(c) - autorské práva Box Network s.r.o., prevádzkovateľ www.cassovia.sk . Všetky práva vyhradené. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto obrazovky bez predchádzajúceho písomného súhlasu Box Network s.r.o. je výslovne zakázané. Viac informácií: info@cassovia.sk tel. 0905 942 606
(Týž)deň stáží UPJŠ pomôže študentom zamestnať sa
@ Aktuálne -> Školstvo     Nov 30 2020 - 21:24 GMT


Pandémia koronavírusu výrazne vplýva aj na mladých ľudí a ich uplatniteľnosť na trhu práce. Možnosti študentských brigád a ubytovania (z dôvodu uzavretia internátov) sú v súčasnosti obmedzené a mladí ľudia nemajú taký priestor zamestnať sa popri štúdiu, ako po iné roky.



Podľa štatistík Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny miera evidovanej nezamestnanosti najdramatickejšie stúpla v prvej vlne pandémie, teda na prelome marca a apríla a v priebehu leta ďalej stúpala, pričom vrchol dosiahla v júli (7,65%). V auguste, septembri aj v októbri je možné pozorovať pokles miery evidovanej nezamestnanosti.#CONT# Najmä septembrový pokles je potešujúci, keďže na pracovný trh vtedy zvyčajne vstupujú absolventi vysokých škôl (aj stredných). Podobný trend je možné pozorovať špecificky pri ponukách stáží. 



Keďže získavanie pracovných skúseností popri štúdiu je pre budúce uplatnenie sa kľúčové, posledný novembrový týždeň po druhýkrát patril na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (Týž)dňu stáží. Tentokrát však v online forme. „Po minuloročnom úspechu podujatia sme sa rozhodli prehåbiť spoluprácu so zamestnávateľmi a pre študentov pripraviť viacero online aktivít, ktoré im napomohli k získaniu stáže“ hovorí o podujatí riaditeľka Univerzitného poradenského centra (UNIPOC) Veronika Zibrinyiová. Študenti sa mohli zúčastniť webinárov, ktoré viedli zamestnávatelia na aktuálne témy z praxe. Taktiež mohli absolvovať chat aj online pohovory so zamestnávateľmi. Úspešnou bola aj panelová diskusia vysielaná naživo na Facebooku, v ktorej sa študenti od zamestnávateľov dozvedeli, prečo by mali pracovať už popri štúdiu. 



Mgr. Tomáš Zavatčan, PhD.



Tlačový referent a hovorca UPJŠ v Košiciach





 


(c) Cassovia.Sk / https://www.cassovia.sk/