(c) - autorské práva Box Network s.r.o., prevádzkovateľ www.cassovia.sk . Všetky práva vyhradené. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto obrazovky bez predchádzajúceho písomného súhlasu Box Network s.r.o. je výslovne zakázané. Viac informácií: info@cassovia.sk tel. 0905 942 606
Posledné ohliadnutie za V. Festivalom Európskych nezávislých divadiel / Neslyšitelný řev umění a Hamlet
@ Kultúra -> Divadlo     Dec 11 2003 - 02:28 GMT
Je nedeľa, 30.novembra, začína advent a končí sa V. Festival Európskych nezávislých divadiel. V Divadle Thalia sa nám predstavilo Studio GaGa Brno, Česká republika s predstavením „Neslyšitelný řev umění“. Podľa bulletinu šlo o „verejnú prednášku s názornými vedecko- alchymistickými demonštráciami“. Bolo to výborné predstavenie v réžií Zdeňka Mazača a Vladimíra Holeka. V hlavnej úlohe exceloval Zdeněk Korčián, postava Dr.Vernisaceho, ktorý je aj autorom scenára. Originálna hra vznikla ako reakcia na „klasicky“ uvádzané vernisáže a ako skvelá paródia na plané pseudoumelecké kritiky, či traktáty o umeleckých dielach , ich témach , zámeroch tvorcu a pod. Je to targická polemika ako uchopiť neuchopiteľné umelecké dielo. V predstavení je dominantná hra s bohatosťou českého jazyka. Autor vytvára novotvary, posúva významy, brilantne sa hrá so slovami. Dáva ich do nových vzťahov. To všetko však nieje samoúčelné, ale podporuje tvorbu tém, ktoré rozvíja so závidenia hodnou inteligenciou a nesmiernym vtipom. Láskavý humor používaný v predstavení si diváka ihneď získal, čo plné divadlo opätovalo aplausom a výbuchmi smiechu. Zdeněk Korčián pokračuje ako jeden z najlepších nasledovníkov Boleka Polívku, ktorý mal nad predstavením supervíziu. Je to talentovaný komediant, s výbornou artikuláciou, gestom aj gestikou. Má veľkú divadelnú predstavivosť a je naozaj veľkým zážitkom byť na jeho predstavení a mať možnosť vnímať to všetko čím jeho komediálny talent diváka zahrnie.

Posledným predstavením festivalu bol „Hamlet“ . Compagnia Helmut Klop z talianskeho Milána je typickým voľným združením tvorcov. Účinkujú tu profesionálny herci , kameraman štátnej televízie RAI UNO, začínajúvi tvorcovia a pod. Všeobecne známy príbeh Hamleta, princa dánskeho od Wiliama Shakespeara uviedli naozaj netradične. Vybrali, ba vyabsrahovali z tejto drámy to čo považovali za najdôležitejšie, Jednotlivé vzťahy a témy sa snažili vyjadriť bez verbálneho prejavu. Využívali všetky modernistické výrazové prostriedky. Spojili stredovekú hudbu a moderný, štylizovaný herecký prejav, ktorý bol spojený s výrazovým tancom. Na veľmi jednoduchej scéne , kde na pozadí dominoval biely záves hralo sa aj za ním a používala sa tieňohra, vznikali mizanscény, ktoré boli prazákladom veľmi jasných vzťahov, ktoré budovali archetypy postáv. Celé to divadlo dopĺňali statické kompozície dopĺňané pohybovým výrazovým prejavom s prvkami moderného tanca. Jednotlivé sekvencie boli dynamicky nasvecované v krátkych časových úsekoch bodovými reflektormi. Verbálny prejav sa používal minimálne aj to v štylizácii reči. Herec svoj text hovoril v rýchlom tempe a v preexponovanom hlasovom prejave. Bolo to predstavenie , ktoré sa snažilo vyabstrahovať z Hamleta to najdôležitejšie a pomocou , čo najjednoduchších , ale expresívne štylizovaných výrazových prostriedkov to divákovi pretlmočiť.

V. Festival Európskych nezávislých divadiel bol mimoriadnou príležitosťou spoznať rozličné divadelné kultúry. Bol zaujímavým podujatím na ktorom sa stretli divadelníci z rozličných kultúr, a to nielen divadelných. Mali možnosť predviesť to najlepšie zo svojej tvorby. Ukázať svoj prístup, svoje postupy aj výsledky. Od divadla inšpirovaného comediou dell arte, či Stanislavským až po moderné či modernistické predstavenia, inscenácie tvorené postupmi klasického realistického divadla, divadlo kabaretu a pod. Je potešiteľné, že predstavenia festivalu sa konali za mimoriadného záujmu publika, boli to špičkové alternatívne súbory, ktoré predviedli špičkové predstavenia. Ich tvorcovia ukázali, že vývoj európskeho divadla sa uberá výrazne mimo oficiálnych scén a je na vysokej profesionálnej úrovni nielen v rovine inscenačnej, ale aj v rovine vysokej profesionality ich tvorcov. Je to festival, ktorý vďaka organizátorom a finančnej podpory všetkých tých čo ho majú radi, už dávno presiahol hranice Slovenska, čo svedčí ohlas zahraničných printových a elektrických médiách.

Dovidenia o rok !!!

Emil Spišák

Stránky V. ročníka Festivalu Európskych nezávislých divadiel


(c) Cassovia.Sk / https://www.cassovia.sk/