(c) - autorské práva Box Network s.r.o., prevádzkovateľ www.cassovia.sk . Všetky práva vyhradené. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto obrazovky bez predchádzajúceho písomného súhlasu Box Network s.r.o. je výslovne zakázané. Viac informácií: info@cassovia.sk tel. 0905 942 606
Už aj Estónsko zavedie zálohovanie nápojových obalov
@ Aktuálne -> Životné prostredie     May 13 2004 - 01:57 GMT
Túto tlačovú správu nám zaslala Spoločnosť priateľov Zeme, ktorá spolupracovala na znení nového zákona o odpadoch. Jej cieľom je okrem iného aj presadenie zálohovania nápojových obalov, konkrétne PET fliaš. Vo svojej snahe často naráža na odpor, že Slovensko by bolo v tomto smere akási experimentálna krajina. Spoločnosť priateľov Zeme argumentuje konkrétnymi prípadmi zo sveta, kde sa takéto zálohovanie osvedčilo. Nový príklad zasiela z Estónska.

(Spoločnosť priateľov Zeme – tlačová správa) -- Estónsky parlament schválil 21. apríla novú legislatívu o obaloch, ktorá zavádza povinné zálohovanie nápojových obalov od 1.1. 2005. Schválená bola drvivou väčšinou (63 za, 2 proti, 36 poslancov absentovalo). Estónska legislatíva o zálohovaní obalov je omnoho prísnejšia než súčasný slovenský návrh. V Estónsku sa nariadilo povinné zálohovanie pre obaly piva, ľahkého alkoholu, nealkoholických nápojov v PET obaloch aj hliníkových plechovkách. Naproti tomu v SR navrhuje Ministerstvo životného prostredia SR zatiaľ iba zálohovanie nápojových PET obalov pre nealko nápoje a aj to zúžilo len na obaly objemu nad 0,5 l. Všade vo svete štáty, ktoré sa rozhodli aj pre zálohovanie obalov, zaviedli zálohovanie v omnoho rozsiahlejšej podobe, ktorá zahŕňa nielen nápojové PET obaly, ale takmer vždy aj plechovky, niekedy aj sklenené jednorazové obaly, vrátane menších objemov. Ciele recyklácie pre zálohované obaly stanovujú iné “zálohujúce” štáty, tiež vyššie než v SR – napr. Švédsko 90%, Dánsko 95%.

Dôvodom na zavedenie zálohovania nápojových obalov v Estónsku boli problémy s doposiaľ nízkou mierou zberu a recyklácie odpadov z obalov. Estónsko je už 7. európskou krajinou, ktorá zavádza zálohovanie nápojových obalov na jedno použitie pre recykláciu.

“Estónsko je dôkazom, že zálohovanie si nevyberajú len krajiny silné ekonomicky, ale hlavne krajiny so silným vzťahom k prírode, životnému prostrediu. My sa snažíme zaradiť Slovensko k nim, žiaľ klamanie lobbistov Zväzu obchodu alebo veľkovýrobcov nápojov proti zálohovaniu – kvôli ich krátkodobému osobnému profitu - má zatiaľ väčší úspech,” uviedol predseda SPZ Ladislav Hegyi. Práve tieto lobbistické skupiny okrem iného tvrdili, že zálohovanie je veľmi nákladné (viaceré odborné štúdie potvrdili opak) a môžu si ho dovoliť iba najbohatšie krajiny.


Radoslav Plánička
Spoločnosť priateľov Zeme

Spoločnosť priateľov Zeme
pošt. adresa: P.O.BOX H-39, 040 01 Košice
kanc. Alžbetina 53, Košice, tel./fax: 055 / 677 1 677
e-mail: spz@spz.sk


(c) Cassovia.Sk / https://www.cassovia.sk/