(c) - autorské práva Box Network s.r.o., prevádzkovateľ www.cassovia.sk . Všetky práva vyhradené. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto obrazovky bez predchádzajúceho písomného súhlasu Box Network s.r.o. je výslovne zakázané. Viac informácií: info@cassovia.sk tel. 0905 942 606
Integrovaný kompostovací program v mikroregióne Hornád získal medzinárodné ocenenie
@ Aktuálne -> Životné prostredie     Dec 04 2003 - 06:44 GMT
(SOSNA - tlačová správa) -- Rakúska organizácia Österreichische Gesellschaft für Umwelt und Technik (ÖGUT) každoročne vyhlasuje ocenenia GUT Environmental Award for Central and Eastern Europe“ v dvoch kategóriách. Za rok 2003 1. (hlavnú) cenu v kategórii B „Najlepší koncept manažmentu bioodpadu“ získalo za projekt „Integrovaný kompostovací program v mikroregióne Hornád” občianske združenie SOSNA.


Na slávnostnom odovzdávaní vo Viedni 24. novembra 2003 certifikát pre o.z SOSNA prevzal kultúrny atašé Slovenskej ambasády v Rakúsku, pán Sven Sovčík.

Mikroregión Hornád patrí mezi oblasti so zaťaženým životným prostredím, najmä kvôli blízkosti veľkých znečisťovateľov. O.z. SOSNA spolupracuje s mikroregiónom Hornád od roku 1997 a jej cieľom je v tejto spolupráci realizovať environmentálne alternatívy, ktoré by prispeli nielen ku zlepšeniu stavu povodia, ale ktoré by mali aj kladný ekonomický a sociálny dopad. Jednou z takýchto alternatív je aj program, ktoré navrhuje komplexné riešenie bioodpadu.

Integrovaný manažment bioodpadu pre mikroregión Hornád je súčasťou Plánu rozvoja mikroregiónu Hornád, ktorý bol pripravený v spolupráci s o.z. SOSNA.

Ocenený projekt má dva komponenty: (1)Komunálny kompostovací program, ktorý koordinovala obec Kokšov Bakša, odborný garant Ing. Paulína Urdová z Kokšov Bakše a Branislav Moňok zo Spoločnosti priateľov Zeme v Košiciach, odborným garantom pre druhý komponent – (2)kompostovacie toalety a biologický filter - a zároveň koordinátorom celého programu je o.z. SOSNA.

Toto komplexné riešenie je ekologické a zároveň ekonomické a jeho postupným zavedením je možné zhodnotiť nielen odpad zo záhrad, ale aj bioodpad z domácností

Komunálny kompostovací program

Jeho súčasťou bola kompostovacia kampaň pre obyvateľov, spojená s inštaláciu panelov o kompostovaní a ukážkami kompostovísk ako aj budovaním verejných kompostovísk v týchto obciach. Doteraz boli v spolupráci s obecnými úradmi postavené verejné kompostoviská v Ždani, Kokšove Bakši, Košickej Polianke a Valalikoch. Obyvatelia takto zhodnocujú svoj bioodpad zo záhrad, obec zhodnocuje bioodpad z verejných priestranstiev – výsledkom je kvalitný kompost, ktorý sa používa v obci pre udržiavanie verejnej zelene.

Verejná kompostovacia toaleta s biologickým filtrom (dočisťovacím jazierkom)

Kompostovacia toaleta s dočisťovacím jazierkom bola postavená pri obecnom úrade vo Valalikoch. Je to prvá toaleta takéhoto druhu, ktorá bola postavená v obytnom priestore na Slovensku. Kompostovacia toaleta nemá, na rozdiel od žúmp, kanalizácií a čističiek odpadových vôd, žiadne negatívne účinky na životné prostredie, usporí pitnú vodu a peniaze (na splachovaní ročne ušetrí 4-členná rodina minimálne 20 000 l vody), odpadá vyťahovanie žumpy (úspora peňazí), Odstráni sa nepríjemný zápach, získa sa kvalitný kompost, použiteľný na záhrade. O tom, ako si takéto toalety postaviť sa môžu záujemci dočítať v pripravenej brožúre „Domové kompostovacie toalety“, ktorú vydalo o.z. SOSNA. Pilotný projekt "Kompostovacia toaleta s dočisťovacím jazierkom" je postavený vedľa Obecného úradu vo Valalikoch spolu s informačnými panelmi, popisujúcimi jej princíp. Kompostovacia toaleta bola realizovaná za podpory nadácie EKOPOLIS a z rozpočtu obce.

Hodnotiaca komisia pridelila 1. cenu „ÖGUT Environmental Award 2003“ tomuto projektu, pretože je podľa jej názoru príkladom dobrej kombinácie znižovania množstva odpadu, prevencie znečisťovania a ekonomického efektu, ako aj integrácie sociálneho komponentu pri vytváraní nových pracovných miest. Prístup je podľa komisie inovatívny pre celú Strednú, Východnú a Juhovýchodnú Európu hlavne ako príklad trvalo udržateľného spôsobu nakladania s bioodpadom pre malé regióny.

V kategórii A “environmentálna ochrana a technológie” získala 1. cenu : OVEKA 92 Ltd., z Bulharska, za projekt „ Financovanie solárnych panelov na teplú vodu pre obytné domy v Sofii“,
2. cenu organizácia Nimfea Nature Conservation Association z maďarska za projekt „Rekultivácia krajiny a Program regionálneho rozvoja v Túrkeve“.


(c) Cassovia.Sk / https://www.cassovia.sk/