(c) - autorské práva Box Network s.r.o., prevádzkovateľ www.cassovia.sk . Všetky práva vyhradené. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto obrazovky bez predchádzajúceho písomného súhlasu Box Network s.r.o. je výslovne zakázané. Viac informácií: info@cassovia.sk tel. 0905 942 606
Zväz obchodu zavádzal o zálohovaní nápojových obalov
@ Aktuálne -> Životné prostredie     Dec 03 2003 - 03:05 GMT
(Spoločnosť priateľov Zeme – tlačová správa) -- Spoločnosť priateľov Zeme (SPZ) je znepokojená opätovným zavádzaním Zväzu obchodu, Coop Jednoty vo veci zálohovania nápojových jednorazových obalov, ktoré prezentovali v predošlých dňoch napr. v spravodajstve TV Markíza. Zväz obchodu naďalej využíva na šírenie nepravdivých informácií o tejto téme záujem médií informovať občanov o tomto dôležitom environmentálnom opatrení.

Spoločnosť priateľov Zeme uvádza na pravú mieru skresľujúce tvrdenia Zväzu obchodu:

V reportáži TV Markíza z 22.11.2003 uviedol P. Konštiak, prezident Zväzu obchodu: "V Rakúsku ako sme počuli z prednášky, je vyseparovaných 75% plastov, pričom v Švédsku, kde je zavedený tento systém, 80".

Rakúsko sice v r. 2001 vyseparovalo 76,6 % PET obalov, avšak z nich dokázalo recyklovať iba 38,7%. Zvyšok vytriedených PET obalov bol spálený, ostatné skončili na skládkach odpadov. Je veľký rozdiel medzi vyseparovaním a skutočnou mierou recyklácie. Triedeným zberom sa vyzbiera viac znečistená druhotná surovina, práve zálohovanie zabezpečí čistý materiál ktorý je možné v celom objeme recyklovať. Švédsko recykluje všetkých 78 - 80 % PET fliaš, ktoré sa vyzbierali vďaka zálohovaniu. A medzi údajmi 38,7% a 78-80% mierou recyklácie je už podstatný rozdiel.

Skresľujúcim je aj tvrdenie A. Ďurčeka v tej istej reportáži, cit.: "Zálohový systém funguje síce v škandinávskych krajinách, ale je veľmi drahý" a komentár “by nás to podľa obchodníkov zaťažilo takmer dvomi miliardami korún...”.

Tieto tvrdenia vychádzajú z neodborne spracovanej “štúdie” Zväzu obchodu obsahujúcej rad závažných chýb. Na Ministerstve životného prostredia sa uskutočnila jej odborná oponentúra zo strany zástupcov akademickej obce. Všetci odborní oponenti zaujali k tomuto dokumentu negatívne stanovisko. Vecne jej preukázali množstvo chýb a nepravdivých údajov. Bolo dokázané, že zbytočne nadhodnocuje náklady zálohovania, jej výsledky nie sú reálne.

Naopak, výsledky jedinej nezávislej ekonomickej štúdie nákladov na zálohovanie a 80% recykláciu nápojových PET obalov, ktorú vypracovala Fakulta financií Univerzity Mateja Bela preukázali mnohonásobne nižšie náklady: ak bude výška zálohy 4 Sk, bude to “0” Sk, ktorá sa “premietne” v cene nápoja v zálohovanom PET obale (…zálohovanie sa pri tejto výške zálohy nemusí vôbec premietnuť v cene). Zálohový systém sa samofinancuje z predaja druhotnej suroviny a nevyžiadaných záloch. V prípade ak by bola výška zálohy 3 Sk premietnu sa náklady na zálohovanie v cene nápoja iba 0,10 – 0,50 Sk na 1 ks nápoja v PET obale.

Spoločnosť priateľov Zeme víta podporu zálohovania nápojových PET obalov ďalšou významnou inštitúciou v SR – Združením miest a obcí Slovenska (ZMOS). Rada ZMOS schválila toto stanovisko na zasadaní 19. a 20. 11. Zavedenie zálohovania nápojových jednorazových obalov podporuje okrem toho viac ako 30 000 občanov (ktorí podpísali 2 petície s touto požiadavkou), 80 mimovládnych občianskych organizácií, viacerí zástupcovia akademickej obce …

Ladislav Hegyi
predseda Spoločnosti priateľov Zeme

Spoločnosť priateľov Zeme
pošt. adresa: P.O.BOX H-39, 040 01 Košice
kanc. Alžbetina 53, Košice, tel./fax: 055 / 677 1 677
e-mail: spz@changenet.sk


(c) Cassovia.Sk / https://www.cassovia.sk/