(c) - autorské práva Box Network s.r.o., prevádzkovateľ www.cassovia.sk . Všetky práva vyhradené. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto obrazovky bez predchádzajúceho písomného súhlasu Box Network s.r.o. je výslovne zakázané. Viac informácií: info@cassovia.sk tel. 0905 942 606
Komunálne expo Karpatského euroregiónu: Ocenili aj projekt mč Lunik IX
@ Aktuálne -> Región     Apr 09 2002 - 17:26 GMT
Košice sa ako mesto tolerancie a porozumenia stali ďalším centrom diania aktivity medzinárodného kontextu. Tentokrát sa ním stalo Komunálne expo Karpatského euroregiónu, ktoré v dňoch 15. - 17. novembra 2000 pripravila v hoteli Slovan Karpatská nadácia.

Karpatská nadácia je mimovládna nezisková organizácia, ktorá bola založená v roku 1994 Inštitútom Východ Západ, New York s pomocou Nadácie Charles Stewart Mott Foundation, USA. Karpatská nadácia vyvíja svoju činnosť v prihraničných oblastiach piatich krajín: Maďarsko, Poľsko, Rumunsko, Slovensko a Ukrajina.

Prvoradým cieľom nadácie je poskytovanie podpory iniciatívam, ktoré rozvíjajú cezhraničnú a interetnickú spoluprácu v rámci Karpatského euroregiónu. Počas svojej existencie Karpatská nadácia podporila viac ako 300 organizácií sumou 2 milióny USD a tým prispela k rozvoju tejto etnicky a kultúrne rôznorodej oblasti.

Toto medzinárodné podujatie nadväzuje na jeden z grantových programov nadácie - program s názvom Cena pre miestne samosprávy a inovačný prístup, ktorý Karpatská nadácia iniciovala v roku 1998. Cieľom programu je identifikovať a oceniť najlepšie inovačné riešenia miestnych problémov. Ceny pre víťazov súťaže boli slávnostne udelené na spomínanom podujatí. Ocenené miestne samosprávy a predstavitelia ďalších miestnych samospráv z Karpatského euroregiónu tak získali možnosť podeliť sa o svoje skúsenosti a nadviazať cezhraničnú spoluprácu pri ďalšom rozvoji regiónov, ktoré reprezentujú.

Súčasťou podujatia sa stala konfrencia, ktorej hlavnou témou bola reforma verejnej správy v krajinách strednej a východnej Európy v kontexte európskej integrácie. Hlavným zámerom sa ta stalo sprostredkovanie stretnutí predstaviteľov európskych inštitúcií, zástupcov národných vlád a predstavieľov miestych samospráv a umožnenie diskusie o výzvach pre jednotlivé krajiny i miestne samosprávy, ktoré vyplývajú z integračného procesu, ako i sprostredkovanie skúseností asociovaných krajín Ukrajine. Témou konerencie sa stala aj úloha miestnych samospráv pri rozvíjaní cezhraničnej spolupráce.

Na tlačovej besede, ktorá sa konala vo štvrtok 16. 11. 2000 v popoludňajších hodinách, sa na dané témy názorovo prezentovali popredné osobnosti konferencie. Viktor Nižňanský, splnomocnenec Vlády SR, uviedol, že k naplneniu cieľov cezhraničnej spolupráce je potrebné urýchliť reformu verejnej správy SR tak, aby došlo k decentralizácii finančných prostriedkov a politickej moci. Pri väčších právomociach zástupcov regionálnych samospráv bude skôr možné rozvíjať medzinárodné projekty regionálneho charakteru s pozitívnym vplyvom na životnú úroveň prihraničných oblastí. Ako uviedol, pokiaľ sa majú na budúci rok konať voľby do samospráv vyšších územných celkov, musí NR SR prerokovať navrhované zákony už vo februári-marci 2001, aby o šesť mesiacov po ich prijatí mohli voliči prikročiť k urnám. Pred predložením navrhovaného znenia zákonov Národnej rade SR ich musí prerokovať vláda, takže je pravdepodobné, že o týchto rozhodujúcich otázkach vývoja našej spoločnosti bude musieť dôjsť k zhode ešte v tomto roku.

