(c) - autorské práva Box Network s.r.o., prevádzkovateľ www.cassovia.sk . Všetky práva vyhradené. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto obrazovky bez predchádzajúceho písomného súhlasu Box Network s.r.o. je výslovne zakázané. Viac informácií: info@cassovia.sk tel. 0905 942 606
Košická Špeciálna základná škola na Vojenskej ulici oslavuje 80 rokov
@ Aktuálne -> Školstvo     May 17 2005 - 14:51 GMT
Košice 17. mája (TASR) - Najstaršia škola pre mentálne postihnuté deti na východnom Slovensku a druhá najstaršia na Slovensku - Špeciálna základná škola (ŠZŠ) na Vojenskej ulici v Košiciach si pripomína 80 rokov existencie.

Jej história je spätá s počiatkami starostlivosti o mentálne postihnuté deti v Košiciach, kde v roku 1925 pri Štátnej ľudovej škole na Kováčskej ulici vznikla prvá takzvaná pomocná trieda, informovala dnes riaditeľka školy Iveta Baková. Histórii, ale najmä budúcnosti vo výchove postihnutých žiakov bude venovaná konferencia Komplexná starostlivosť o mentálne postihnutých, ktorú k výročiu pripravujú na 20. mája v spolupráci so zriaďovateľom Krajským školským úradom.

Podľa Bakovej počet detí s mentálnym postihnutím rastie, pričom celkový trend je integrovať ich do základných škôl. "Môj názor a názor pedagógov školy je však taký, že základné školstvo nie je ešte dostatočne pripravené po materiálnej ani odbornej stránke, aby sa mentálne postihnuté deti mohli vzdelávať integrovane" - uviedla Baková. Preto aj program konferencie zamerali na pedagogické, zdravotné a sociálne aspekty vzdelávania detí s mentálnym handicapom.

V ŠZŠ na Vojenskej ulici v Košiciach sa dnes o 131 žiakov s ľahkým, stredným a ťažkým stupňom postihnutia stará 25 pedagógov. Špecifikom školy sú triedy, ktoré navštevuje 16 autistických detí.

Baková informovala, že ide o školu rodinného typu, kde rodič môže prísť kedykoľvek a sledovať svoje dieťa pri vyučovaní. Od učiteľov dostane aj radu, ako napríklad pomáhať dieťaťu pri písaní domácich úloh. Deti si môžu vybrať z deviatich záujmových krúžkov - vrátane počítačových, ktoré najviac pomáhajú autistom. Žiaci už pravidelne získavajú popredné národné i svetové ocenenia na súťažiach Hnutia špeciálnych olympiád. Peter Jurica zvíťazil napríklad v medzinárodnej výtvarnej súťaži s protidrogovou tematikou Prečo som na svete rád a jeho výtvarný návrh sa dostal ako logo na tričko, ktoré nosia jeho rovesníci vo svete. Zaškolenosť deti je takmer stopercentná, v príprave na život pokračujú na Odbornom učilišti na Alejovej ulici v Košiciach.

Škola vychádza v ústrety rodinám s postihnutými deťmi diagnostickými pobytmi, ktoré môžu ukázať, či dieťa patrí do špeciálnej školy. V školskom roku 2005 - 2006 bude mať škola po prvý raz prípravný ročník pre šesťročné deti, ktorý bude obdobou "nultých" ročníkov v materských školách. Na rozdiel od nich však bude "prípravka" bezplatná a pod dozorom špeciálnych pedagógov, logopédov a psychológov. Odborníci v spolupráci s rodičmi vyberú, ktorý druh školy bude pre postihnuté dieťa najvhodnejší, dodala Baková.


(c) Cassovia.Sk / https://www.cassovia.sk/