(c) - autorské práva Box Network s.r.o., prevádzkovateľ www.cassovia.sk . Všetky práva vyhradené. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto obrazovky bez predchádzajúceho písomného súhlasu Box Network s.r.o. je výslovne zakázané. Viac informácií: info@cassovia.sk tel. 0905 942 606
Ústavný súd SR sa bude vyhláškou o novom spôsobe maturít zaoberať 24. marca
@ Aktuálne -> Školstvo     Mar 18 2005 - 08:47 GMT
Košice - Plénum Ústavného súdu SR sa bude návrhom na posúdenie súladu vyhlášky Ministerstva školstva SR o novom spôsobe maturít s Ústavou SR zaoberať na predbežnom neverejnom zasadnutí 24. marca.

TASR o tom informoval poradca ÚS pre styk s médiami Štefan Németh. Zároveň potvrdil, že v stredu faxom podaný návrh bol vzápätí pridelený sudcovi spravodajcovi. Včera súdu doručili aj originál.

Okrem rozhodnutia, či plénum prijme návrh na ďalšie konanie, bude na budúci štvrtok jasné, či ÚS pozastaví účinnosť vyhlášky až do vydania meritórneho rozhodnutia.

Podľa poslankyne za ¼udovú stranu - Hnutie za demokratické Slovensko ¼udmily Muškovej sa pod návrh podpísalo 31 poslancov zo všetkých opozičných strán - ¼S-HZDS, Smeru i KSS. Zdôraznila však, že nejde o politickú aktivitu ale o iniciatívu študentov a ich rodičov, ktorí nemajú právnu legitimáciu sami podať takýto návrh. "Jednoducho nemali inú možnosť ako sa obrátiť na Ústavný súd, ako cez podporu poslancov parlamentu," povedala pre TASR Mušková.

Skupinu poslancov bude pred ÚS zastupovať Ján Cuper. Jednoznačne sa však dnes nevyjadril, či budú trvať na ústnom pojednávaní.

Podľa iniciátora podania Mariána Buraja za obzvlášť závažné považujú navrhovatelia porušenie princípu zákazu retroaktivity a ochrany nadobudnutých práv študentov. Študenti gymnázií, ktorí sa v roku 2001 rozhodli študovať na tomto type školy, sa pri svojom výbere riadili vyhláškou MŠ SR č. 102/1991 Zb., ktorá upravovala spôsob a podmienky ukončenia štúdia na stredných školách. Maturitná skúška podľa nej pozostávala len zo štyroch maturitných predmetov, prírodovedný predmet nebol povinný.

Nová vyhláška MŠ SR č. 510/2004 Z.z., účinná od 15. septembra 2004, zaviedla pre študentov gymnázií maturitnú skúšku, ktorá pozostáva z piatich maturitných predmetov a povinného prírodovedného predmetu. Podľa Burajovho právneho názoru nová vyhláška nemôže platiť pre študentov, ktorí sa pri výbere strednej školy a počas štúdia riadili pôvodnou. Problém mali podľa neho odstrániť prechodné ustanovenia nového právneho predpisu. "Tým, že sa tak dosiaľ nestalo, jednoznačne došlo k porušeniu princípu právneho štátu. Podľa judikatúry Ústavného súdu SR k definujúcim znakom právneho štátu patrí aj zákaz retroaktivity právnych noriem, ktorý je významnou demokratickou zárukou ochrany práv občanov a právnej istoty," konštatoval Buraj.


(c) Cassovia.Sk / https://www.cassovia.sk/