(c) - autorské práva Box Network s.r.o., prevádzkovateľ www.cassovia.sk . Všetky práva vyhradené. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto obrazovky bez predchádzajúceho písomného súhlasu Box Network s.r.o. je výslovne zakázané. Viac informácií: info@cassovia.sk tel. 0905 942 606
Na Košickej akadémii softvérového vývoja
@ Aktuálne -> Školstvo     Sep 07 2020 - 09:33 GMT


Nový školský rok a prvý rok svojej existencie zahájila v závere uplynulého týždňa Košická akadémia softvérového vývoja. Výnimočný projekt si kladie za cieľ jediné: čo najlepšie pripraviť študentov na budúce zamestnanie v IT firmách.Akadémiu založilo na začiatku roka združenie Košice IT Valley v spolupráci s Deutsche Telekom IT Solutions, Fpt, Global Logic a Visma Labs a Súkromnou strednou odbornou školou Dneperská 1 v Košiciach. Trojročné štúdium s rozdelením štúdia a praxe v pomere 60:40 má vysoký predpoklad komplexne pripraviť študentov na prácu v IT sektore. #CONT#Tieto slová potvrdzuje aj Juraj Girman, predseda Správnej rady Košice IT Valley: “Vďaka spolupráci štyroch firiem majú študenti už počas štúdia možnosť pracovať na reálnych projektoch svetových firiem a štúdium na Košickej akadémii sa tak stáva veľmi dobrým štartovacím bodom pre kariéru.”Študentom sa úvode školského roka prihovoril Dušán Bosák, riaditeľ Súkromnej strednej odbornej školy Dneperská 1 v Košiciach, ktorý študentov privítal a povzbudil ich do štúdia IT ako kľúčového odboru blízkej budúcnosti. Roman Klimčík zo spoločnosti Visma Labs zaprial všetkým vášeň pre štúdium IT, ktorá by bola hnacím motorom sa neustále zlepšovať.Študenti prvého ročníka sa počas svojho štúdia zamerajú na objektovo orientované programovanie, pričom ide predovšetkým o Java a C++ / C#.  Každý študent bude mať okrem odborných vedomostí možnosť rozvíjať aj ďalšie kľúčové schopnosti: komunikáciuv anglickom jazyku, či aspekty tímovej práce - dôležité predpoklady uplatnenia sa v praxi ako tester alebo programátor – vývojár. Vzdelávanie bude interaktívne a prebiehať bude

v učebniach, kde má každý študent k dispozícií počítač. Praktická časť je realizovaná v zapojených IT firmách a 23 študentov tak získa cenné informácie, ktoré im umožnia rozhodnúť sa, kde by chceli v budúcnosti pracovať. Založenie tejto akadémie je reakciou na akútny nedostatok IT odborníkov na východnom Slovensku a košický IT klaster sa aj takto snaží docieliť, aby šikovní absolventi stredných škôl neodchádzali do zahraničia.Miriama HUČKOVÁ, projektový manažér Univerzitný vedecký park Technicom

Zdroj: RO SSN


(c) Cassovia.Sk / https://www.cassovia.sk/