(c) - autorské práva Box Network s.r.o., prevádzkovateľ www.cassovia.sk . Všetky práva vyhradené. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto obrazovky bez predchádzajúceho písomného súhlasu Box Network s.r.o. je výslovne zakázané. Viac informácií: info@cassovia.sk tel. 0905 942 606
Mária BIROŠOVÁ
@ Kto je kto     Jul 25 2003 - 08:45 GMT
starostka mestskej časti Košice – Poľov

Narodená: 1963

Stručný životopis: Mária Birošová (1963) vyštudovala strednú ekonomickú školu a v súčasnosti popri zamestnaní študuje na Fakulte verejnej správy Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. V minulosti pracovala v Pozemných stavbách ako personálna referentka, neskôr v redakcii novín Oceľ Východu. Od roku 1990 pracovala na Miestnom úrade v Poľove. Vo voľbách v roku 2002 vyhrala spomedzi piatich kandidátov.


Dôležité informácie: Volebný program v skratke
- ukončenie kanalizácie v celej MČ
- povrchové úpravy ciest
- výstavba inžinierskych sietí v tých častiach obce, kde je plánovaná výstavba rodinných domov
- zabezpečenie stavebného povolenia a následná stavba „Domu pokoja“
- úprava priestoru cintorína – vybudovanie chodníkov, lavičky, kvetináče
- sprístupnenie jazera Gard pre rekreáciu
- dôstojný život dôchodcov: zariadenie vývarovne pre dôchodcov, založenie klubu dôchodcov
- spolupráca s mládežou: zariadenie klubu mladých – resp. INTERNET klub, rozvoj kultúrnych podujatí, vystúpenia umeleckých skupín, tanečné zábavy, disco
- rozvoj športových aktivít
- výstavba detského ihriska
- spolupráca MČ so štátnou políciou – lepšia bezpečnosť občanov a majetku
- finančné zabezpečenie z fondov PHARE, ISPA a SHAPARD
- spolupráca so spoločnosťou U.S. Steel a ostatnou podnikateľskou verejnosťou
- spolupráca a vzájomná pomoc medzi poslancami MZ a starostom

Obľúbené jedlo: „Nemám vyslovene obľúbené jedlo, ale mám rada cestoviny. Napríklad pirohy, alebo halušky.“

Obľúbený nápoj: „Minerálky a z alkoholických nápojov suché biele víno.“

Obľúbený spisovateľ: „Teraz už niekoľko rokov čítam predovšetkým vysokoškolské skriptá. Z beletrie mám rada napríklad Ernesta Hemmingwaya.“

Obľúbený film: „Nemám vyslovene obľúbený film, ale uprednostňujem historické filmy.“

Obľúbená hudba: „¼udovky.“

Obľúbený maliar: „Uprednostňujem starú školu výtvarného realizmu pred abstraktnou modernou. Je veľa vynikajúcich maliarov, medzi nich určite patrí Michelangelo Buonarroti.“

Slabosť: „Všetko si beriem veľmi k srdcu. Veľa vecí, cez ktorí sa iní prenesú, vo mne dlho doznievajú.“

Životné krédo: „Ži a nechaj žiť.“

Najsilnejší zážitok: „Je ich veľa. Medzi ne však určite patrí narodenie mojich dvojčiat, keď všetci v pôrodnici včítane mňa očakávali, že sa má narodiť len jedno dieťa. “

Poznávacie znamenie: živé oči

Kontakt:

Miestny úrad mestskej časti Košice - Poľov

Dolina 2
040 15 Košice
tel: 055/ 6845 106, 6845 015
fax: 055/6845 106
Mestská časť Košice - Poľov


(c) Cassovia.Sk / https://www.cassovia.sk/