(c) - autorské práva Box Network s.r.o., prevádzkovateľ www.cassovia.sk . Všetky práva vyhradené. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto obrazovky bez predchádzajúceho písomného súhlasu Box Network s.r.o. je výslovne zakázané. Viac informácií: info@cassovia.sk tel. 0905 942 606
SMERUJEME K NULOVÉMU ODPADU - - PRIDAJTE SA AJ VY !
@ Aktuálne -> Životné prostredie     Oct 25 2004 - 04:42 GMT
( Spoločnosť priateľov Zeme- tlačová správa) – Celoslovenský týždeň aktivít pre menej odpadu - Zavádzanie separovaného zberu, budovanie kompostovísk, informačné stánky, prednášky, výlep plagátov, distribúciu materiálov a množstvo ďalších informačných a praktických aktivít bude od 25. do 31. októbra 2004 realizovať viac ako 200 škôl, mimovládnych organizácií, skupín dobrovoľníkov a obcí na celom Slovensku.

Práve tento týždeň vyhlásila environmentálna organizácia Spoločnosť priateľov Zeme (SPZ) za celoslovenský týždeň aktivít pre menej odpadu s názvom „SMERUJEME K NULOVÉMU ODPADU - PRIDAJTE SA AJ VY!“. Hlavnou myšlienkou je, zrealizovať a naštartovať po celom Slovensku čo najviac aktivít, ktoré priamo prispejú k zníženiu množstva odpadov alebo zlepšia informovanosť verejnosti o problémoch spojených s produkciou odpadov a možných riešeniach.
Priatelia Zeme upozorňujú, že až 80% odpadov končí v našich smetných nádobách zbytočne. Budú preto informovať aj o možnostiach každého občana urobiť niečo pre zníženie množstva a škodlivosti odpadov. „Najlepšie je začať práve tento týždeň napr. triedením odpadov v domácnosti, kompostovaním bioodpadov, preferovaním nápojov vo vratných obaloch, používaním recyklovaného papiera, trvácnej tašky a pod.“ hovorí organizátor akcie Radoslav Plánička. Pre záujemcov o zapojenie sa do tohto týždňa aktivít pripravili priatelia Zeme informácie na internetovej stránke www.spz.sk.
„Nechceme, aby to bol len týždeň aktivít zapojených škôl, dobrovoľníkov a pod. Našim cieľom je už aj prostredníctvom vyzývavého názvu SMERUJEME K NULOVÉMU ODPADU - PRIDAJTE SA AJ VY! osloviť širokú verejnosť. Aj zdanlivo malá aktivita môže byť prínosom pre zlepšenie životného prostredia a pomôže na našej ceste k budúcnosti bez zbytočných skládok a spaľovní, v ktorej bude dostatok miesta pre zdravý život, nie však pre odpad“ dopĺňa Radoslav Plánička.

V prípade záujmu o bližšie informácie kontaktujte prosím Radoslava Pláničku (0903 669 886, planicka@spz.sk).

Ladislav Hegyi
Spoločnosť priateľov Zeme

Doplňujúce informácie:

Prečo sa SPZ rozhodla iniciovať a organizovať takúto akciu?

Týždeň aktivít je súčasťou kampane SPZ s názvom “Smerovanie k nulovému odpadu”, ktorej cieľom nie je dosiahnuť zníženie tvorby odpadov na nulu, ako sa môže podľa názvu zdať. Jej dlhodobejším cieľom je eliminácia dnešného spôsobu zneškodňovania zmesových odpadov (na skládkach a v spaľovniach) na nulu, alebo maximálne priblíženie sa k tomuto cieľu.

Cieľom celoslovenského týždňa je tiež pripomenúť, že nie všetko čo práve nepotrebujeme a čoho sa chceme zbaviť je skutočne odpad. Odpady tvoríme tak, že zmiešavame rôzne druhy materiálov so zvyškami z kuchyne, nebezpečnými látkami... - až táto zmes sa stáva odpadom - niečím nevyužiteľným, zapáchajúcim. Tieto odpady dnes z drvivej väčšiny končia na skládkach alebo v spaľovniach, ktoré ohrozujú naše zdravie a životné prostredie.

Podľa prieskumov až 80% z toho čo dnes na Slovensku skončí v odpadových nádobách sú hodnotné suroviny, ktoré je možné vytriediť a následne recyklovať alebo kompostovať. Aj napriek tomu väčšina občanov ešte stále hádže do jedného koša všetko, čo sa im zdá nepotrebné - suroviny, ktoré by mali byť opätovne vrátené na trh. Priatelia Zeme preto zdôrazňujú nevyhnutnosť zmeny nášho prístupu k týmto surovinám a ukončenie ich plytvania. Je najvyšší čas na konkrétne činy, na realizáciu zmien v každom slovenskom meste, obci a taktiež v myslení každého z nás.
Kampaň SPZ a jej ciele oficiálne podporuje aj Ministerstvo životného prostredia SR.
Aktivity kampane v roku 2004 SPZ realizuje vďaka finančnej podpore Federálneho ministerstva poľnohospodárstva, lesníctva, životného prostredia a vodného hospodárstva Rakúskej republiky.

Spoločnosť priateľov Zeme
pošt. adresa: P.O.BOX H-39, 040 01 Košice
kanc. Alžbetina 53, Košice, tel./fax: 055 / 677 1 677
e-mail: spz@spz.sk


(c) Cassovia.Sk / https://www.cassovia.sk/