(c) - autorské práva Box Network s.r.o., prevádzkovateľ www.cassovia.sk . Všetky práva vyhradené. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto obrazovky bez predchádzajúceho písomného súhlasu Box Network s.r.o. je výslovne zakázané. Viac informácií: info@cassovia.sk tel. 0905 942 606
Mestské zastupiteľstvo odhlasovalo zvýšenie cestovných lístkov DPMK na 12 Sk
@ Doprava -> Oznamy     Apr 09 2002 - 14:08 GMT
Na mimoriadnom mestskom zastupiteľstve poslanci odhlasovali zvýšenie ceny cestovného lístka z 10 na 12 Sk s platnosťou od 1. apríla. Toto pre verejnosť nepopulárne opatrenie sa udialo potom, ako mestská rada zvýšenie ceny neodporučila a nebolo schválené ani na riadnom mestkom zastupiteľstve. Po trojtýždňovej prestávke sa teda konalo mimoriadne mestské zastupiteľstvo, v ktorom za zvýšenie hlasovalo 48 poslancov, 13 bolo proti a 12 sa zdržalo hlasovania. Týmto aktom zároveň stúpli aj ceny mesačných lístkov z 350 na 390 Sk a trojmesačných cestovných lístkov z 960 na 1070 Sk.

Zvýšenie cien bez ohľadu na oblasť vníma verejnosť vždy negatívne. Hlasovaniu však predchádzala približne dvojhodinová rozprava poslancov, ktorá bola asi z 80-tich percent nekoncepčná, bez známok kreativity riešenia problémov, ale zvyšných približných 20 percent poukázalo na určité skutočnosti, ktoré by mala verejnosť vedieť.

Napríklad faktom je, že mesto Košice dlhuje DPMK 5 miliónov za rok 1999 a 40 miliónov za rok 2000. K tejto čiastke je ešte možné prirátať financie, ktoré mali do kasy DPMK z mesta prísť v tomto roku, avšak nestalo sa. Primátor mesta Zdenko Trebuľa argumentoval, že ide o dve rozdielne veci, pretože financie z mesta majú slúžiť obnove technického parku, nie prevádzkovaniu dopraveného podniku. Keď mal slovo riaditeľ DPMK Igor Reiprich na dotaz jedného z poslancov odpovedal, že dopravný podnik už nemôže čerpať zo žiadnych rezervných zdrojov, pretože ak ešte nejaké peniaze má tak, tak ich musí využiť na zachovanie pojazdnosti dopravných prostriedkov. Teda na oblasť, pre ktorú boli vyčlenené stále absentujúce dotácie mesta.

Svojráznym výstupom upútal napríklad poslanec M. Dittrich, ktorý požiadal primátora, nech vysvetlí občanom, že aj zvýšenie cestovného je jednou z daní za námorné bitky niekdajšieho primátora, za makarénu, finančne nákladnú prestavbu centra mesta a za to, že súčasným prezidentom SR je Košičan.

Zdenko Trebuľa, ako niekdajší stranícky kolega terajšieho prezidenta i bývalý námestník primátora z čias, kedy sa mesto najviac zadĺžilo, na poslancov dotaz reagoval s tým, že si už čiastočne odpovedal sám. Zo súčasnej ekonomickej mizérie však viní aj skutočnosti, že Košice prevzali do vlastníctva asi 100 km štátnych ciest, ako aj iný ekonomicky nerentabilný majetok, ktorý ho zaťažuje.

Na podnet poslanca a starostu mestskej časti Košice - Mesto Jána Süliho získal možnosť vystúpiť aj zástupva mimovládnej organizácie Cyklistická únia mesta Košice Karol Labaš. Tento predniesol návrhy na zvýšenie príjmov DPMK platením z časti príjmov z poplatkov za parkovné motorových vozidiel. Jeho návrh však prišiel pravdepodobne v čase, kedy už poslanci bolo rozhodnutí, ako budú hlasovať a tak nezískal dostatočnú podporu. Karol Labaš zároveň odovzdal primátorovi petíciu, pod ktorú sa podpísalo asi 8 000 Košičanov. Samozrejme, bez záujmu o zvýšenie cestovného.

Určité oživenie priniesla "faktická poznámka" poslanca A. Filčáka, ktorý navrhol, aby sa začalo vyberať mýto za vstup do mesta. Platiť by mali vodiči áut, ktoré nemajú košické ŠPZ. Tento druh poslaneckého folklóru je zbytočne komentovať...

V závere sa hlasovalo o troch bodoch. Prvým bol návrh, aby sa 30 percent parkovného využilo v prospech DPMK a 5 percent v prospech rozvoja cyklistiky v Košiciach. Za bolo 25 poslancov, 3 proti a 47 sa zdržalo hlasovania.

Druhým návrhom bolo, aby lístok zdražel na 12 Sk, ale štvrťročný lístok ostal v pôvodnej cene. Za hlasovalo 15 poslancov, 6 bolo proti, zdržalo sa 53 poslancov. O záverečnom výsledku tretieho hlasovania sme už informovali na začiatku článku.

Podľa informácií dopravného námestníka Arpáda Schwartza, zvýšenie cestovného by malo ešte v tomto roku priniesť do DPMK asi 28 miliónov Sk a umožniť inak ekonomicky nevýhodné zmeny v linkvom vedení, ktoré žiada verejnosť.

komentár:

Ako každé hlasovanie, aj toto malo skôr politický charakter. Koalícia (ľavicovo orientované strany) kontra opozícia (pravicovo orientované strany). Pritom je paradoxné, že za zvýšenie cien sa nechávali počuť ľavicovo orientované strany a za zachovanie pôvodných cien pravicové strany. Zodpovednosť však leží na ľavicovo orientovanom vedení mesta, preto tento paradoxný kontrast.

Je však dôvodné sa domnievať, že k lobbingu za zvýšenie cien by na radnici dochádzalo bez ohľadu na to, ktorým smerom krútiaca strana by tam mala svoje výsostné postavenie. Za všetko hovoria fakty. V tomto roku prudko vzrástla cena benzínu, elektrickej energie, všetkého. Mesto je na tom zle, ako ešte nebolo. A sociálne najslabšie vrstvy, ktorým sa zdá byť lístok na cestu mestom drahý, môžu si urobiť zdravotnú prechádzku. Napríklad v rytme makarény... Mimochodom, Dopravný podnik mesta Košice je v tom naozaj nevinne, za chýbajúce financie nemôže. V tomto roku sa zvýšila aj cena diaľkových autobusových spojov a vlakov. Mesto nedalo ani staré dotácie, nie žeby ešte mohlo zvýšiť nové.

(15. 3. 2001)
Slavomír Szabó


(c) Cassovia.Sk / https://www.cassovia.sk/