jej formách výskytu.
8. aby VODNÝ ZÁKON zakotvil ekosystémový princíp ochrany vôd v povodiach

Pri tejto príležitosti vydali aj pohľadnice s touto výzvou, ktoré by mali záujemcovia posielať uvedeným predstaviteľom a inštitúciam. Bližšie informácie o tejto akcii môžete získať na t.č. 095/6428184, alebo cez e-mail: mvolav@changenet.sk.

Túto občiansku aktivitu pripravili aj z dôvodu nespokojnosti s odkladaním prijatia tzv. vodného zákona. Posledný zákon o vode bol unás prijatý v 70-tych rokoch a podľa vyjadrení M. Kravčíka je zlý. Príprava nového zákona prebieha v dvoch rovinách. Jednu verziu pripravuje ministerstvo pôdohospodárstva, druhú ministerstvo životného prostredia. Ministerstvo životného prostredia svoju verziu poskytlo na pripomienkovanie aj špecializovaným mimovládnym organizáciam, pričom napríklad pripomienky mvo Ľudia a voda tvorili 16 strán. Ministerstvo pôdohospodárstva údajne pripravuje svoj návrh zákona za zatvorenými dverami. Podľa aktivistov mvo Ľudia a voda majú určité lobistické skupiny záujem na prijatí takej legislatívy, ktorou by sa obchod s vodou stal lukratívnym biznisom bez možnosti ovplyvnenia názorov občanmi Slovenska. V súčasnosti je okolo pripravovaného zákona veľké ticho, rezortné ministerstvá ho zatiaľ nepredložili Vláde SR.

Tlačovej besedy sa zúčastnila aj starostka obce Tichý potok, ktorá priblížila škody z povodní, ktoré v roku 1997 zasiahli dedinu. Vzťah obyvateľov obce sa k vodnému živlu postupne mení a počas Týždňa vody pripravujú spoločné akcie v rámci revitalizácie územia a prevencie záplav. Tie sú spôsobené skutočnosťami, že pri zlom obehu vody v prírode prší celkovo menej, ale búrky sú natoľko silné, že spôsobujú záplavy. Sériu povodní potom strieda séria extrémnych horúčav a sucha. Aj preto starostka vidí nutnosť zaviesť potrebné zmeny v rámci lesohospodárskych aktiví, aby sa padnutá voda zdržiavala priamo vsakovaním do pôdy na miestach, kam padne.

Podobný názor predstavil aj starosta obce Obišovce, ktorý sa zároveň stal predsedom občianskeho združenia Eko-Svinka. Toto združenie si kladie za cieľ vyvíjať tlak na zmeny v lesnom hospodárení a poľnohospodárstve, aby nedochádzalo k prudkému zhromaďovaniu vody po búrkach vo vodnom toku Svinky. Táto v rokoch 1998 a 1999 spôsobila svojimi povodňami veľké škody. Do občianskeho združenia Eko-Svinka vstúpilo 18 obcí z regiónu jej povodia. Žiaľ, legislatíva im bráni dosiahnuť požadovaný stav, pretože i keď následky zlého vodohodpodárstva znášajú oni, právomoci má štát.

Ďalším hosťom tlačovej besedy bola MUDr. Anna Vajová, ktorá zastupovala Slovenský výbor organizácie UNICEF. Ako uviedla, aj UNICEF sa zapája do podobných aktivít, k čomu im dávajú podnet zmeny v kolobehu vody. Denne na svete zomiera 11 tisíc detí v dôsledku zlého životného prostredia, predovšetkým z nedostatku vody a jej zlej kvality.

Donedávna sa na Slovensku venovali aj budovaniu vodovodného pripojenia pre rómske osady, kde je tento problém vypuklý. Žiaľ, často dochádzalo k ich poškodzovaniu Rómami. Preto chcú svoju ďalšiu činnosť zamerať na osvetu a budovanie vodovodov, pročom by do tohto procesu zapojili aj Rómov.

Od 20. apríla do 20. júna budú predávať odznaky so zobrazením kvapky vody. Zisk z ich predaja chcú použiť pre potreby tých oblastí, ktoré sú najviac postihnuté.

(19. 3. 2001)
Slavomír Szabó


(c) Cassovia.Sk / https://www.cassovia.sk/