(c) - autorské práva Box Network s.r.o., prevádzkovateľ www.cassovia.sk . Všetky práva vyhradené. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto obrazovky bez predchádzajúceho písomného súhlasu Box Network s.r.o. je výslovne zakázané. Viac informácií: info@cassovia.sk tel. 0905 942 606
O profesorovi M. Hyskovi z pera novinárky M.Szattlerovej
@ Kultúra -> Literatúra     Oct 08 2021 - 10:56 GMT

Slovenský syndikát novinárov má na svojom konte vydarený vydavateľský počin – stál pri zrode vskutku ojedinelej publikácie o zakladateľovi slovenskej novinovednej školy, profesorovi Mieroslavovi Hyskovi. Autorkou publikácie je známa východoslovenská novinárka  Marta Szattlerová.


Publikácia o profesorovi Mieroslavovi Hyskovi vznikla na základe štúdia archívnych textov a rozhovorov so súčasníkmi, ktorí ho poznali ako učiteľa na Katedre novinárstva Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. #CONT#


Osobitnú a mimoriadne vzácnu kapitolu knihy tvoria doteraz nikde nepublikované texty, ktoré Mieroslav Hysko napísal v období, keď mal zakázané publikovať (Kádrový posudok, Nezaťažím svoje svedomie mlčaním, výber z jeho sedemstostranového teoretického diela Úvod do štúdia novinárstva), ktoré autorke poskytla jeho dcéra, novinárka Anna Čapková: „No a teraz, na podnet Marty Szattlerovej, som opäť otvorila starú skriňu v dome mojich rodičov a začala sa prehàňať v písomnostiach. Znovu sa začítavam do textov o otcovi, ktoré po rokoch mlčania už mohli byť publikované, pravdaže, po roku ´89... A preberám korešpondenciu, nielen otcovu, ale aj mojej nebohej mamy Anny Hyskovej, ktorá tiež bola novinárka. Medzi zachovanými písomnosťami je napríklad kópia listu, ktorý adresovala necelé tri roky po smrti otca, v decembri 1979, tajomníkovi ÚV KSS ¼udovítovi Pezlárovi: „Vážený súdruh tajomník, už naozaj uplynul dostatočne dlhý čas odo dňa, čo Vám môj manžel Mieroslav Hysko poslal na schválenie dve časti svojej práce o novinovede. Dokončil aj tretiu časť, žiaľ, štvrtá, na ktorej pracoval ešte v deň svojej smrti, zostala nedokončená... Pokladám za svoju povinnosť postarať sa, aby sa dielo, ktorému venoval toľko námahy, neznehodnotilo a splnilo svojej poslanie. Nielen ako manželka, ale aj z úcty k človeku a jeho práci...“  


Toto dielo zostalo v skrini, v tejto knihe teda vychádza, rovnako s ďalšími, prvýkrát.


 


SSN


 


O autorke:


Marta Szattlerová po štúdiu novinárstva na FF UK v Bratislave pracovala ako redaktorka v košickom Večerníku, vedúca oddelenia vo Východoslovenských novinách, vedúca literárno-dramatickej redakcie a dramaturgička v košickom štúdiu Slovenského rozhlasu. V súčasnosti pôsobí ako knižná editorka a publicistka.


 Zdroj: RO SSN


(c) Cassovia.Sk / https://www.cassovia.sk/