(c) - autorské práva Box Network s.r.o., prevádzkovateľ www.cassovia.sk . Všetky práva vyhradené. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto obrazovky bez predchádzajúceho písomného súhlasu Box Network s.r.o. je výslovne zakázané. Viac informácií: info@cassovia.sk tel. 0905 942 606
Ústavný súd odložil vykonateľnosť ratifikácie Zmluvy o Ústave pre Európu
@ Aktuálne -> Rôzne     Jul 14 2005 - 20:37 GMT
Košice 14. júla (TASR) - Ústavný súd SR (ÚS SR) dnes odložil vykonateľnosť uznesenia Národnej rady SR, ktorým parlament vyslovil súhlas s ratifikáciou Zmluvy o Ústave pre Európu.

Po neverejnom zasadaní II. senátu, ktorý prijal na ďalšie konanie sťažnosť skupiny občanov namietajúcich porušenie svojich základných práv práve vyslovením súhlasu NR SR s euroústavou, o tom novinárov informoval predseda ÚS a zároveň aj II. senátu Ján Mazák.

V odôvodnení tohto procesného uznesenia ÚS zároveň konštatuje, že do rozhodnutia vo veci samej nemôže prezident SR európsku ústavu ratifikovať.

Podľa Mazáka je táto ústavná sťažnosť veľkou výzvou, ktorá si žiada vysvetlenie. Po prijatí návrhu ÚS faxom informoval účastníkov konania a svoje rozhodnutie dal na vedomie aj hlave štátu. Následne začne príprava na meritórne konanie, ktoré bude závisieť aj od rozhodnutia účastníkov, či budú trvať na verejnom ústnom pojednávaní. Hoci má ÚS vzhľadom na termín ratifikačného procesu v krajinách EÚ do 31. októbra 2006 relatívne dosť času, Mazák očakáva, že rozhodnutie padne do konca roka.

Predseda ÚS tiež pripomenul, že v podobnej veci, týkajúcej sa Maastrichtskej zmluvy, vydal nemecký ÚS 187 stranové rozhodnutie. "Tu treba niektoré veci vysvetliť a Ústavný súd si považuje za povinnosť veci vysvetliť tak, aby sa už raz a navždy dali odpovede na otázky, ktoré tu rezonujú a rezonujú spôsobom, ktorý nás priamo vyzýva, aby sme sa nimi zaoberali," konštatoval Mazák. Spresnil, že okrem iných ide o otázky, či v Zmluve o Ústave pre Európu ide o štátny zväzok, či je kvôli tomu nevyhnutné prijať ústavný zákon a nechať ho ratifikovať v referende, či ide o správu vecí verejných do tej miery, aby sa k nej museli občania vyjadriť vo všeľudovom hlasovaní. "Uvažovali sme nad tým, či odložiť vykonateľnosť, ale keby sme ju neodložili a prezident by to ratifikoval, potom by sme sa už viac-menej akademicky rozprávali o tom, ako by to malo byť. A to by nebolo v súlade s účelom, na ktorý bol zriadený a vytvorený Ústavný súd SR," dodal jeho predseda.

Sťažnosť, pod ktorou je podpísaných 13 osôb, bola ÚS doručená 11. júla. Medzi sťažovateľmi je riaditeľ Konzervatívneho inštitútu Ondrej Dostál, predseda Občianskej konzervatívnej strany Peter Tatár a jej členovia Peter Zajac a Peter Osuský. Na ÚS sa domáhajú konštatovania, že NR SR porušila ich právo priamo zúčastňovať na správe verejných vecí. Malo sa tak stať uznesením, ktorým parlament vyslovil súhlas s euroústavou bez toho, aby podľa nich v súlade s Ústavou SR schválil ústavný zákon o vstupe Slovenska do štátneho zväzku s inými štátmi a občania to potvrdili v referende. Napadnuté uznesenie navrhujú zrušiť.


(c) Cassovia.Sk / https://www.cassovia.sk/