(c) - autorské práva Box Network s.r.o., prevádzkovateľ www.cassovia.sk . Všetky práva vyhradené. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto obrazovky bez predchádzajúceho písomného súhlasu Box Network s.r.o. je výslovne zakázané. Viac informácií: info@cassovia.sk tel. 0905 942 606
Atraktívne vzdelávanie stredoškolákov
@ Aktuálne -> Školstvo     Sep 14 2020 - 11:05 GMT


V Košickom kraji na stredných školách odštartovala inovatívna počítačová hra pre rozvoj sociálno-podnikateľských zručností a diskutovali o atraktívnosti vzdelávania.V piatok 11.9.2020 sa v Košiciach uskutočnil informačný seminár "Atraktívne vzdelávanie a rozvoj študentov stredných škôl", ktorý sa konal pri príležitosti spustenia pilotného testovania inovatívnej edukačnej hry pre rozvoj podnikateľských zručností s názvom InnoSchool, organizovaný Ekonomickou fakultou TU v Košiciach. Na seminári vystúpili viacerí prezentujúci s prednáškami v oblasti smerovania vzdelávania a rozvoja mladých ľudí v našom kraji, moderných prvkov v ich vzdelávaní a prispôsobovania vzdelávanie podľa potrieb praxe.#CONT#Iniciatíva InnoSchoolSeminár otvoril František Janke z Ekonomickej fakulty TU v Košiciach, koordinátor projektu InnoSchool pre Slovenskú republiku, predstavením danej iniciatívy. InnoSchool je inovatívny vzdelávací systém s cieľom posilniť podnikateľského ducha, vnímanie spoločenských problémov/výziev a tvorbu sociálnych inovácií u študentov stredných škôl, ktorý vyvíja a spoločne zavádza 11 organizácií z 9 európskych krajín. Kombinuje tradičné učebné metódy v triede s digitálnymi prvkami a online edukačnou hrou. Táto edukačná hra v sebe zahàňa prvky gamifikácie, teda hravé prvky, ktoré majú za cieľ vtiahnuť a motivovať študentov pri získavaní nových poznatkov a zručností, a pri vypracovávaní sociálno-podnikateľských nápadov.Zameral sa najmä na ciele edukačnej hry, základné princípy fungovania a jej funkcionality. Boli predstavené gamifikačné prvky hry, ako získavanie hernej meny, priaznivcov, prerábanie kancelárie a súťaženie medzi tímami,  čo sa študenti naučia. Prezentácia bola ukončená vysvetlením aspektu súťaženia a priebehu súťaže po ukončení online častí Edukačnej hry.Táto iniciatíva je podporená Dunajským nadnárodným programom. Buďte inovatívny! Buďte kreatívny!“V seminári ďalej pokračoval Slavomír Kožár, ktorý je vedúci odboru školstva Košického samosprávneho kraja. Zdôrazňoval dôležitosť spojenia síl a podpory študentov na ich ceste štúdium a životom podnetným spôsobom. Dával na dôraz ako dôležite sú inovatívne metódy výučby pre úspešné zaradenie študentov na trh práce. Spomínal a ako príklad určil kľúčové technológie, ktoré v budúcnosti budú nevyhnuté na trh práce a budúcnosť študentov a položil otázku, či sú dnešní študenti na tieto technológie pripravený a dôležitosť zakomponovania prvkov týchto tém do výučby a kritickému mysleniu. Prezentáciu zakončil odporúčaním zavádzania zmien vo výučbe k viac inovatívnym a predpokladať čo sa bude diať a meniť v budúcnosti. Pripomenul fakt, že škola už nie je prvý zdroj informácii žiakov a preto ich treba podnecovať zaujímavými a novými formami a obsahom vzdelávanie. Na konci zodpovedal vzniknuté otázky, ktoré sa týkali vybavenosti dnešných škôl modernými technológiami a zariadeniami.Online nástroje pre prácu s mládežouÏalej pokračoval Martin Boršč, IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže, a predstavil online nástroje, ktoré IUVENTA používa pre prácu s mládežou. Spomína, že študenti žijú dnes hlavne v internetovom svete, a mladý, ktorý