(c) - autorské práva Box Network s.r.o., prevádzkovateľ www.cassovia.sk . Všetky práva vyhradené. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto obrazovky bez predchádzajúceho písomného súhlasu Box Network s.r.o. je výslovne zakázané. Viac informácií: info@cassovia.sk tel. 0905 942 606
Počet zapísaných prvákov klesol v Košickom kraji o takmer 800
@ Aktuálne -> Školstvo     Mar 29 2005 - 07:23 GMT
Košice (TASR) - Celkove 9059 žiakov zapísali do prvého ročníka základnej školy (ZŠ) v budúcom školskom roku rodičia v Košickom kraji. Tento počet je oproti školskému roku 2004 - 2005 nižší o takmer 800 žiakov.

Po zápise, ktorý sa konal od 15. januára do 15. februára, najviac budúcich prvákov evidujú v okrese Košice - okolie (1311) a najmenej v okrese Sobrance (250), informovali z Krajského školského úradu v Košiciach. Podľa vedúcej oddelenia odborných a metodických činností Anny Rackovej pokles o približne 800 prvákov v kraji je výrazný. Možno preto očakávať, že sa prejaví v ďalšej racionalizácii siete škôl a školských zariadení.

Počet prvákov v Košickom kraji môžu ešte ovplyvniť návrhy na diagnostiku a odklad povinnej školskej dochádzky, ktoré sa týkajú 689 žiakov. Racková spresnila, že pri nástupe do 1. ročníka ZŠ musí dieťa spåňať kritériá školskej zrelosti a byť pripravené po stránke rozumovej, sociálnej a emocionálnej. Ak sa pred vstupom do školy prejavia isté odchýlky v uvedených oblastiach a vzniknú pochybnosti o jeho schopnostiach, je vhodné uskutočniť ešte pred samotným vstupom do ZŠ pedagogicko-psychologické vyšetrenie dieťaťa.

Racková pripomenula, že vyšetrenia realizujú zo zákona pedagogicko-psychologické poradne, ktoré sú v každom okresnom meste. Na základe výsledkov vypracujú návrh na ďalší postup. Je pritom niekoľko možností. Buď je dieťa na školu zrelé a nastúpi do 1. ročníka, alebo navrhnú odklad školskej dochádzky o jeden školský rok a dieťa ostáva v predškolskom zariadení. Ïalšou možnosťou je zaradenie dieťaťa do prípravného ročníka v rámci ZŠ (tzv. nultý ročník), prípadne zaradenie do špeciálnej triedy či špeciálnej základnej školy. S navrhovaným postupom musí súhlasiť zákonný zástupca dieťaťa, dodala Racková.

V školskom roku 2004 - 2005 z celkového počtu 9851 zapísaných prvákov v kraji odložili povinnú školskú dochádzku vo vyše 700 prípadoch.


(c) Cassovia.Sk / https://www.cassovia.sk/