(c) - autorské práva Box Network s.r.o., prevádzkovateľ www.cassovia.sk . Všetky práva vyhradené. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto obrazovky bez predchádzajúceho písomného súhlasu Box Network s.r.o. je výslovne zakázané. Viac informácií: info@cassovia.sk tel. 0905 942 606
TUKE bude spolupracovať s technologickým gigantom Huawei.
@ Aktuálne -> Školstvo     Mar 12 2021 - 11:37 GMT


Technická Univerzita v Košiciach (TUKE) podpísala Memorandum o porozumení  s technologickým gigantom Huawei. Cieľom spolupráce je vybudovať špičkové centrum umelej  inteligencie, vďaka ktorému bude slovenská akademická obec skúmať a vyvíjať nové spôsoby  využitia AI v praxi. 

Najvýznamnejším prísľubom spolupráce má byť vybudovanie špičkového laboratória na výskum umelej  inteligencie. Umiestnené bude v Univerzitnom vedeckom parku TECHNICOM v Košiciach. Hlavným  účelom AI laboratória bude testovanie nových technológií Atlas pre umelú inteligenciu, založenie  Huawei ICT akadémie pre výskumníkov a študentov všetkých fakúlt TUKE, ako aj vzájomná spolupráca  v oblasti umelej inteligencie a jej aplikácií.

„AI laboratórium bude po spustení intenzívne sledovať dynamické svetové trendy v oblasti umelej  inteligencie a jej aplikáciách v rôznych oblastiach života, ktoré sa študujú a skúmajú na TUKE. Súčasne  bude platformou spájania akademických a komerčných subjektov prítomných na Slovensku, s cieľom  vyvíjať inovácie a nové IT riešenia,“ informoval o zámere koordinátor spolupráce za TUKE prof. Peter  Sinčák z Fakulty elektrotechniky a informatiky TUKE.

Vyjadrenie generálneho manažéra Huawei Technologies (Slovak) Colina Cui Yu:#CONT#

„Tento rok je 15. výročie spoločnosti Huawei Technologies na Slovensku. Ako súčasť skupiny Huawei je  našou najvyššou prioritou vo vzťahu k miestnym komunitám pomôcť Slovensku budovať  najpokročilejšiu telekomunikačnú infraštruktúru na svete, no taktiež využiť naše skúsenosti a trhové  vzťahy na vychovávanie slovenských IT talentov. Dlhodobý výskum Technickej univerzity v Košiciach  v oblasti umelej inteligencie pripravuje Slovensko na úspech počas nadchádzajúcej digitálnej  transformácie a priemyselnej evolúcie. Podpis Memoranda o porozumení je pre Huawei dôležitým  krokom. Umožní nám slúžiť miestnym komunitám tak, že vybudujeme základy slovenskej digitálnej  konkurencieschopnosti na nasledujúcich 10 rokov. Študenti, vedci, akademickí pracovníci, no aj  odborníci z Huawei vďaka novej spolupráci získajú šancu vo významnej miere rozšíriť poznatky a prax  v oblasti umelej inteligencie. Spoločnosť Huawei Technologies (Slovak) je v plnej miere pripravená  zdieľať skúsenosti a know-how zo zahraničia so slovenskými akademikmi a startup komunitou, teraz  a aj v budúcnosti,“ hovorí Colin Cui Yu, generálny manažér Huawei Slovensko.

Obe strany podpisom Memoranda vyslovili záväzok spolupracovať v oblasti výskumných projektov  financovaných EÚ alebo zo súkromného sektora. Spolupráca má za cieľ preukázateľné zvýšiť vedeckú  úroveň akademického prostredia na Slovensku a jeho výsledkov. Predmetom spolupráce budú aj  spoločné semináre a podujatia pre študentov, výskumníkov ako aj pre aktívny startup ekosystém  v univerzitnom Inkubátore TUKE.

Vyjadrenie rektora TUKE prof. Stanislava Kmeťa:

„Technická univerzita v Košiciach si hlboko váži uzavretie spolupráce s Huawei, a vníma ju ako uznanie  výsledkov svojej práce, ako aj uznanie spôsobilosti na spoluprácu s poprednými entitami svetového  formátu, akou je Huawei Technologies. Od spolupráce očakávame zvýšenie kvality výsledkov výskumu  a tým aj študentov TUKE, ktorí budú formovať budúcnosť špičkových technológii Slovenska. Umelá  inteligencia v nej nepochybne má svoje miesto.“ 

Memorandum o porozumení bolo podpísané rektorom univerzity prof. Stanislavom Kmeťom  a generálnym manažérom firmy Huawei Slovensko, pánom Cui Yu. Spoluprácu bude koordinovaťFakulta elektrotechniky a informatiky TUKE a aplikácie týchto technológií budú dostupné na všetkých  fakultách TUKE. O Technickej univerzite v Košiciach. Technická univerzita v Košiciach (TUKE) je verejná vysoká škola pokrývajúca široké spektrum vzdelávacích potrieb nielen v regióne  východného Slovenska, ale v rámci celého Slovenska a strednej Európy. V mnohých vedných odboroch je jediným vedeckým, výskumným a  vzdelávacím centrom v tejto oblasti. Poslaním univerzity je rozvíjať vedecký, vzdelávací a kultúrny potenciál nových technológií, vrátane  umelej inteligencie v prospech ľudstva. TUKE bola založená v roku 1952. Obsahom vzdelávania a výskumu na TUKE je celý rad odvetví vedy  a ekonómie. TUKE sa snaží udržiavať súdržný vzťah medzi svojimi vzdelávacími, výskumnými a servisnými činnosťami v súlade s najvyššími  európskymi štandardmi. TUKE má 9 fakúlt, 9 800 študentov a 1 400 zamestnancov. TUKE ako prvá univerzita na Slovensku, splnila kritériá  medzinárodnej normy EN ISO 9001: 2000 a získala certifikát kvality v oblasti poskytovania vzdelávacích a výskumných procesov a  podnikateľských aktivít na verejnej vysokej škole. Infraštruktúra je relevantná pre najnovší stav v EÚ a okrem iného k nej patrí aj Univerzitný  vedecký park - TECHNICOM (USP TECHNICOM, www.uvptechnicom.sk). O Huawei Huawei je svetovým lídrom v poskytovaní informačných a komunikačných technológií (ICT), technologickej infraštruktúry a inteligentných  zariadení. Vďaka integrovaným riešeniam v štyroch kľúčových doménach - telekomunikačné siete, IT, inteligentné zariadenia a cloudové  služby - sme odhodlaní prinášať digitálne informácie každému človeku, domácnosti a organizácii pre plne spojený a inteligentný svet.  Komplexné portfólio produktov, riešení a služieb od spoločnosti Huawei je konkurencieschopné a bezpečné. Prostredníctvom otvorenej  spolupráce s partnermi z odvetvia vytvárame pre našich zákazníkov dlhotrvajúce výhody, pracujeme na tom, aby sme umožnili ľudom stať sa  lepšími, obohacujeme život domácností a podmieňujeme vývoj inovácií v organizáciách všetkých druhov a veľkostí. V spoločnosti Huawei  cielime inovácie na potreby zákazníkov. Investujeme značné prostriedky do základného výskumu a zameriavame sa na technologické objavy,  ktoré posúvajú svet dopredu. Máme viac ako 188 000 zamestnancov a pôsobíme vo viac ako 170 krajinách a regiónoch. Spoločnosť Huawei  bola založená v roku 1987 a je súkromnou spoločnosťou vo vlastníctve zamestnancov.

Zdroj: RO SSN


(c) Cassovia.Sk / https://www.cassovia.sk/