(c) - autorské práva Box Network s.r.o., prevádzkovateľ www.cassovia.sk . Všetky práva vyhradené. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto obrazovky bez predchádzajúceho písomného súhlasu Box Network s.r.o. je výslovne zakázané. Viac informácií: info@cassovia.sk tel. 0905 942 606
Kauza Košických lesov: Čistota prostredia plodí čistotu ducha
@ Aktuálne -> Životné prostredie     Apr 06 2004 - 02:39 GMT
Nie je nič efektívnejšieho a účinnejšieho než vzájomná otvorená komunikácia ľudí bez predsudkov i vzájomnej nevraživosti. V otvorenej komunikácii sa ľudia navzájom spoznávajú, spoznávajú svoje problémy i problémy svojich partnerov, dokážu počúvať ušami, rozmýšľať i cítiť srdcom. V rozhovoroch človek dokáže sformulovať svoj názor, dokáže načúvať partnera, je motivovaný rozmýšľať a uvažovať nad svojimi krokmi pri riešení svojich sociálnych i kultúrnych potrieb, ako kultivovane žiť, bývať, milovať i radovať sa zo svojho života, zo života svojich blízkych i dobrých tolerantných vzťahov vo svojej komunite bez kultúrnych, náboženských či etnických predsudkov.

V komunikácii človek spoznáva sám seba, okolité prostredie, čím si pestuje vzťahy a kultúru vlastného bytia s formovaním prostredia v ktorom žije. Ak človek žije v harmonickom prostredí, šíri harmoniu, ak žije na zdevastovanom, agresívnom či úzkostlivom prostredí, adekvátne je zdevastovaná, agresívna, či úzkostlivá jeho duša. Práve toto prostredie plodí nenávisť, vzájomnú intoleranciu a prehlbovanie kultúrnej, či duchovnej prázdnoty u jedinca človeka. Jedným zo smútnych dedičstiev nedávnej minulosti je prostredie bývania v ktorom mestský človek býva či v Košiciach, Prešove, alebo v Petržalke. Toto je prostredie, kde človek prežije 2/3 svojho života. Mestský človek odložený do škatuliek hľadal spôsob úniku z tohto negatívneho prostredia do prírody a tak vznikli unikátne priestory zahradkárskych kolónii, kde mestský človek doslova „dobíjal baterky“, aby zachoval svoju ľudskú dôstojnosť, aby nezdivel. Cez týždeň život v škatuľke a cez víkend v oáze ticha. Je známe, že všetci tí, ktorí si našli cestu uníku bližšie k prírode do zahradkárskych kolónií, kde sa formovali zahradkárske sociálne vzťahy, ako si človek po stáročia pestoval, správal sa, či sa správa tolerantnejšie, aj keď neduhy sa prejavujú napríklad vytváraním čierných skládok odpadu i ďalších neduhov, nad ktorými spoločnosť zakrýva oči.

Aj to je dôsledok pestovania dvojitého myslenia, konania i rozhodovania. Škatulky i záhradka je tiež produkt dvojitého myslenia, ako produkt ideológie bývalého režimu. Je načase hľadať východiská a pestovať spôsoby, ktoré by dali čancu ľuďom prinavrátiť dôstojnosť i toleranciu do štýlu i kultúry života, dovolili ľuďom uchádzať sa o toleranciu, lásku i samotnú ľudskú dôstojnosť v prostredí, kde trávia najviacej času zo života. A tu je priestor pre komunálnych politikov na úrovni Košíc, aby práve v krizovom období Košíc, kedy mesto sa musí strategický rozhodnúť, využiť historickú šancu, ktorú im nerozumné šafárenie s majetkom Koších v 90-tych rokoch umožnilo. Toto je šanca, aká sa málokedy vyskytne v histórii komunity. Na začiatku 21. storočia sa v jednom čase spojili všetky temné sily v jedno: nedostatok peňazí, zbedačené ľudské povedomie, sociálne problémy košickej komunity, kvalita bývania. Toto sú problémy, ktoré sa v košickej pospolitosti nahromadili za posledných 50 rokov. Je tu však v prostredí „temných síl“ jeden vzácny klenot, ktorý múdrosťou radných mesta viac ako 700 rokov v kritických chvíľach slúžil dôstojne Košičanom. Teraz môžu politici v Košiciach urobiť to isté. Môžu svojou múdrosťou dôstojne využiť Košické lesy v prospech komunity aj s tým, že bude Košický les naďalej zveľaďovaný v prospech budúcich generácií Košičanov.

Predkladaný akčný plán rozvoja bývania, na ktorom sa pracuje, je unikátnou príležitosťou Košičanov vyriešiť si problémy sami nielen s peniazmi, ale aj s pestovaním novej kvality života. Na tejto ceste zodpovednosti za vlastné rozhodnutia všetky kompetentné orgány sídliace na úrovni mesta Košíc by mali tomu napomáhať. Do spolupráce boli pozvané všetky zainteresované skupiny košickej pospolitosti, aby omohli pomôcť dostať do reality života novú kultúru a nech akčný plán rozvoja bývania je len prostriedkom k tomu. Je len na nás, či historickú čancu využijeme. Vyriešiť finančné problémy a zároveň pomáhať pestovať toleranciu v komunite, harmóniu s prostredím a definovať cestu a smerovanie v kultúre bývania v harmónii s prírodou, aby tento model priniesol odpovede na nové prírodu šetrné technológie je výzvou, ktorá môže dať novú dimenziu kultúry nie len bývania ale aj kultúry správania sa. Potrebujeme pestovať toleranciu a zodpovednosť za vlastné ekonomické, sociálne, kultúrne i environmentálne prostredie a o tom je pripravovaný akčný plán rozvoja bývania v Košiciach. Napriek tomu, že prostredie v ktorom sa vypracuváva akčný plán rozvoja bývania ešte nedozrelo ku kvalite, ktorú si doba vyžaduje, je len na nás, či sa tak stane a či sme nápomocní vlastné schopnosti a vlastnú zodpovednosť ponúknuť mestu riešiť ekonomické, sociálne, kultúrne a environmnetálne prostredie.

Je mi ľúto, že tí ktorí by mohli byť príkladom prinášať novú kvalitu života sa správajú ako malé deti a zlýhavajú na celej čiare. Je to vlastne len potvrdením vplyvu zdegenerovaného prostredia na všetkých, ktorých súčasťou sú aj ochranárske organizácie. V hre o Košické lesy musím smutne konštatovať že ochranárom vôbec nejde o košicky les, ale o úplne niečo iné. Život len dokáže, ako zbytok ochranárskej komunity bol zavádzaný. Dovidenia v lepšej spoločnosti.

Michal Kravčík , predseda Komisie výstavby a životného prostredia, predseda MVO Ľudia a voda, Košice.

Príbuzné články:

„HROZBA PRE 500 ha KOŠICKÝCH MESTSKÝCH LESOV“ - 17. 3. 2004

Michal Kravčík reaguje na „HROZBU PRE 500 ha KOŠICKÝCH MESTSKÝCH LESOV“ - 19. 3. 2004

Ekologické bývanie v okrajových častiach mestských lesov závisí od schválenia urbanistickej štúdie - 24. 3. 2004


(c) Cassovia.Sk / https://www.cassovia.sk/