(c) - autorské práva Box Network s.r.o., prevádzkovateľ www.cassovia.sk . Všetky práva vyhradené. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto obrazovky bez predchádzajúceho písomného súhlasu Box Network s.r.o. je výslovne zakázané. Viac informácií: info@cassovia.sk tel. 0905 942 606
Seminár Tokajské vinohradníctvo a vinárstvo pod záštitou R. Bauera
@ Aktuálne -> Región     Nov 03 2004 - 13:17 GMT
(Košický samosprávny kraj – tlačová správa) - Medzinárodný odborný seminár Tokajské vinohradníctvo a vinárstvo otvoril dnes predseda KSK Rudolf Bauer, pod záštitou ktorého sa podujatie koná. Seminár za účasti zahraničných hostí pripravili v priestoroch Vlastivedného múzea v Trebišove organizátori Ministerstvo pôdohospodárstva SR, Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Košický samosprávny kraj, Združenie obcí tokajského regiónu, SOU poľnohospodárske vo Viničkách a Vlastivedné múzeum v Trebišove.

„Medzinárodné rokovania a výsledné uznanie výmery tokajských viníc v slovenskej časti tokajskej oblasti vyžadujú a zaväzujú všetkých zainteresovaných k väčšej iniciatíve a zodpovednosti pri plnení úloh Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja, medzi ktorého priority patrí rozvoj Tokajskej vinohradníckej oblasti“, uviedol Rudolf Bauer.

Program podujatia je rozdelený do troch blokov. V prvom sa odborníci venujú histórii vinohradníctva a vinárstva, v druhom odznie cyklus príspevkov na tému Tokajská vínna cesta. Záverečná časť seminára je zameraná na aktuálne výsledky výskumu vinohradníctva a vinárstva.

Zastupiteľstvo KSK schválilo Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja KSK, pričom jednou z priorít je podpora rozvoja Tokajskej vinohradníckej oblasti, ktorej prírodné a kultúrne hodnoty sú navrhnuté na zápis so zoznamu svetového kultúrneho dedičstva UNESCO. Úrad KSK participuje na projekte Tokajská vínna cesta, ktorý je zameraný na rozvoj južnej časti Zemplína. Zámerom je prepojiť aktivity kultúry a regionálneho rozvoja v prihraničnej oblasti Tokaja na Slovensku a v Maďarsku a spopularizovať túto atraktívnu oblasť aj v zahraničí. Ide o prepojenie kultúrno-spoločenských aktivít na cestovný ruch, vinohradníctvo a vinárstvo pri rozvoji tokajskej oblasti.

Text: Soňa Jakešová


(c) Cassovia.Sk / https://www.cassovia.sk/