(c) - autorské práva Box Network s.r.o., prevádzkovateľ www.cassovia.sk . Všetky práva vyhradené. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto obrazovky bez predchádzajúceho písomného súhlasu Box Network s.r.o. je výslovne zakázané. Viac informácií: info@cassovia.sk tel. 0905 942 606
Focus: Väčšina občanov Slovenska je ZA zálohovanie nápojových (PET) obalov
@ Aktuálne -> Životné prostredie     Jan 08 2004 - 02:35 GMT
(Spoločnosť priateľov Zeme – tlačová správa) -- Väčšina občanov Slovenska – 57,8% - súhlasí so zavedením zálohovania nápojových jednorazových PET obalov. Z toho takmer tretina respondentov (29,4 %) vyjadrila rozhodný súhlas a viac ako štvrtina respondentov (28,4 %) skôr súhlasí s tým, aby PET fľaše boli zálohované. Nevedelo odpovedať 3,6% opýtaných a 38,7% nesúhlasilo. To sú závery prieskumu verejnej mienky realizovanej agentúrou FOCUS 25.11. – 2.12. 2003 na reprezentatívnej vzorke 1 107 obyvateľov.

Pre zástancov zálohovania a recyklácie nápojových obalov je potešiteľné aj zistenie, že vyšší podiel respondentov, ktorí rozhodne súhlasia so zavedením zálohovania PET fliaš je medzi respondentmi s vysokoškolským vzdelaním. Vyšší podiel respondentov, ktorí nesúhlasia so zavedením zálohovania PET fliaš je medzi respondentmi s nižším vzdelaním a vo veku 60 a viac rokov.

Tento pozitívny výsledok v prospech zálohovania nápojových obalov sa preukázal napriek masívnej klamlivej mediálnej kampani veľkých výrobcov nápojov a obchodných reťazcov proti tomuto environmentálnemu opatreniu. Spoločnosť priateľov Zeme to považuje za ďalší významný argument pre zavedenie tohoto opatrenia do praxe

Vo svete je podpora zálohovania nápojových obalov ešte väčšia


Občania tak preukázali, že s environmentálnym povedomím na tom nie sme na Slovensku zle, aj keď podpora zálohovania nápojových obalov je zatiaľ o niečo nižšia než v niektorých vyspelých krajinách.

V Nemecku v prieskume verejnej mienky usporiadanom v r. 2003 agentúrou Forsa považuje zálohovanie nápojových jednorazových obalov za správne až 75% občanov. Táto masívna podpora sa preukázala napriek tomu, že v Nemecku je legislatíva prísnejšia – zálohujú sa nielen nápojové fľaše, ale aj plechovky. Naviac, kvôli zámernej nepríprave systému výrobcami nápojov a obchodnými reťazcami (pokuse o bojkot a zvrátenie procesu zavedenia zálohovania) mali spotrebitelia isté komplikácie pri navracaní obalov do obchodu.

V U.S.A. sa v r. 1993 v prieskume verejnej mienky agentúry P. D. Hart Research Asociates vyslovilo za zálohovanie nápojových obalov až 76% občanov. Realizuje sa v 11 štátoch U.S.A., v niektorých už od 70.-tych rokov 20. storočia, takže občania mali možnosť porovnať štáty zálohujúce a nezálohujúce nápojové obaly.

Ladislav Hegyi
predseda Spoločnosti priateľov Zeme

Spoločnosť priateľov Zeme
pošt. adresa: P.O.BOX H-39, 040 01 Košice
kanc. Alžbetina 53, Košice, tel./fax: 055 / 677 1 677
e-mail: spz@spz.sk


(c) Cassovia.Sk / https://www.cassovia.sk/