(c) - autorské práva Box Network s.r.o., prevádzkovateľ www.cassovia.sk . Všetky práva vyhradené. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto obrazovky bez predchádzajúceho písomného súhlasu Box Network s.r.o. je výslovne zakázané. Viac informácií: info@cassovia.sk tel. 0905 942 606
32 385 občanov, spotrebiteľov a odborníkov žiada zálohovanie nápojových jednorazových obalov
@ Aktuálne -> Životné prostredie     Jul 20 2004 - 03:11 GMT
(Spoločnosť priateľov Zeme - tlačová správa) – Petíciu za zavedenie zálohovania nápojových jednorazových obalov s 32 385 podpismi odovzdala Spoločnosť priateľov Zeme včera zástupcom Ministerstva životného prostredia SR. Spolu s Priateľmi Zeme ju organizujú od leta 2003 ďalšie odborné, ekologické a spotrebiteľské združenia: Fakulta ekológie a environmentalistiky - Technická Univerzita Zvolen, Asociácia spotrebiteľských subjektov Slovenska a Trenčianska environmentálna sieť. Na tejto akcii odovzdali len prvú časť petície podpisov - ktoré boli vyzbierané doposiaľ. Predmetná petícia však bude pokračovať - až do doby zavedenia zálohovania nápojových jednorazových obalov do praxe.

Zálohovanie žiada zaviesť 57,8% občanov SR (podľa prieskumu agentúry Focus), ZMOS – Združenie miest a obcí Slovenska, 80 občianskych organizácií, rad odborníkov z akademickej obce. Proti sú len subjekty, ktoré spôsobujú problémy s nárastom znečisťovania prostredia nápojovými obalmi - niektoré obchodné reťazce a veľký výrobcovia nápojov. Práve tí prispeli k zvýšeniu množstva odpadov vytlačením vratných nápojových obalov obalmi na jedno použitie. Otvorene tiež vystupujú proti prevencii - znižovaniu vzniku odpadov, podpore opätovného používania obalov, proti vyšším mieram recyklácie odpadov z obalov.

Základný rámec pre zálohovanie nápojových jednorazových schválila NR SR už v auguste 2002 v zákone o obaloch. Následne vláda schválila „Nariadenie o limitoch recyklácie odpadov z obalov“ stanovujúci vysoký 80% cieľ pre PET obaly. Ten sa bez zálohovania nedá dosiahnuť. Legislatíva o obaloch obsahujúca aj zavedenie zálohovania nápojových jednorazových obalov sa pripravovala rok za účasti odborníkov zo všetkých sektorov spoločnosti. Vrátane výrobcov nápojov. Posledným krokom v zavedení zálohovania malo byť už len vydanie vyhlášky MŽP SR, ktorá by stanovila niektoré podrobnosti. Tú však začal blokovať minister hospodárstva P. Rusko napriek absencii odborných podkladov na takýto postoj. Žiaľ, MŽP SR následkom toho, už druhý krát, zastavilo proces vydania vyhlášky. Napriek predošlým odhodlaným vyhláseniam ministra L. Miklósa, že zavedenie zálohovania nápojových PET obalov pre vysokú mieru recyklácie už nič nezastaví...

“Súčasný postoj P. Ruska prenáša moc rozhodovať o riešení problémov z občanmi volených a zodpovedných inštitúcií na tých, ktorí tieto problémy spôsobujú,” uviedol Ladislav Hegyi, predseda Spoločnosti priateľov Zeme. Ministerstvo životného prostredia však môže dosiahnuť vydanie vyhlášky aj pri nesúhlase MH. „Tento krok je dôležitý nielen kvôli životnému prostrediu, ale aj viere mnohých občanov, že sa v SR rozhoduje demokraticky a odborne v prospech celej spoločnosti. Nie na základe lobbingu pre krátkodobé ekonomické záujmy vybraných priemyselných a obchodných spoločností, na úkor kvality života občanov“ doplnil Hegyi.


Radoslav Plánička, Ladislav Hegyi
Spoločnosť priateľov Zeme


Príloha:


Prečo zálohovať nápojové jednorazové obaly

- Zálohovanie je najúčinnejší spôsob zberu odpadov z nápojových obalov pre recykláciu
(zväčša 80-99% obalov z celkového množstva ich odpadov). V SR by to znamenalo v prípade zálohovania nápojových PET obalov zber a recykláciu cca 200 mil. ks obalov / odpadov. Triedený zber dosahuje nižšiu účinnosť zberu pre recykláciu, zväčša 20-50%. Ak by sa nezaviedlo zálohovanie nápojových obalov, naše životné prostredie by bolo znečisťované desaťtisícami odpadových plastových obalov naviac – aj v prípade ich triedeného zberu.

- Zálohovanie je vďaka ekonomickej motivácii jediným nástrojom, ktorý výrazne znižuje znečisťovanie životného prostredia pohodenými odpadmi z nápojových obalov. Skúsenosti a štúdie zo sveta preukázali, že na zníženie tvorby divokých skládok odpadov, pohodených odpadov nemá výrazný vplyv ani osveta, ani triedený zber odpadov, len zálohovanie.

- Zálohovanie jednorazových nápojových obalov sa dopĺňa s triedeným zberom odpadov a zvyšuje celkovú mieru recyklácie odpadov. V štátoch USA zálohujúcich jednorazové nápojové obaly dosahujú vyššiu mieru recyklácie obalov ako v štátoch USA bez zálohovania, len s triedeným zberom. V r. 1999 v USA zálohovalo 10 štátov, ktoré tvorili len 29% populácie a tie recyklovali až 40 miliárd nápojových obalov oproti 38 miliardám nápojových obalov z ostatných 40 štátov, ktoré nezálohujú jednorazové nápojové obaly a tvoria 71% populácie. Obaly na pivo a nealkoholické nápoje sú recyklované v štátoch USA so zákonom o zálohovaní obalov v miere 85% a vyššej, kým v štátoch bez zákona o zálohovaní sú tieto recyklované iba v miere 38%. V štátoch zálohujúcich nápojové obaly sa do triedeného zberu odpadov zapája o cca 1/3 viac ľudí než v štátoch bez zálohovania.

- Podporia sa
vratné opakovane používané obaly nápojov (napr. vratné sklené fľaše) - ekologickejšie a pre spotrebiteľov lacnejšie obaly oproti jednorazovým.

- Prínos pre obce: zníži obciam náklady a starosti súvisiace so skládkovaním / spaľovaním nevytriedeného odpadu a likvidáciu čiernych skládok. O väčšinu nápojových obalov sa budú starať výrobcovia a dovozcovia, nie občania a obce.

Zálohový systém jednorazových obalov nápojov (a vysokú mieru ich recyklácie) úspešne realizuje rastúci počet krajín : Švédsko, Dánsko, Fínsko, Nórsko, Nemecko, Island, od 1.1. 2005 aj Estónsko; 11 štátov USA, 8 kanadských provincií, Južná Austrália, Izrael.


(c) Cassovia.Sk / https://www.cassovia.sk/