(c) - autorské práva Box Network s.r.o., prevádzkovateľ www.cassovia.sk . Všetky práva vyhradené. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto obrazovky bez predchádzajúceho písomného súhlasu Box Network s.r.o. je výslovne zakázané. Viac informácií: info@cassovia.sk tel. 0905 942 606
Študentský parlament netvoria neskúsené deti, presvedčili o tom aj primátora
@ Aktuálne -> Školstvo     Apr 16 2004 - 08:21 GMT
(Magistrát mesta Košice – tlačová správa) -- Primátor Zdenko Trebuľa sa na pôde magistrátu stretol s predstaviteľmi Študentského parlamentu mesta Košice (ŠPMK), občianskeho združenia, ktoré bolo oficiálne zaregistrované 28. novembra 2003. Jeho predsedníčka Zuzana Tkáčová spolu s ďalšími členmi informovali primátora o činnosti parlamentu v roku 2003. V marci študenti diskutovali s poslancami národnej rady o aktuálnych témach nášho členstva v EÚ A NATO, spoplatňovaní vysokého školstva, ale aj problémoch regiónu s nezamestnanosťou, Rómami či narastaním regionálnych rozdielov.

V máji pripravili v rámci osláv Dňa mesta voľbu študentského richtára, ktorým sa stal František Lipták z Gymnázia na Alejovej ulici, v júni zvolili predsedníčku Študentského parlamentu Zuzannu Tkáčovú z Gymnázia na Dneperskej ulici. Septembrovú súťaž o logo ŠPMK vyhrala Mária Dvorská z Gymnázia na Šrobárovej ulici. Na ďalšej októbrovej diskusii s poslancami NR SR hovorili o zákone o nových maturitách, výhodách a nevýhodách vstupu SR do EÚ a rozvoji východného Slovenska po vstupe do únie. Deň študentstva a výročie Nežnej revolúcie pripomenuli Košičanom na Hlavnej ulici vlastnoručne napečenými „srdiečkami nádeje“. V decembri v rámci projektu pre zvýšenie záujmu mladých o politiku navštívili 15 členovia SPMK Národnú radu SR, zúčastnili sa na jej rokovaní a hodine otázok. Umelecké nadanie študenti prezentovali aj v rámci Košických Vianoc.

„Naše ciele sú vysoké. Ako mladí obyvatelia Košíc by sme radi spolupracovali aj s primátorom mesta,“ vyjadrila predstavy študentov Zuzana Tkáčová. „V minulosti sme mali trochu problémy v komunikácii, pretože niektorí na magistráte nás brali ako mladých a neskúsených. Dnes je situácia iná a my by sme chceli vzťahy občianskeho združenia s mestom dotiahnuť aj k podpísaniu dohody o spolupráci.“

Primátor Zdenko Trebuľa ocenil doterajšie aktivity študentského parlamentu, predovšetkým stretnutia s poslancami národnej rady a navrhol aj stretnutia s poslancami mestského zastupiteľstva. Prostredníctvom komisie MZ pre kultúru, šport a národnostné menšiny doporučil zapojenie študentov aj do prípravy Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta. „Vítam takúto spoluprácu, pretože vidím, že mladí ľudia sami chcú niečo dokázať. Právom sa bránia, že ich považujeme za neskúsených. Vidieť, že majú odvahu, nápady a skúsenosti chcú nazbierať. Rád im pre to vytvorím priestor.“

Študenti vyslovili obavy, či mesto kvôli nedostatku prostriedkov na financovanie školstva nebude zatvárať centrá voľného času, kde majú priestor na stretávanie. Primátor ich ubezpečil, že mesto má záujem všetky zariadenia, kde mladí ľudia môžu zmysluplne využívať svoj voľný čas. Bude hľadať možnosti, ako ich udržať pre všetky vekové kategórie. Zástupcovia ŠPMK do konca apríla pripravia návrh koncepcie spolupráce s mestom. Po vzájomných konzultáciách by mala vyústiť do zmluvy o spolupráci medzi občianskym združením a mestom. Najbližšími akciami, na ktorých sa Študentský parlament predstaví Košičanom, budú 1. mája „Európske hviezdičky“ z lineckého cesta, ktoré rozdajú na Hlavnej ulici. V utorok 4. mája usporiadajú finále voľby študentského richtára.

Študentský parlament mesta Košice je dobrovoľnou, neštátnou, nepolitickou, záujmovou organizáciou, združujúcou študentov stredných škôl, fyzické a právnické osoby, ktoré majú záujem pomáhať v aktivitách študentov stredných škôl, prispievať k všeobecnému vzdelávaniu, pestovať vzájomné porozumenie a záujmovú či organizačnú činnosť študentov, reprezentovať študentov a vyjadrovať sa k ich problémom. Jeho cieľom je chrániť a obhajovať záujmy a práva študentov, podporovať vznik ďalších parlamentov v iných mestách a rozvíjať kooperáciu s nimi, zaujímať sa o nové trendy v oblasti mládežníckej politiky. Študentský parlament chce aktívne participovať na verejnom a spoločenskom živote formou rozvíjania medzinárodných partnerstiev a spolupráce v rámci mimoškolských voľnočasových aktivít, rozvíjať činnosti smerujúce ku všetkým mladým ľuďom v meste Košice, monitorovať ich problémy a navrhovať riešenia týchto problémov, ale tiež organizovať kultúrne a spoločenské akcie pre študentov. Študentský parlament sídli v Centre voľného času Domino na Popradskej ulici, jeho predsedníčkou je Zuzana Tkáčová.

Zuzana Bobriková, hovorkyňa MMK


(c) Cassovia.Sk / https://www.cassovia.sk/