(c) - autorské práva Box Network s.r.o., prevádzkovateľ www.cassovia.sk . Všetky práva vyhradené. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto obrazovky bez predchádzajúceho písomného súhlasu Box Network s.r.o. je výslovne zakázané. Viac informácií: info@cassovia.sk tel. 0905 942 606
AVNM a Zväz obchodu chcú zvýšiť znečistenie na Slovensku
@ Aktuálne -> Životné prostredie     Aug 04 2003 - 02:44 GMT
...chcú aby sa vyhadzovalo do prostredia ročne o 100– 150 miliónov odpadových PET fliaš viac...

(Spoločnosť priateľov Zeme - tlačová správa) -- AVNM* a Zväz obchodu v posledných týždňoch opätovne prezentovali nepravdivé tvrdenia k legislatíve o obaloch za účelom zníženia úrovne ochrany prostredia v oblasti legislatívy o obaloch. Konkrétne lobbujú za zrušenie schválených legislatívnych ustanovení pre zavedenie zálohovania jednorazových nápojových obalov a proti vysokej miere ich recyklácie (cieľ v Nariadení vlády SR –80%). Zrušenie zámeru zálohovať jednorazové nápojové obaly (zatiaľ len z PET) a jeho nahradenie iba ich separovaným zberom by viedlo k väčšiemu znečisťovaniu prostredia na Slovensku.

Ročne sa na Slovensku vyprodukuje približne 180– 240 miliónov kusov jednorazových nápojových PET fliaš, z ktorých v súčasnosti takmer 90 % skončí vyhodených na skládkach, voľne v prírode alebo sa spáli v spaľovniach. Práve zálohovanie je najúčinnejší spôsob zberu, dosahujúc 75% – 97% mieru návratnosti a recyklácie. Triedený zber je v prípade nápojových obalov omnoho menej účinným systémom, dosahujúc zväčša 20% max. 40% miery zberu a recyklácie (v prípade SR je to dodnes ešte výrazne menej). Naviac, jednorazové nápojové obaly sú nebezpečnejšie pre životné prostredie oproti iným obalom – a to pre “vzorce ich spotreby”. Často sa totiž konzumujú mimo domova a nezodpovední občania bez ekonomickej motivácie zahadzujú odpady z týchto obalov do prírody, na ulice…

Ak by sa na Slovensku nezačali zálohovať spomínané obaly:
- Zabránilo by sa tým zníženiu množstva odpadov v SR o cca 7000- 9000 ton ročne (140-200 mil. ks odpadových fliaš). Do životného prostredia by sa vyhadzovalo o desaťtisíce kusov odpadov z obalov viac. Ak by sa zbierali iba pomocou triedeného zberu a ten by dosiahol napr. 30% mieru recyklácie, 70% by stále zaťažovalo životné prostredie na Slovensku, čo predstavuje cca 100 - 150 miliónov kusov odpadových PET fliaš ročne.
- Naďalej by končila nemalá časť týchto obalov nelegálne vyhodených v prírode, na uliciach… a zvyšovala po množstvo nelegálnych skládok odpadov.
- Časť nákladov na likvidáciu týchto obalov by stále platili obce a občania
- Nepodporili by sa opakovane používané obaly, ktoré sú lacnejšie pre spotrebiteľov a šetrné k životnému prostrediu.

Nezavedenie zálohovania by taktiež predstavovalo tiež nebezpečný precedens, kedy by sa na základe klamstiev a demagógie znečisťovateľov znížila úroveň ochrany životného prostredia.

Vo vzťahu k neodbornosti a demagógii ktorú prezentuje Zväz obchodu a AVNM k zálohovaniu jednorazových nápojových obalov zdôrazňujeme, že toto opatrenie funguje bez problémov a s vysokým prínosom pre životné prostredie v takmer 20 štátoch sveta. Všetky pseudoriziká, na ktoré poukazujú lobbisti AVNM a Zväzu obchodu, sú vo svete ľahko riešené technickými opatreniami, a o ktorých majú dávno dostatok informácií.

Ladislav Hegyi
predseda Spoločnosti priateľov Zeme


AVNM* - Asociácia výrobcov nealkoholických nápojov a minerálnych vôd


(c) Cassovia.Sk / https://www.cassovia.sk/