(c) - autorské práva Box Network s.r.o., prevádzkovateľ www.cassovia.sk . Všetky práva vyhradené. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto obrazovky bez predchádzajúceho písomného súhlasu Box Network s.r.o. je výslovne zakázané. Viac informácií: info@cassovia.sk tel. 0905 942 606
Získajte štipendium z Francúzska !
@ Aktuálne -> Školstvo     Mar 09 2004 - 08:48 GMT
(Slovenská akademická informačná agentúra Košice – tlačová správa) -- ENSCCF (Ecole Nationale Supérieure de Chimie de Clermont-Ferrand, France) v spolupráci s Oddelením pre spoluprácu a kultúrnu činnosť Francúzskeho veľvyslanectva na Slovensku ponúkajú štipendiá v rámci programu n+i.

(N+i je program určený pre budúcich inžinierov.)

Požadovaný profil študenta :
- Byť študentom chémie (3. alebo 4. ročník)
- Vek : 21 až 24 rokov
- Mať výborné štúdijné výsledky (výpis známok, odporúčacie listy)
- Mať záujem o nové poznatky a nebáť sa frankofónneho prostredia
- Vedieť po francúzsky alebo po anglicky. V každom prípade treba počítať s jazykovou stážou, aby študent mohol absolvovať zvyšok štúdia vo francúzskom jazyku.

Ako sa zapojiť do programu :

- najprv sa treba zapísať cez internet : www.nplusi.com (zápis má záväzný charakter). Pri výbere prvej školy treba uviesť « ENSCCF » !

- prihlášku treba vytlačiť a poslať na :

- Monsieur DJELVEH Reza
Laboratoire de Génie Chimique et Biochimique
63 177 AUBIERE CEDEX
France

- kópiu prihlášky treba zaslať na :
Monsieur François-Olivier Seys
Attaché de coopération universitaire et scientifique
Ambassade de France
Sedlarska 7
812 83 BRATISLAVA

- uzávierka : 26 marec 2004

- pohovor : 2. apríla 2004


Financovanie štúdia :

Vybratí študenti získajú štipendium francúzskej vlády (približne 760 EUR), ktoré pokrýva náklady spojené s pobytom a štúdiom. Cestu hradí slovenská strana (možnosť preplatenia cesty slovenským Ministerstvom školstva)

Pobyt vo Francúsku :

- osobné privítanie v Paríži : 4 dni adaptácie (prehliadky, prednášky…)
- jazykový kurz : intenzívny kurz francúzštiny počas 8 týždňov vo VICHY (od 15. júla do 15. septembra 2004). Netýka sa tých, ktorí majú dobrú znalosť francúzštiny.
- Prípravný semester organizovaný ENSCCF (od 15. septembra do 15. decembra 2004) : adaptácia na zmenu prostredia (jazyk, kultúra) plus odborná príprava.
- v januári, sa začne štúdium druhého semestra, ktorý bude spoločný s ostatnými študentami školy; v júni a júli musí absolvovať povinnú stáž, ktorá prebieha buď v nejakom laboratóriu alebo podniku.
- Ak študent spraví skúšky, v poslednom ročníku sa bude špecializovať buď v odbore : organická chémia, alebo materiálová chémia (fyzikálna ?) (polyméry alebo anorganická chémia) alebo inžinierska chémia ; v rámcii ktorého bude mať povinnú šesťmesačnú stáž v podniku.
- Po dvoch rokoch štúdia na ENSCCF, získa diplom inžinier chémie (Stupeň Master)

Viac informácii získate na :
- Internete ENSCCF : www.ensccf.fr (vo francúzskom aj anglickom jazyku)
- Internete n+i : www.nplusi.com (vo francúzskom, anglickom a španielskom jazyku)
- Oddelení pre spoluprácu a kultúrnu činnosť :

Mlle Magali BOURSIER : magali.boursier@france.sk
Tel. : 02/59 34 77 51

Mme Martina SAGANOVA : martina.saganova@diplomatie.gouv.fr
Tel. : 02/59 34 77 41


(c) Cassovia.Sk / https://www.cassovia.sk/