(c) - autorské práva Box Network s.r.o., prevádzkovateľ www.cassovia.sk . Všetky práva vyhradené. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto obrazovky bez predchádzajúceho písomného súhlasu Box Network s.r.o. je výslovne zakázané. Viac informácií: info@cassovia.sk tel. 0905 942 606
Memorandum k Slovákom doma i vo svete prijalo VZ MS v S.N. Vsi
@ Aktuálne -> Región     Nov 29 2004 - 02:11 GMT
Spišská Nová Ves (TASR) - Memorandum Slovákov doma i vo svete prijalo valné zhromaždenie Matice slovenskej (MS), ktoré sa skončilo v sobotu v Spišskej Novej Vsi.

"Napriek výzve na valnom zhromaždení v roku 2001 a ústretovému úsiliu, štátne orgány SR nedoriešili pretrvávajúce oslabovanie pozícií MS a vytesňujú ju zo spoločenského i mediálneho života" - uvádza sa v dokumente, ktorý poskytli TASR.

Podľa memoranda, bezbrehá liberalizácia Slovenska odsúva na okraj záujmu národnú identitu a rezignuje na posilňovanie národného povedomia ako základného predpokladu národnej istoty aj v rámci Európskej únie. Napriek týmto skutočnostiam miestne odbory MS a jej odborné pracoviská vykonali veľa práce v národnej kultúre a vede z úcty k vlasti a národu, zväčša bez akejkoľvek podpory štátu.

"MS nie je ochotná ani v demokratickom systéme podliehať praktikám štátneho dirigizmu. Signály o jej novom legislatívnom poštátnení odmieta a predkladá svoju predstavu o jej ďalšom spoločenskom a vedeckom postavení NR SR a vláde SR. Slovensko nemôže byť vystavené kultúrnemu a hospodárskemu úpadku, ktorý sa prehlbuje a znižuje dôveru obyvateľstva v reformovanú budúcnosť" - zdôrazňuje memorandum.

Podľa dokumentu matičiari rovnako nemôžu prijať stav, v akom sa ocitá štátna koncepcia starostlivosti o Slovákov žijúcich v zahraničí. Žiadajú tripartitnú spoluprácu štát – MS – Svetové združenie Slovákov v zahraničí pri riešení všetkých potrieb slovenského sveta. Požadujú zároveň odstrániť byrokratické bariéry a ponižujúce vízové praktiky medzi SR a Slovákmi v Srbsku a Čiernej Hore a na Ukrajine" -

"MS v týchto zložitých pomeroch ďakuje Slovákom celého sveta za ich prínos do národných hodnôt mimo územia SR a vyslovuje poľutovanie nad správaním sa SR voči ich opodstatneným a trvale proklamovaným potrebám. Slováci, Európa i svet nás vnímajú ako vysoko kultúrnych, vzdelaných a suverénnych ľudí. Nech v tomto duchu konajú i štátne orgány, aby sa slovenské potreby naplnili" - uzatvára memorandum.


(c) Cassovia.Sk / https://www.cassovia.sk/