(c) - autorské práva Box Network s.r.o., prevádzkovateľ www.cassovia.sk . Všetky práva vyhradené. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto obrazovky bez predchádzajúceho písomného súhlasu Box Network s.r.o. je výslovne zakázané. Viac informácií: info@cassovia.sk tel. 0905 942 606
Poslanci zbierajú v Košickom kraji námety do zákona o protipovodňovej ochrane
@ Aktuálne -> Životné prostredie     Oct 13 2004 - 02:34 GMT
Košice (TASR) - Príprave nového zákona o protipovodňovej ochrane je venovaný dvojdňový poslanecký prieskum, ktorý začali v utorok poslanci z Výboru NR SR pre životné prostredie v Košickom kraji. Júlové povodne tam spôsobili škody za miliardu korún.

Súčasná legislatíva je stará 30 rokov a nový zákon ide v parlamente do 2. čítania, preto poslanci zbierajú námety a pripomienky z terénu, uviedol predseda výboru Mikuláš Juščík (KSS).

"Prioritu dávame prevencii. Z toho, ako nás informovali prednostovia košických úradov životného prostredia vidíme, že v pripravovanom zákone sú medzery, ktoré treba riešiť. Napríklad vo vzťahu k starostom a samosprávam, kde je nevyhnutné dbať o to, či budú môcť riešiť mimoriadne situácie tak, ako sa to pripravuje v zákone" - povedal Jučšík. Podľa neho ide predovšetkým o zabezpečenie finančného krytia záchranných a likvidačných prác pri povodniach, na čo sa ako najvhodnejšie ukazuje vytvorenie osobitného fondu. "Nie je predsa možné, keď za minuloročné povodňové škody dostávajú zaplatené až tohto roku. Nedoriešené je finančné krytie Programu protipovodňovej ochrany, ktorý si do roku 2010 vyžiada takmer 21 miliárd korún.

Ako informoval Juščík, zo systémových opatrení sa ukazuje potreba vrátiť riadenie pri mimoriadnych situáciách pod civilnú ochranu. Čo sa týka vodohospodárskych riešení, opätovne je aktuálna otázka výstavby vodnej nádrže Tichý Potok, pretože alternatívne riešenia ochranárov v povodí Svinky sa ukazujú ako neúčinné. Nevyhnutné bude z hľadiska prevencie riešiť aj manipulačné režimy na veľkých vodných nádržiach, aby v čase prietrží boli schopné zadržať prívalové vody, dodal.

Poslanci navštívia v Košickom kraji miesta najviac postihnuté povodňami a oboznámia sa so sanáciou pretrhnutej hrádze na rieke Ondava v Michalovskom okrese.


(c) Cassovia.Sk / https://www.cassovia.sk/