(c) - autorské práva Box Network s.r.o., prevádzkovateľ www.cassovia.sk . Všetky práva vyhradené. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto obrazovky bez predchádzajúceho písomného súhlasu Box Network s.r.o. je výslovne zakázané. Viac informácií: info@cassovia.sk tel. 0905 942 606
"POCTA Eugenovi KRÓNOVI"
@ Kultúra -> Oznamy     Apr 30 2004 - 10:18 GMT
Východoslovenské múzeum v Košiciach, CREATIVE - voľná skupina mladých výtvarných talentov a SOU Aurela Stodolu v Košiciach pozýva VEREJNOS v Mesiaci múzeí na WORKSHOP mladých výtvarných talentov "POCTA Eugenovi KRÓNOVI".

Akcia je spojená s verejnou dražbou vytvorených výtvarných prác, s besedou o 1. ŠKOLE KRESLENIA v Košiciach a koná sa v dňoch: piatok 7. a sobota 8. MÁJA 2004 od 9.00 hod. do 13.00 hod. v priestoroch auly VÝCHODOSLOVENSKÉHO MÚZEA v Košiciach Námestie MMM č. 1.

VSTUP ZDARMA

Súbor základných informácií


VEC: Projekt CREATIVE na podporu tvorivosti

AKCIA: POCTA Eugenovi KRÓNOVI

- tvorba výtvarných prác: kresieb / malieb pred zrakom verejnosti

- s AUKCIOU


MIESTO: Vsl. MÚZEUM - aula / výstavné priestory - VSTUP ZDARMA


ČAS: piatok 7. a sobota 8. MÁJA 2004 od 9.00 hod. /*do 13.00 hod./


ÚČASTNÍCI: Členovia voľnej skupiny mladých výtvarných talentov CREATIVE a študenti odboru Modelár - umelecký dizajnér SOU A. Stodolu v Košiciach


REKLAMA: ART ATELIÉR - PM Košice, Vsl. MÚZEUM v Košiciach, SOU A.
Stodolu v Košiciach,


IDEOVÝ ZÁMER: POCTA košickému maliarovi Eugenovi KRÓNOVI

- zakladateľovi 1. školy kreslenia v Košiciach v budove dnešného Vsl. Múzea, a pripomenutie si historických faktov PREDNÁŠKOU o živote a diele umelca s ukážkami z tvorby majstra / zverencov ...

CIE¼: Podpora tvorivosti a mladých tvorcov verejnou AUKCIOU ich prác, propagácia mladej tvorivosti v osobách zúčastnených mladých talentov

- založenie periodickej tradície v roku vstupu slovenského výtvarného umenia do umeleckej komunity EÚ


PRIEBEH AKCIE:

piatok 7.5.2004 - - modelári z SOU Aurela Stodolu v KE

9.00 - 9.30 hod.: PREDNÁŠKA o živote a diele košického maliara Eugena Króna a jeho škole kreslenia s ukážkami

9.30 - 10.00 hod.: TLAČOVÁ KONFERENCIA a INTERWIÁ s mladými tvorcami a riaditeľmi organizácií

od 10.00 hod.: TVORBA PRÁC inšpirovaných prednáškou (voľná tvorba)

od 12.00 hod. AUKCIA/DRAŽBA vyhotovených prác

sobota 8.5.2004 - členovia voľnej skupiny mladých výtvarných talentov CREATIVE
PROGRAM - detto -


PRÍNOS: - pripomenutie si vzácnej osobnosti vo výtvarno-pedagogickej a kultúrnej sfére v Košiciach minulosti

- vyzdvihnutie povedomia dôležitosti starať sa o výtvarne nadané deti, mládež, ale aj o amatérsku verejnosť, a to kvalitnými službami, pretože sú
DATABÁZOU budúcich mladých výtvarných talentov a výtvarných profesionálov

- propagácia a reklama CIE¼A a IDEOVÉHO ZÁMERU AKCIE, ako aj zúčastnených mladých tvorcov v roku 2004
- priama PODPORA mladých talentovaných umelcov cestou kúpy ich diel v AUKCII
- každoročné získavanie najhodnotnejších diel, ktoré vznikli v akcii POCTA E. Krónovi do archívu Vsl. Múzea v Košiciach

KONTAKTNÉ OSOBY pre základné INFO:

Mgr. Ivan HAVLICE - Východoslovenské MÚZEUM

havlice@zoznam.sk

055 /*622 03 09Mgr. Lenka MAGYAROVÁ - @ projektu, CREATIVE

magyarp@iol.sk

055 / 636 18 70Mgr. Terézia GONCZIOVÁ - SOU Aurela Stodolu

goncziova@souas.sk

055 / 6222 795


(c) Cassovia.Sk / https://www.cassovia.sk/