nemajú poznatky týchto technológií, sú znevýhodnený voči ich rovesníkom. Hovorí o fakte, že technológie už považujú za prirodzenú súčasť ich životov. Dáva dôraz na fakt, že sa musíme prispôsobiť tejto dobe aby sme pri vzdelávacom procese odovzdali mladým naše najlepšie a najdôležitejšie poznatky. Objasňoval pojmy ako „Generácia sklopených hláv“ „Instant gratification“ „FOMO“ a ďalšie.Odporúča nástroje, ktoré sa ich firme osvedčili, ako Mentimeter (Nástroj zameraný na interakciu s publikom) aj s názornou interaktívnou ukážkou, do ktorej sa pripojili aj všetci zúčastnený pomocou svojich mobilných telefónov.Medzi ďalšie spomenuté patria: Padlet – nástroj ktorý simuluje virtuálnu nástenku; Actionbound – dá sa využiť na vytváranie misií (GPS lokácia a tímové úlohy); Videoscribe – nástroj zameraný na vytváranie krátkych videí; Kahoot – nástroj na vytváranie kvízov a podobných hier.Prezentujúci si na záver pripravil súťaž s vecnou odmenou pre 3 výhercov. Súťaž sa konala na webovej stránke kahoot.it, kde zúčastneným pripravil 3 súťažné otázky, s obsahom týkajúcim sa jeho prezentácie, a na záver 3 najlepších odmenil vecnými odmenami.Over si kvalitu svojho nápadu“Nasledovala prezentácia od Juraja Kováča, ktorý je zakladateľom programu Rozbehni.sa – podnikateľskej prípravky, ktorá prebiehala online formou cez videohovor. Prezentácia začala predstavením jeho firmy a jej úspechov. Cieľom jeho prezentácie bolo poskytnúť podnikateľské nástroje, ktoré študentom môžu byť nápomocné pri vytváraní ich podnikateľského plánu v hre. Medzi tieto nástroje patrí: Ko.ZAkomukoľvek od zajtra – Hovoril o nápadoch, ktoré nie sú až tak inovatívne, a je dôležité sa zamyslieť nad tým, že potencinálnymi zákazníkmi má byť celý svet a prvé príjmy by boli do pár týždňov.Je dôležité motivovať žiakov, aby nápady mali ko.za element, lebo ak nie, nápady sú odsúdene na menši úspech a preukazujú väčšie podnikateľské riziko. Ïalšie nástroje sú: „Zákaznický pingpong“ – pozvať zákazníkov do triedy pre žiakov aby spravili zákaznícky prieskum; Prototypovanie – Hovorí, že sa snaží o to, že zákazníkom je dôležité dať možnosť objednať/predobjednať produkt, a zistiť, či je po produkte/službe dopyt. Na záver dodal, že prvá fáza podnikanie je nepodnikanie, je dôležité si nápad otestovať a snaží sa aby ľudia prepli z budovateľského módu, do testovacieho módu – do 100 hodín do 100eur). Je dôležite aby študenti pochopili to, že nápad najprv nebude fungovať ale je dôležité ho vylepšovať. Gamifikácia v praxiMária Frankova je zakladateľkou Hipstersaurus Rex Apps a na úvod vysvetlila, čo znamená pojem gamifikácia. Spomenula ako sama absolvovala gamifikačné prvky v rámci štúdia na Ekonomickej fakulte TU v Košiciach, a pre ňu najzaujímavejšia bola simuláciu vlastnej výroby a obchodu s PC. Rozprávala o rôznych skúsenostiach z jej univerzitného života ktoré sa týkali gamifikácie a ktoré odštartovali jej startupové pôsobenie. Priblížila obsah hier, na ktorých spolupracovala ako Socialpoly – hra ktorú pripravila spolu so študentmi na Erazme a hry ako L€arn – voľnočasová aktivita pre študentom voľne stiahnuteľná. Na záver boli ponúknuté brožúry, ktoré viac priblížil jednu zo spomenutých hier L€arn, pre zúčastnených.Doplňujúce informácieAkciu zastrešila Technická univerzita v Košiciach s podporou grantu v rámci Dunajského nadnárodného programu (Interreg Danube). Podpora regionálneho rozvoja. Akcia sa konala v príjemnom prostredí vedeckého univerzitného parku TECHNICOM v Košiciach.Zdroj:RO SSN

 


(c) Cassovia.Sk / https://www.cassovia.sk/