(c) - autorské práva Box Network s.r.o., prevádzkovateľ www.cassovia.sk . Všetky práva vyhradené. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto obrazovky bez predchádzajúceho písomného súhlasu Box Network s.r.o. je výslovne zakázané. Viac informácií: info@cassovia.sk tel. 0905 942 606
Veterina bude svietiť nazeleno
@ Aktuálne -> Školstvo     Oct 29 2021 - 12:34 GMT

Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach sa prvé dva novembrové večery (1. a 2. novembra 2021) zafarbí na zeleno. Najväčší pavilón na rohu Komenského a Hlinkovej ulice osvetlia zelené reflektory. Škola tak symbolickým spôsobom podporí konferenciu OSN o zmene klímy, známu ako COP26, ktorej hostiteľskou krajinou je Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska. Lídri z celého sveta vrátane tých zo Slovenska budú v Glasgowe rokovať o ambicióznych cieľoch na záchranu planéty. #CONT#


Univerzita zareagovala na výzvu Veľvyslanectva Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska v Bratislave, s ktorým spolupracuje na environmentálnych témach už dlhšie. Prednedávnom sa pripojila ku globálnej kampani zameranej na podporu zdravej a odolnej obnovy s nulovými emisiami uhlíka Race to Zero (Preteky k nule) a je jednou z vyše tisíc univerzít a vysokých škôl z celého sveta, ktoré sa zaviazali k opatreniam v oblasti klímy pred COP26. 


„Uvedomujeme si, že udržateľnosť sa musí stať prirodzenou súčasťou kultúry a filozofie na všetkých vysokých školách. Máme záujem realizovať opatrenia podporujúce uhlíkovú neutralitu. Ak hovoríme o zdravom svete, v ktorom v zdravom životnom prostredí žijú zdraví ľudia a zdravé zvieratá, musíme slová podporiť konkrétnymi činmi aj my. Je nám jasné, že nie sme globálnymi hráčmi, ale veríme, že aj drobný príspevok každého jednotlivca môže pri spoločnom úsilí priniesť v budúcnosti výsledok. Snažíme sa preto nájsť podporu u študentov, pedagógov i všetkých zamestnancov univerzity a podporiť dobré nápady na zlepšenie prostredia, v ktorom žijeme a pracujeme,“ povedala na margo zapojenia UVLF do klimatických aktivít jej rektorka Jana Mojžišová.


Univerzite sa podarilo získať prostriedky zo štrukturálnych fondov na znižovanie energetickej náročnosti niekoľkých pavilónov. Areál univerzity tvoria v prevažnej miere historické budovy postavené technológiami, ktoré nezodpovedajú súčasným požiadavkám. „Ich modernizácia prinesie zníženie spotreby energie, a tým aj úsporu na prevádzkových nákladoch. Zateplenie obvodových plášťov i strešných konštrukcií, výmena okien, modernizácia vykurovacej sústavy a osvetlenia, či využívanie rekuperačných jednotiek v konečnom dôsledku prispejú k zníženiu emisií skleníkových plynov a zlepšeniu životného prostredia,“ konštatoval kvestor UVLF Róbert Schréter. 


Jediná slovenská vysoká škola, ktorá pripravuje veterinárnych lekárov a jedna z dvoch, ktoré sa venujú výchove farmaceutov, sa chce zamerať aj na komunitné aktivity súvisiace so životným prostredím. „Chceli by sme napríklad postupne revitalizovať historický park, ktorý spoluvytvára priaznivú klímu v severnej časti mesta a dostať do neho viac vody. Naši študenti, pedagógovia i zamestnanci si aktuálne kladú aj také otázky, ako znížiť spotrebu plastov a jednorazových obalov, ktorá výrazne vzrástla v súvislosti s pandemickými opatreniami, ako nakladať so zeleným a biologickým odpadom, ktorý v areáli vzniká, alebo ako recyklovať množstvo nepotrebného textilu z domácností. Spoločne budeme hľadať riešenia aj takýchto čiastkových problémov,“ dodala Jana Mojžišová.


 


Mgr. Zuzana Bobriková, hovorkyňa 


Zdroj RO SSN


(c) Cassovia.Sk / https://www.cassovia.sk/