(c) - autorské práva Box Network s.r.o., prevádzkovateľ www.cassovia.sk . Všetky práva vyhradené. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto obrazovky bez predchádzajúceho písomného súhlasu Box Network s.r.o. je výslovne zakázané. Viac informácií: info@cassovia.sk tel. 0905 942 606
Budovanie demokracie učením o minulosti
@ Aktuálne -> Školstvo     Oct 23 2019 - 10:39 GMT


Téma medzinárodného kolokvia na Filozofickej fakulte UPJŠ v Košiciach je reakciou na rastúci extrémizmus a radikalizáciu spoločnosti nielen na Slovensku.Pozývame Vás na medzinárodné kolokvium a workshop s názvom Budovanie demokracie učením o minulosti, ktoré sa uskutoční v dňoch 29. a 30. októbra 2019 na Katedre histórie Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v KošiciachKvalita dejepisnej výučby a kvalita pregraduálnej prípravy učiteľov dejepisu sa do centra pozornosti širšej odbornej i laickej verejnosti výraznejšie dostala po ostatných parlamentných voľbách v roku 2016. V dôsledku volebných výsledkov sa predmetom kritiky stal najmä dejepis, ktorý sa – bez akejkoľvek hlbšej analýzy didaktického systému, v ktorom funguje – ocitol spolu s občianskou náukou v pozícii „vinníka“ zodpovedného za aktuálne spoločensko-politické problémy, po parlamentných voľbách spojené najmä s rastúcim extrémizmom.#CONT#Katedra histórie FF UPJŠ v Košiciach sa rozhodla vstúpiť do prebiehajúcej diskusie formou medzinárodného kolokvia, na ktorom predstaví aktuálne výsledky výskumu z oblasti didaktiky dejepisu – zameraného konkrétne na potenciál učenia o minulosti pri budovaní demokratických hodnôt súčasnej spoločnosti. Téma je reakciou na rastúci extrémizmus a radikalizáciu spoločnosti nielen na Slovensku, kde posledné prieskumy verejnej mienky opäť ukázali nárast preferencií krajnej pravice. Stretnutie vedeckých kapacít medzinárodnej úrovne na pôde Katedry histórie FF UPJŠ v Košiciach vytvorí základ pre budovanie na Slovensku dosiaľ absentujúcej vedeckovýskumnej platformy pre didaktiku dejepisu.Hlavnou rečníčkou prvého dňa bude prof. Dr. Susanne Popp (Universität Augsburg, Nemecko). Ïalej vystúpia prof. Dr. Terry Haydn (University of East Anglia, V. Británia), prof. Dr. Anke John (Friedrich-Schiller-Universität Jena, Nemecko) a prof. PhDr. Zdeněk Beneš, CSc. (Univerzita Karlova, Česká republika). Druhý deň je vyhradený pre workshop pod názvom Pátrame po reči iného: jeden z prostriedkov výchovy k demokracii v modernom dejepise pod vedením doc. PaedDr. Viliama Kratochvíla, PhD., z Univerzity Komenského v Bratislave, ktorý vystúpi aj s prednáškou na záver prvého dňa medzinárodného kolokvia. Workshop je určený učiteľom základných a stredných škôl a jeho účastníci získajú rozsiahly didaktický materiál, ktorý im umožní aplikovať aktuálne edukačné trendy priamo do výučby dejepisu.Za organizačný tímPaedDr. Alžbeta Œnie¿ko, PhD.Katedra histórie Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach

 


(c) Cassovia.Sk / https://www.cassovia.sk/