(c) - autorské práva Box Network s.r.o., prevádzkovateľ www.cassovia.sk . Všetky práva vyhradené. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto obrazovky bez predchádzajúceho písomného súhlasu Box Network s.r.o. je výslovne zakázané. Viac informácií: info@cassovia.sk tel. 0905 942 606
Karpatská nadácia v roku 2000 udelila na granty takmer milión dolárov
@ Aktuálne -> Región     Apr 09 2002 - 19:44 GMT
Karpatská nadácia, ktorá sa zaoberá podporou projektov pre rozvoj prihraničných oblastí Slovenska, Maďarska, Ukrajiny, Poľska a Rumunska v minulom roku finančne podporila 153 projektov v rámci svojich spádových území. Nešlo o čiastku symbolickú. Celková hodnota grantov dosiahla takmer milión USD.

Na tlačovej besede (5. 3. 2001), ktorá sa konala v priestoroch Krajskej organizácie SSN v Košiciach pre prítomnými novinármi vystúpil výkonný riaditeľ Karpatskej nadácie Sándor Köles a riaditeľka Karpatskej nadácie pre Slovensko Laura Dittel. Informovali o priebehu zasadania správnej rady KN, ktorá sa zišla počas uplynulého víkendu v Košickej Belej. Správna rada je najvyšší orgán KN, ktorý je zložený z dvanástich členov, pričom každá z menovaných krajín je zastúpená dvoma členmi, ďalší dvaja pochádzajú z USA.

V roku 2000 KN podporila projekty, ktoré harmonizovali s jej šiestimi programami:

Prvým bol program rozvoja organizácií, ktoré sa rozhodli pomáhať pri rozvoji miestnych aktivít. Druhým programom sa zamerali na rozvoj interetnických vzťahov, čo si získalo silnú popularitu aj medzi predkladateľmi projektov so žiadosťou o granty. Ochranársku úroveň mal tretí z programov, zameraný na karpatské kultúrne dedičstvo. Nedomysliteľnou súčasťou trvalo podporovaných aktivít je ich štvrtý program, venujúci sa cezhraničnej spolupráci. Komplexný rozvoj vidieckych oblastí - predovšetkým znevýhodnených regiónov, sa stal piatym podporovaným programom. Posledný program - aj keď nie z hľadiska významu, bol čiastočne atypický. Nešlo v ňom o priamu žiadosť o grant, ale mal súťažný charakter. Medzi sebou súperili samosprávy o najlepší projekt, ktorý získa finančné ocenenie.

KN zároveň začala nový program, na ktorý venovala 15 tisíc dolárov. Jeho hlavným zámerom je výskum vplyvu viacerých činiteľ na rozvoj Karpatského euroregiónu a podpra projektov vedúcich k zavádzaniu pozitívnych zmien. V rámci programu pôjde o sledovanie vplyvu rozširovania Európskej únie na cezhraničnú spoluprácu a podporu na vnášanie pozitívnych zmien do multietnických vzťahov a zachovanie tradícií v harmónii s praktikami projektov pre trvalo udržateľný rozvoj. Tento program zároveň zosumarizuje zistené výsledky, ktoré môže prezentovať v rámci informovanosti verejnosti, ale zároveň môžu poslúžiť aj ako podklady pre marketingový prieskum potenciálnych investorov.

V roku 2001 Karpatská nadácia plánuje svojim know-how i finančne podporovať aj projekty pre rozvoj interkultúrnych vzťahov, cezhraničnú spoluprácu aj na úrovni výkonných umelcov, ich združení a iných kultúrnych inštitúcií, pretože kultúru a umenie vníma ako druh dialógu, ktorý napomáha k väčšiemu vzájomnému poznaniu a zblíženiu rôznych skupín regiónov s národnostne a etnicky rôznorodým obyvateľstvom.

Záujem o poradenské služby i finančnú podporu zo strany KN narastá. Dôkazom toho je i fakt, že v roku 2000 zaznamenali o 20 percent vyšší počet žiadostí o podpru projektov, než v roku 1999. Finančné prostriedky sú pritom prerozdeľované tak, aby na každú zo zúčastnených krajín vyšiel rovnaký podiel.

Žiadateľ o grant však musí počítať aj s kontrolou užívania získaných financií, ktoré nesmú byť použité v rozpore s cieľom podporeného projektu. V každej krajine pôsobí riaditeľ, ktorý s jednotlivými organizáciami úzko komunikuje a má možnosť kontroly užitia peňažných prostriedkov. Vlani takto museli požiadať o plné prinavrétenie dvoch grantov. Ani v jednom z týchto prípadov však nešlo o slovenskú organizáciu.

I keď v roku 2000 KN pomohla realizácii 153 projektov, počet žiadostí dosiahol číslo 432. Sándor Köles to zdôvodnil tým, že niektoré projekty nespadali do priorít programov KN, iné žiadali o podporu krátkodobých aktivít bez konkrétnych výstupov, ale dôvod bol aj ten, že počet projektov so žiadosťou o podporu je väčší ako finančné možnosti Karpatskej nadácie. Uspejú teda len tí najlepší, ktorých realizovaný zámer má konkrétne podoby zlepšenia života v Karpatskom euroregióne.

(5. 3. 2001)
Slavomír Szabó


(c) Cassovia.Sk / https://www.cassovia.sk/