(c) - autorské práva Box Network s.r.o., prevádzkovateľ www.cassovia.sk . Všetky práva vyhradené. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto obrazovky bez predchádzajúceho písomného súhlasu Box Network s.r.o. je výslovne zakázané. Viac informácií: info@cassovia.sk tel. 0905 942 606
Seminárov Priateľov Zeme – SPZ sa zúčastnilo takmer 300 ľudí
@ Aktuálne -> Životné prostredie     Apr 29 2005 - 07:53 GMT
(Priatelia Zeme – tlačová správa) - Obce a mestá budú musieť od 1. januára 2006 zabezpečiť využitie biologických odpadov zo záhrad a z parkov vrátane odpadu z cintorínov a inej zelene.

Priatelia Zeme – SPZ preto v troch mestách počas uplynulého týždňa zorganizovali semináre o možnostiach zberu a zhodnocovania biologických odpadov. Uskutočnili sa v Trnave, Žiline a Košiciach a zúčastnilo sa ich takmer 300 zástupcov samospráv, štátnej správy a firiem.

„Počas diskusií na seminároch mnohí zástupcovia miest a obcí prezentovali svoje predstavy riešení a prejavili aj záujem o spoluprácu s Priateľmi Zeme pri zavádzaní kompostovania,“ hovorí jeden z organizátorov seminárov, Radoslav Plánička.

Začiatkom budúceho roka nadobúda účinnosť ustanovenie zákona o odpadoch, ktoré zakazuje skládkovanie a spaľovanie tzv. „zeleného biodpadu“ . Skúsenosti Priateľov Zeme - SPZ však hovoria, že si mnohé mestá a obce túto povinnosť zatiaľ neuvedomujú. Viaceré nevedia, ako zabezpečiť využitie bioodpadov vznikajúcich na ich území.

„Obce a menšie mestečká sú často presvedčené, že jedinou možnosťou je výstavba veľkých nadregionálnych kompostární s vysokými finančnými nákladmi. Prednášajúci účastníkov preto informovali aj o programoch na rozvoj domáceho a komunitného kompostovania, spôsoboch motivácie a informovania obyvateľov a budovaní obecných kompostovísk,“ dodáva Plánička. Spestrením programu boli exkurzie do kompostární. Na seminároch prednášali odborníci z Čiech, zo slovenského ministerstva životného prostredia a z Priateľov Zeme – SPZ.

Nové ustanovenie zákona o odpadoch má pomôcť zvýšiť mieru využitia zložiek komunálnych odpadov a odkloniť ich od klasických skládok a spaľovní. Bioodpad z mestskej zelene, záhrad či domácností tvorí približne 30 až 45 percentný podiel komunálnych odpadov. Jeho skládkovanie alebo spaľovanie spôsobuje nemalé environmentálne problémy.

Priatelia Zeme – SPZ organizujú semináre o odpadoch od roku 1998. Okrem praktických rád o kompostovaní na nich informujú aj o povinnostiach, ktoré obciam plynú z legislatívy.


(c) Cassovia.Sk / https://www.cassovia.sk/