(c) - autorské práva Box Network s.r.o., prevádzkovateľ www.cassovia.sk . Všetky práva vyhradené. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto obrazovky bez predchádzajúceho písomného súhlasu Box Network s.r.o. je výslovne zakázané. Viac informácií: info@cassovia.sk tel. 0905 942 606
Nikde vo svete nerieši zákon podrobnosti zálohovania
@ Aktuálne -> Životné prostredie     Mar 07 2003 - 06:20 GMT
(Spoločnosť priateľov Zeme – tlačová správa) -- Spoločnosť priateľov Zeme (SPZ) zaslala list AVNM* a Zväzu obchodu, v ktorom ich upozorňuje na ich neodborné vyjadrenia k zálohovaniu jendorazových obalov v posledných týždňoch. Opakovane totiž zástupcovia obchodu a výrobcov nápojov prezentovali výhrady že "zákon nerieši, kde budú obchody jednotlivé prázdne fľaše skladovať, kto ich bude a kam odvážať...".

Priatelia Zeme informujú, že v žiadnom štáte na svete, v ktorom zaviedli zálohový systém pre jednorazové obaly nápojov, nerieši jeho podrobnosti zákon, ale pripravujú a realizujú ho výrobcovia nápojov a obchod (s čiastočnou výnimkou Dánska). Preto sú zavádzajúce obviňovania Ministerstva životného prostredia, že legislatíva o obaloch nerieši detaily systému (napr. kto bude odoberať vyzbierané zálohované obaly, kam s nimi, ako sa zabráni rizikám napr. dovozu podobných obalov z okolitých štátov). Nikde na svete ich totiž nerieši legislatíva, ale dotknutí výrobcovia nápojov v spolupráci s obchodom. Aj legislatíva o obaloch v SR, rovnako ako v iných štátoch, prenáša zodpovednosť za zber a recykláciu obalov na výrobcov a dovozcov.

V krajinách ako Švédsko či Nórsko legislatíva stanovuje pre zálohovanie jednorazových obalov nápojov len niekoľko základných kritérií - ktoré obaly sa zálohujú, ich označovanie, povinnosť vrátenia záloh spotrebiteľovi, výšku zálohy, splnenie cieľa recyklácie. Všetky podrobnosti zálohového systému (napr. vyrovnávanie rozdielov medzi predanými obalmi a vyplatenými zálohami, odvoz obalov z obchodov, označovanie pre elimináciu dovozu odbobných fliaš z okolitých štátov) pripravili a realizujú výrobcovia nápojov a obchod.

Niektorí žurnalisti, ale i MŽP tak trochu ”skočili na lep” výrobcom nápojov a Zväzu obchodu, ktorí namiesto prípravy systému, čo je ich zodpovednosť, ”poukazujú na riziká a otvorené otázky”. Namiesto prenesenia svojej zodpovednosti do praxe ”šikovne” presúvajú pozornosť na iných.

Ak 1.10. 2003 nebude kvalitne pripravený zálohový systém pre jednorazové nápojové obaly, jediným vinníkom budú výrobcovia nápojov a čiastočne aj Zväz obchodu, nie Ministerstvo životného prostredia, ani legislatíva.

V tejto súvislosti si SPZ váži snahu MŽP a Recyklačného fondu (RF) pomôcť pripraviť zálohový systém, ale obávame sa, že aktivita RF (vypísal výber. konanie pre subjekt zabezpečujúci zálohový systém) celý proces len skomplikuje. Pripraviť a realizovať zálohový systém je zodpovednosť výrobcov a dovozcov nápojov (ktorým by mal asistovať obchod), nikoho iného. Ak to aj budú odmietať do poslednej chvíle, aj tak veľké problémy pri začatí zálohovania jednorazových nápojových obalov nenastanú (podobne ako nenastali v Nemecku). Avšak isté komplikácie v praxi budú tlačiť výrobcov nápojov a obchod, aby nakoniec systém upravili do efektívnej podoby (tak ako sa to dnes deje v Nemecku).

Záverom Priatelia Zeme zdôraznili, že zálohovanie jednorazových nápojových obalov funguje bez problémov a s veľkým prínosom pre životné prostredie vo viac ako 20 štátoch sveta. Výrobcovia nápojov a obchod nemá najmenší problém získať si informácie o riešení rizík, na ktoré poukazujú a kvalitne pripraviť systém zálohovania a recyklácie jednorazových nápojových obalov.


Radoslav Plánička
Spoločnosť priateľov Zeme

pošt. adresa: P.O.BOX H-39, 040 01 Košice
kanc.Alžbetina 53, Košice, tel./fax: 055 / 677 1 677
e-mail: spz@changenet.sk


(c) Cassovia.Sk / https://www.cassovia.sk/