(c) - autorské práva Box Network s.r.o., prevádzkovateľ www.cassovia.sk . Všetky práva vyhradené. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto obrazovky bez predchádzajúceho písomného súhlasu Box Network s.r.o. je výslovne zakázané. Viac informácií: info@cassovia.sk tel. 0905 942 606
Zápis do prvého ročníka môžu základné školy vyhlásiť do 15. februára
@ Aktuálne -> Školstvo     Jan 20 2004 - 08:31 GMT
(Magistrát mesta Košice – tlačová správa) -- Vo všetkých 45 základných školách v v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Košice sa 15. januára začal zápis do prvého ročníka. Možnosť stanoviť termín zápisu i dåžku jeho trvania majú riaditelia základných škôl až do 15. februára. Zápis sa týka detí, ktoré do 31. augusta 2004 dovàšia šesť rokov.

Možnosť zúčastniť sa na zápise majú aj tie deti, ktoré do konca roka dosiahnu šesť rokov a talentované deti nie mladšie ako päťročné. Pri zápise je potrebný rodný list dieťaťa a občiansky preukaz rodičov.

Z celoslovenského pohľadu sa zápis do prvého ročníka týka takmer 60 tisíc detí a 2300 základných škôl. V Košiciach očakávame, že rodičia zapíšu do prvého ročníka 2420 detí.
Zo 45 základných škôl až v 27 stanovili ich riaditelia termín zápisu na 16. a 17. januára. V ďalších 13 školách budú prváčikov zapisovať 23. a 24. januára. Tri školy majú zápis 6. a 7. februára, jedna škola si vybrala posledný možný víkendový termín 13. a 14. februára. Na ZŠ Podjavorinskej na Luniku IX bude zápis až päť dní – od 26. do 30. januára.

Zákonný zástupca dieťaťa si môže vybrať, na ktorú školu dieťa zapíše. O zápise na školu mimo trvalého bydliska rozhoduje riaditeľ školy, ktorý požiadavke rodiča nemusí vyhovieť. Dieťa, ktoré absolvuje zápis na štátnej ZŠ v mieste trvalého bydliska, musí riaditeľ uprednostniť. Podľa zákona o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v obci, v ktorej je viac základných škôl ako jedna, musia byť určené školské obvody pre jednotlivé školy. Na základe uznesenia mestského zastupiteľstva s účinnosťou od 1. januára platí v Košiciach Všeobecné záväzné nariadenie o školských obvodoch, ktoré v prevažnej miere kopírujú doterajšie obvody, určené za pôsobnosti štátnej správy. Riaditeľ školy nemôže odmietnuť zapísať dieťa, ktoré na základe trvalého bydliska podľa tohto VZN patrí do jeho školského obvodu.

Odklad začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky o rok je možný v prípade, ak nie je dieťa primerane duševne alebo telesne vyspelé. Zápis na špeciálnu školu odporučí špeciálna pedagogická alebo pedagogicko-psychologická poradňa. Mimoriadne nadané deti musia rodičia zapísať najprv na bežnú ZŠ.

Vlani bolo do 46 základných škôl na území Košíc zapísaných 2598 detí. Najviac prváčikov (176) bolo zapísaných v ZŠ Bruselská na sídlisku ahanovce. Najmenej na ZŠ Poľná (6) a ZŠ Exnárova (8), v Myslave 13 a v Poľove 14 detí. Opakovaný zápis museli urobiť v MČ Lunik IX, kde v stanovenom termíne zapísali rodičia len 23 detí.
Zuzana Bobriková, hovorkyňa MMK

16.-17. januára 2004:
Základné školy Barca, Belehradská, Bukovecká, Čordákova, Drábova, Družicová, Fábryho, Galaktická, Gemerská, Jenisejská, Košice – Šaca, L. Novomeského 2, Lechkého, Masarykova, Myslava, Park Angelinum, Petzvalova, Považská, Požiarnicka, Slobody, Staničná, Starozagorská, Škultétyho, Tomášikova, Užhorodská, Želiarska, Kežmarská 30

23.-24. januára 2004:
Základné školy Kežmarská 28, Bruselská, Hroncova, Charkovská, Janigova, Juhoslovanská, Krosnianska 4, Maurerova, Park mládeže, Polianska, Postupimská, Bernolákova 16, Trebišovská.

26.-30. januára 2004:
ZŠ Podjavorinská

6. – 7. februára 2004:
Základné školy Poľov, Krosnianska 2, Poľná

13.- 14. februára 2004:
ZŠ Dneperská


(c) Cassovia.Sk / https://www.cassovia.sk/