(c) - autorské práva Box Network s.r.o., prevádzkovateľ www.cassovia.sk . Všetky práva vyhradené. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto obrazovky bez predchádzajúceho písomného súhlasu Box Network s.r.o. je výslovne zakázané. Viac informácií: info@cassovia.sk tel. 0905 942 606
U Löfflera: Dušan Pončák
@ Kultúra -> Výstavy     Aug 21 2003 - 04:39 GMT
15. 8. 2003 – 5. 10. 2003

Múzeum Vojtecha Löfflera

Dušan Pončák sa narodil 19. januára 1941 v Považskej Bystrici. Je absolventom bratislavskej VŠVU, kde v rokoch 1961 – 1967 študoval v ateliéri reliéfneho sochárstva u profesora Rudolfa Pribiša. Venuje sa hlavne komornému sochárstvu, ale i monumentálnej tvorbe. Veľmi dobre sa však vyjadruje aj v médiu kresby a maľby. Začiatkom sedemdesiatych rokov minulého storočia si dokázal vybudovať vlastný program, nezávislý od konvenčného antropomorfného poňatia sochárstva.

Pončák sa samozrejme nevyhýba ľudskej figúre, ale spracúva ju svojským expresívnym štýlom, kde jeho postavy strácajú tradičný objem a stávajú sa skôr nositeľmi symbolických odkazov. V začiatkoch svojej tvorby často narábal s reliéfnymi kompozíciami postáv, neskôr, začiatkom osemdesiatych rokov k nim pribudli motívy klaunov a Pierotov. Prostredníctvom týchto postáv najčastejšie vyjadruje svoje pocity a názory.

Pončák žije a tvorí v Prešove, ďaleko od umeleckých centier, tak trochu v ústraní, čo však skôr pridáva na hodnote jeho práce. V tomto regióne východného Slovenska ho radíme k najvýznamnejším figuralistom našej doby. Súčasná komorná výstava v Múzeu Vojtecha Löfflera predstavuje len nepatrný výrez z jeho diela. Prezentuje komorné plastiky v bronze i epoxide z obdobia deväťdesiatych rokov minulého storočia a výber jeho najčerstvejších kresieb.

Peter Tajkov, kurátor výstavy


(c) Cassovia.Sk / https://www.cassovia.sk/