Riaditeľka Rady Karpatského euroregiónu Brigitta László z Maďarska zdôraznila jednotný záujem miestnych samospráv a ocenila podporu Karpatskej nadácie. Podľa jej vyjadrení záujem o možnosti zo strany miest, obcí a vyšších územných celkov predbehol možnosti, ktoré v jednotlivých krajinách možňuje legislatíva a teraz je rad aj na jednotlivých štátoch, aby ich zákony umožňovali využiť možnosti, ktoré takto vznikajú.

Výkonný riaditeľ Karpatskej nadácie Sándor Köles uviedol, že ich iniciatívy vedú nie len k podpore už rozbehnutých aktivít, ale zaujímajú sa aj o projekty s možnosťami nových čínností v rámci rozvoja cezhraničnej spolupráce aj v tých oblastiach, ktoré doposiaľ ostali mimo centra pozornosti predkladateľov projektov. Podporujú stretnutia zástupcov jednotlivých regiónov, ktorí majú záuje spoločne riešiť problémy. K možnostiam vytvárania ďalších takýchto iniciatív vydali publikáciu v jazykoch svojich členských štátov.

Svojim vystúpením zaujal člen Európskeho kongresu miestnych a regionálnych samospráv pri Rade Európy ¼ubomír Plai, ktorý prezentoval podporu decentralizácie politickej a výkonej moci na Slovensku. Keď sa nevyjadroval za kongres, ale za seba ako fyzická osoba, zdôraznl, že cíti evidentný rozdiel medzi vládnou podporou cezhraničných aktivít za vlády Vladmíra Mečiara a súčasnou vládou. Podľa jeho vyjadrenia sú v súčasnosti ďaleko lepšie podmienky, ktoré si však ešte vyžadujú legislatíve zmeny, aby sa mohli rozvinúť naplno.

Riaditeľ Programu pre podporu rozvoja riadenia a manažmentu v krajinách strednej a východnej Európy Francisco Cardona informoval o možnostiach využívania verejných fiancií nižšími zožkami riadenia spoločnosti, čo je nutné pri vzniku nových projektov a opätovne sa viaže na decentraliáciu riadenia členských štátov Karpatského euroregiónu. Bol požiadaný Európskou úniou, aby pomáhal v tomto procese tak, aby dochádzalo k prepojeniu európskych právnych princípov s legislatívou jednotlivých štátov, čo v konečnom dôsledku napomáha aj urýchlení ich integračných procesov do štruktúr EÚ.

Riaditeľka Karpatskej nadácie pre Slovensko Laura Dittel informovala o záujme slovenských samosprávnych orgánov o jednotlivé akivity v rámci možností karpatského euroregiónu, pričom vyzdvihla niektoré projeky, ktorým sa dostalo ocenenia.

Slovenskí víťazi Ceny pre miestne samosprávy za inovačný prístup sú:

Obecné zastupiteľstvo Svinia, ocenenie za rok 1999: Projekt sa snaží vyriešiť problém nízkej životnej úrovne rómskej populáce a medzietnických vzťahov o obci. Výskumní pracvníci z Kanady sa presťahoali do rómskej osady a začali s detailným monitorovaním. Pripravili podrobný evidenčný materiál o obyvateľoch vrátane fotodokumentácie. Prostredníctvom osobných stretnutí s miestnyni Rómami zhromaždili informácie o ich potrebách, schopnostiach i záujmoch. Projekt sa zároveň zaoberá pomocou rómskej komunite pri vyrovnaní sa s následkami povodní.

Miestny úrad Mestkej časti Lunik IX, Košice, ocenenie za rok 2000: Miestny úrad inicioval projekt, ktorého cieľom je vyriešiť problémy mestskej časti Lunik IX s prevažne rómskymi obyvateľmi. Je to oblasť s 95 percentou nezamestnanosťou a vysokou mierou kriminality. V apríli 2000 miestny úrad zorganizoval dobrovoľnú policajnú službu. Spomedzi miestnych obyvateľov bolo vybraných 12 vhodných a spoľahlivých kandidátov. Mestská polícia pre nich pripravila tréning a 11. apríla 2000 zložili slávnostnú prísahu starostovi mestskej časti.

sivo

(16. 11. 2000)


(c) Cassovia.Sk / https://www.cassovia.sk/