(c) - autorské práva Box Network s.r.o., prevádzkovateľ www.cassovia.sk . Všetky práva vyhradené. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto obrazovky bez predchádzajúceho písomného súhlasu Box Network s.r.o. je výslovne zakázané. Viac informácií: info@cassovia.sk tel. 0905 942 606
Letná škola kyberkriminality 2020 na UPJŠ
@ Aktuálne -> Školstvo     Aug 12 2020 - 14:51 GMT


V dňoch 24.8.2020 - 28.8.2020 sa uskutoční už tretí ročník Letnej škola kyberkriminality 2020. Letná škola je týždňové sústredenie pre študentov informatiky a práva, resp. príbuzných odborov zamerané na praktické workshopy a prednášky v oblasti kybernetickej bezpečnosti, forenznej analýzy, počítačovej kriminality a práva informačných a komunikačných technológií. Táto letná škola sa uskutoční v učebňovo-výcvikovom zariadení Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach v Danišovciach (http://www.upjs.sk/pracoviska/uvz-danisovce/) za finančnej podpory Nadácie SK.NIC a odbornej spolupráce vládnej bezpečnostnej jednotky CSIRT.SK a viacerých renomovaných bezpečnostných spoločností.#CONT#Obsah letnej školy pozostáva z oboznámenia sa so základnými aspektami kybernetickej bezpečnosti, analýzy sieťových útokov, detekcie škodlivého kódu (malware), riešení jednoduchých, či zložitejších bezpečnostných incidentov z technického a právneho pohľadu, forenznej analýzy a napokon technických a právnych otázok súvisiacich s trestným konaním.,,Vítame unikátnu príležitosť pre našich študentov absolvovať takúto letnú vzdelávaciu akciu na mimoriadne zaujímavé a výsostne aktuálne témy. Výhodou Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, ako klasickej univerzity, je potenciál interdisciplinárneho prístupu k skúmaniu kybernetickej bezpečnosti či počítačovej kriminality z pohľadu informatiky, technológií a práva, ktorý študentom letnej školy umožní pozrieť sa na veci z rôznych uhlov pohľadu. Sme radi, že sa nášmu tímu organizátorov podarilo osloviť viacerých odborníkov z praxe, a tak sa účastníci budú môcť venovať reálnym problémom,“ uviedli v spoločnom stanovisku dekani Prírodovedeckej a Právnickej fakulty UPJŠ doc. RNDr. Roman Soták, PhD. a doc. JUDr. Miroslav Štrkolec, PhD.Bližšie informácie o letnej škole sú uvedené na csirt.upjs.sk/lskMgr. Tomáš Zavatčan, PhD.Tlačový referent a hovorca UPJŠ v KošiciachZdroj: RO SSN 


(c) Cassovia.Sk / https://www.cassovia.sk/