(c) - autorské práva Box Network s.r.o., prevádzkovateľ www.cassovia.sk . Všetky práva vyhradené. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto obrazovky bez predchádzajúceho písomného súhlasu Box Network s.r.o. je výslovne zakázané. Viac informácií: info@cassovia.sk tel. 0905 942 606
Pozvánka na slávnostné otvorenie nových trás náučného chodníka Horný Abov
@ Aktuálne -> Región     Apr 25 2002 - 11:25 GMT
Náučný chodník Horný Abov, realizovaný občianskym združením SOSNA v spolupráci s obcami Ždaňa, Skároš a Nižná Myšľa z Mikroregiónu Hornád, sa záujmu návštevníkov teší od roku 2000. Dvanásť kilometrov dlhá trasa tieto obce nielen spája, ale prostredníctvom ôsmich informačných panelov dokumentuje historické, kultúrne a prírodné bohatstvo regiónu.

Občianske združenie SOSNA a obce Skároš a Trstené pri Hornáde slávnostne otvoria dve nové trasy náučného chodníka Horný Abov 27. apríla, v sobotu.

Prvá z nových trás
vedie do obce Trstené pri Hornáde a jej okolia. Z informačného panelu umiestneného pred obecným úradom sa môže návštevník dozvedieť niečo o histórii
a pamätihodnostiach obce. Archeologické nálezy hovoria o nepretržitom osídlení tohoto miesta už od praveku.
Trasa ďalej vedie k màtvym ramenám a k meandrom rieky Hornád, ktoré sa tiahnu od Trsteného pri Hornáde až po Milhosť. Meandre predstavujú posledné zachované zvyšky lužného lesa - najhodnotnejšie brehové porasty alúvia rieky Hornád v celej Košickej kotline. Tu sa nachádza ďalší informačný panel, ktorý hovorí o faune a flóre tohto vzácneho územia.

Druhá trasa sa napája na chodník v obci Skároš a úbočím Slanských vrchov stúpa k skalnému ostrohu Vár. Na jeho vrchole možno nájsť zvyšky stredovekého hradu. Pod hradným vrchom, na oddychovom mieste s lavičkami, je umiestený informačný panel, pojednávajúci o histórii Skárošského hradu.

Program otvorenia:


Slávnostné otvorenie nových trás Náučného chodníka Horný Abov
spojené s krátkym kultúrnym programom sa uskutoční
27. apríla 2002 o 9:30 hod. pred kostolom v obci Trstené pri Hornáde.
Po návšteve meandrov Hornádu sa návštevníci presunú do obce Skároš a odtiaľ,
okolo 14:00 hod., je naplánovaný výstup na Skárošský hrad. Oslava bude zakončená pod hradom občerstvením a gulášom o 15.00 hod.

Náučný chodník je jeden z najvhodnejších prostriedkov pre pritiahnutie návštevníkov a zároveň posilnenie environmentálneho vedomia miestnych obyvateľov. Okrem informačných panelov sa na trase nachádzajú odpočívadlá s ohniskami. Náučný chodník Horný Abov môže uspokojiť nároky peších turistov i cykloturistov, škôl v rámci vzdelávacích expedícií a programov. Pre záujemcov je k dispozícií informačný leták „Sprievodca náučným chodníkom“ s mapou trasy a vyznačenými miestami, ktoré sa oplatí navštíviť.
A pre tých, ktorí chcú vedieť o tomto zaujímavom území ešte viac a chcú ho spoznávať na vlastné oči o.z. SOSNA vydalo publikáciu „Abovské chodníčky“, kde sú popísané zaujímavé miesta v Above z kultúrneho, prírodného a historického hľadiska. Publikácia je doplnená mapou. Záujemcovia si ju môžu kúpiť, alebo objednať v o.z. SOSNA, cena 100Sk.

Rozšírenie Náučného chodníka Horný Abov realizovalo SOSNA, o. z.
a obecné úrady Skároš a Trstené pri Hornáde
vďaka finančnej podpore MŽP SR a nadácií EKOPOLIS a ETP Slovensko
v rámci programu Tvoja Zem.


(c) Cassovia.Sk / https://www.cassovia.sk/